بایگانی | پیامک اسلامی RSS feed for this section

پیامک های اسلامی مخصوص ماه رمضان

30 ژوئیه
ماه رمضان نهمین ماه از ماههای قمری و بهترین ماه سال است. واژه رمضان از ریشه «رمض» و به معنای شدت تابش خورشید بر سنگریزه است.
– – –
بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه، نفس‌های شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل‌هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است.
– – –
یارب ز تو امروز عطا می طلبم
هشیاری و بخشش خطا می طلبم
مقبولی روزه و نماز و طاعات
از درگه لطفت به دعا می طلبم
– – –
صفحه حوادث رمضان خبر موثق از دستگیری شیطان میدهد..اندوخته هایت پر برکت
– – –
آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل من شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهکار توییم
ای داور بخشنده بما کن نظری
– – –
ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت
کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز
باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت
– – –
آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی
توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما
– – –
روزه، فرصتی است تا چند قطره تشنگی به حلقوم روحمان بچکانیم. (دکتر محمدرضا سنگری)
– – –
کاش، روزه، تنها بستن دهان به روی غذا نیست، که بستن دل به روی “هوا” هم هست. (دکتر محمدرضا سنگری)
– – –
درماه رمضان، اگر ظرف دلمان وارونه باشد، از باران رحمت الهی بهره ای نخواهیم برد
– – –
مژده که شد ماه مبارک پدید
به عاصیان وعده ی رحمت رسید