بایگانی | نشریه امت RSS feed for this section

ماهنامه امت؛ سال اول؛ شماره چهارم؛ ویژه رمضان 1 و 2

1 آگوست
ماهنامه امت؛ سال اول؛ شماره چهارم؛ ویژه رمضان 1
مطالبی ویژه در مورد ماه مبارک رمضان
چگونه از رمضان استقبال کنیم؟
رمضان در سایه سار قرآن
زن مسلمان در ماه رمضان
مبطلا روزه معاصر
از افتتاحیه ماهنامه: .. رمضان، مهماني است گرانقدر که مي آيد و ديري نمي پايد که ما را ترک مي کند و در حالي بساط رحمت و برکت خود را از ميان اين امت برمي چيند که عده اي روسفيد و سربلند و عده اي ديگر روسياه و شرمنده، از سر سفره برکاتش بلند مي شوند. کساني که لحظه به لحظه ي اوقات آن را غنميت شمرده و آن را در طاعت و عبادت و قيام و بذل و بخشش و انفاق، سپري کرده اند، با گناهي مغفور و عباداتي مقبول و تلاشي مأجور از آزمايش خداوند سربلند بيرون مي آيند و آنان که شعائر اين ماه عظيم را ارج ننهاده اند، مغبون و پشيمان، و با دستاني خالي از اجر با اين مهمان گرامي وداع مي کنند.
ماهنامه امت؛ سال اول؛ شماره چهارم؛ ویژه رمضان 2
مطالبی ویژه در مورد ماه مبارک رمضان
نصيبت از بركات اين ماه
صدرنشينان تورنمنت رمضان امسال
تاملي در اعمال پس از رمضان
خدا را بنده ايم
از افتتاحیه ماهنامه:.. برادر و خواهر روزه دارم . . . زنهار در این ایام پایانی رمضان، روزه هایت را بیش از این ضایع مگردان . . . آگاه باش که در این چند روز باقیمانده، اوقات گرانباهایت را صرف غرق شدن در افکار واهی کارگردانان و نویسندگان و پریشان گویان و یاوه سرایان مکن . . . مبادا ندای «حی علی الأفلام» را بر ندای «حی علی الصلاة» ترجیح دهی . . . مبادا نماز تراویحت را فدای سریال بعد از افطارت کنی . . . مبادا تلویزیون تو را از یاد خدا و بهره بردن از لحظات گرامی این ماه غافل سازد . . .

با تشکر از سایت «حنیف»