بایگانی | ویدئو اسلامی RSS feed for this section

قطعه ویدوئی از کاک احمد مفتی زاده در بیمارستان

13 اوت
قطعه ویدیوئی که در پی می آید مربوط است به آخرین روزهای عمر شریف کاک احمد مفتی زاده در بیمارستان آسیای تهران. در این قطعه ویدیوئی کوتاه (4دقیقه و 30 ثانیه ای مخصوص موبایل)، کاک احمد که روی تخت بیمارستان با وضعی اسفبار و ناراحت کننده و بدون توانایی هیچ گونه حرکت (به خاطر وجود میله هایی بر دور سرشان) دراز کشیده اند پس از حمد و ثنای پروردگار به کوتاه بودن عمر دنیا و خواب و خیال بودن دنیا اشاره می کنند و خطاب به همدلان و هم مسیران خود که از دوری وی ناراحت اند چنین می گوید: «اگر حیات قسمت شد، شاید در همین دنیا یکدیگر را دوباره ملاقات کردیم و اگر هم قسمت نشد خدا کند که (انسان های) نیکی باشیم و در دنیای بهتر یکدیگر را دوباره ملاقات کنیم.»
این قطعه ویدوئی برای اولین بار در تارنمای ناجی کرد انتشار یافته است