Tag Archives: سخنرانی احمد مفتی زاده

آلبوم نوارهای شهید کاک احمد مفتی زاده – بخش سوم

4 سپتامبر

بخش سوم آلبوم نوارهاي شهيد کاک احمد مفتي زاده(رحمه الله عليه) که توسط تارنماي ناجي کرد تهيه گرديده است به شرح زير است و ان شا الله در آينده به تعداد آن ها افزوده خواهد شد .

عنوان نوار

زبان

زمان

(دقيقه)

دريافت با

فرمت

(MP3 16kb)

درباره ي انقلاب فرهنگي (مسجد جامع)

(2 نوار)

فارسي

30

12

قيام حسيني

(2 نوار)

فارسي

45

20

درباره ي حجاب اسلامي

(2 نوار)

فارسي

30

30

تاريخچه مختصر درباره ايران قبل از اسلام

(2نوار)

فارسي

45

45

جبر و اختيار

(4 نوار)

فارسي

30

30

26

25

جهاد و وظيفه ي انسان مسلمان

(2 نوار)

فارسي

28

27

ارزش کار در اسلام

(3 نوار)

فارسي

45

45

15

خلافت،سنت،امامت،صحابه،عصمت

(4 نوار)

فارسي

30

30

30

30

آلبوم نوارهای شهید کاک احمد مفتی زاده – بخش دوم

4 سپتامبر

بخش دوم آلبوم نوارهاي شهيد کاک احمد مفتي زاده(رحمه الله عليه) که توسط تارنماي ناجي کرد تهيه گرديده است به شرح زير است و ان شا الله در آينده به تعداد آن ها افزوده خواهد شد .

عنوان نوار

زبان

زمان

(دقيقه)

دريافت با

فرمت

(MP3 16kb)

پيدايش مذهب و کارگزاران تاريخ

(2 نوار)

فارسي

30

30

سوال و جواب در مورد مسائل مهم اسلامي

(4 نوار)

فارسي

30

30

30

30

برگزيده تفسير آياتي از سوره آل عمران

(2 نوار)

فارسي

30

30

وحدت اسلامي

(2 نوار)

فارسي

46

42

سخنراني در وزارت امور خارجه

(4 نوار)

فارسي

30

30

30

10

اساس توحيد

(2 نوار)

فارسي

46

40

سخنراني درباره ي ديالکتيک اسلامي

(2 نوار)

فارسي

44

30

اقتصاد اسلامي

(4 نوار)

فارسي

30

30

30

30

آلبوم نوارهای شهید کاک احمد مفتی زاده – بخش نخست

4 سپتامبر

بخش اول آلبوم نوارهاي شهيد کاک احمد مفتي زاده(رحمه الله عليه) که توسط تارنماي ناجي کرد تهيه گرديده است به شرح زير است و ان شا الله در آينده به تعداد آن ها افزوده خواهد شد .

عنوان نوار

زبان

زمان

(دقيقه)

دريافت با

فرمت

(MP3 16kb)

سخنراني در بلوچستان

فارسي

62

سخنراني در کرمانشاه

(2 نوار)

فارسي

26

30

سخنراني در حسينيه ارشاد-تهران

(2 نوار)

فارسي

57

57

خلقت و تکامل

(6 نوار)

فارسي

30

30

16

30

30

30

بحث خوف و اميد و ارزيابي پيشرفت هاي امروز بشري

(5 نوار)

فارسي

30

30

45

30

20

مالکيت خصوصي در رابطه با توحيد

(2 نوار)

فارسي

30

30

فلسفه ي محراب و تفسير آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول»

(2 نوار)

فارسي

30

15

مصاحبه کاک احمد با يک جوان شيعي

(2 نوار)

فارسي

30

30

قطعه ویدوئی از کاک احمد مفتی زاده در بیمارستان

13 اوت
قطعه ویدیوئی که در پی می آید مربوط است به آخرین روزهای عمر شریف کاک احمد مفتی زاده در بیمارستان آسیای تهران. در این قطعه ویدیوئی کوتاه (4دقیقه و 30 ثانیه ای مخصوص موبایل)، کاک احمد که روی تخت بیمارستان با وضعی اسفبار و ناراحت کننده و بدون توانایی هیچ گونه حرکت (به خاطر وجود میله هایی بر دور سرشان) دراز کشیده اند پس از حمد و ثنای پروردگار به کوتاه بودن عمر دنیا و خواب و خیال بودن دنیا اشاره می کنند و خطاب به همدلان و هم مسیران خود که از دوری وی ناراحت اند چنین می گوید: «اگر حیات قسمت شد، شاید در همین دنیا یکدیگر را دوباره ملاقات کردیم و اگر هم قسمت نشد خدا کند که (انسان های) نیکی باشیم و در دنیای بهتر یکدیگر را دوباره ملاقات کنیم.»
این قطعه ویدوئی برای اولین بار در تارنمای ناجی کرد انتشار یافته است