بایگانی | موسیقی اسلامی RSS feed for this section

دانلود آهنگ جدید سامی یوسف به مناسبت ماه مبارک رمضان

21 اوت

آهنگ جدید و بسیار زیبای سامی یوسف با نام «healing» و به معنای «شفا» را می توانید در لینک زیر با کلیک بر روی تصویر زیر دانلود نمائید. هم چنین متن ترجمه این آهنگ را هم در این پست قرار داده ایم.

It’s so hard to explain
بسيار سخت است که بيان کنم
What I’m feeling
چه احساسي دارم
But I guess it’s ok
اما گمان مي کنم احساس خوبي است
Cause I’ll keep believing
چراکه از ايمانم ناشي مي شود
There’s something deep inside
چيزي در اعماق دورنم هست
Something that’s calling
که مي خواند
It’s calling you and I
که من و تو را مي خواند
It’s taking us up high
ما را به سوي بالا مي برد
Healing, a simple act of kindness brings such meaning
شفا .. يک مهرباني ساده مي تواند چنين معنايي دهد
A smile can change a life let’s start believing
بياييد باور کنيم، يک لبخند مي تواند يک زندگي را تغيير دهد
And feeling, let’s start healing
بياييد احساس کنيم ، بياييد شفا را آغاز کنيم
Heal and you will be healed
شفا بدهيد تا شفا بيابيد
Break every border
محدوديت ها و قيد و بند ها را بشکنيد
Give and you will receive
بدهيد تا دريافت کنيد
It’s Nature’s order
اين قانون طبيعت است
There is a hidden force
نيروي پنهاني هست
Pulling us closer
ما را به سوي هم مي کشاند
It’s pulling you and I
تو و من را مي کشاند
It’s pulling us up high
ما را به سوي بالا مي کشاند
Hearts in the hand of another heart and in God’s hand are all hearts
قلب ها در دست قلبي ديگر و تمام قلب ها در دست خداست
An eye takes care of another eye and from God’s eye nothing hides
هر چشمي مواظب چشمي ديگر است و از چشمان خدا هيچ چيز پنهان نمي ماند
Seek only to give and you’ll receive
سعي کنيد تنها بدهيد تا دريافت کنيد
So, heal and you will be healed
شفا بدهيد تا شفا بيابيد
قلب بين يدي قلب و بيد الله کل قلب
قلب ها در دست قلبي ديگر و تمام قلب ها در دست خداست
عين ترعى عينا، وعين الله ترعى
هر چشمي مواظب چشمي ديگر است  و چشم خدا مواظب همه است
کلمة طيبة صدقة
سخن نيکو صدقه است
تبسمک لأخيک صدقه
لبخند تو براي برادرت صدقه است
کل معروف صدقة
هر کار خوبي صدقه است
اللهم اشف شفاءً لا يغادر سقماً
خدايا شفايي بده که هيچ بيماري و مرضي باقي نماند