بایگانی | امام سید ابوالحسن ندوی RSS feed for this section

تصویر توهین آمیز و مأیوس کننده شیعه از اهل بیت

22 اوت
كتابهای اهل تشیع سیمایی از آنها (اهل بیت) ارایه می دهند كه به ایشان اشاره می نماید كه ائمه اهل بیت شجاعت و جرأت اظهار حق را نداشته اند كه با وجود علی شیر خدا آنها همواره از خطرترسان و هراسان بوده اند و از مصلحت اندیشی و حق پوشی كار می گرفته اند و از سلاح  “ تقیه  ” نه به عنوان سلاحی شخصی و موقتی بلكه به عنوان عبادت و وسیله ای برای نزدیك شدن به خدا استفاده می نموده اند.[1]
و آنها در صورت نیاز و بدون نیاز از آن كار می گرفته اند، و امت محمدی را از تعالیم حقیقی نبوت دور می نموده اند، همچنان كه دین را از عزت و پیروزی برای پرهیز از مواجه شدن با برخی از خطرات در این راه محروم می كرده اند، سیمای این امامان بزرگ را كه كتابهایی كه شیعیان در مورد مناقب و فضایل آنان تالیف نموده اند چنان به تصویر كشیده است كه هیچ فرقی از سیمای فرماسون و جمعیت اخوان الصفا.[2] و سازمانهای زیر زمینی و سری كه در كشورهای مختلف یافته می شود ندارد، وبا بررسیاین كتابها و اطلاع یافتن از آن روح بلند پروازی و قاطعیت و خطر پذیری برای اشاعه اسلام در وجود انسان پدید نمی آید، آن روحیه گرانبهایی كه  تاریخ و مجرای حوادث را در دوران های تاریك و اوضاع نا بسامانی كه در خلال چهارده قرن تاریخ اسلام پیش آمده تغییر داده است و تاریخ را مجبور كرده تا رخ و جهت تازه ای را اختیار نماید.و بر عكس این روایات تاریخی زیادی بر بلندی همت افراد بزرگ اهل بیت و جان فدایی آنها و علاقه شدید آنان برای متحد شدن مسلمین دلالت می نماید.
و از جمله روایت هایی كه براین دلالت دارد روایتی است از بابكی [3] یكی از یاران زید بن علی نقل شده است او می گوید: به همرا زید بن علی به سوی مكه حركت كردیم تا این كه نیمه شب شد و ثریا در جایش قرار گرفت گفت ای بابكی آیا این ستاره  «ثریا» را می بینی، آیا به نظر تو كسی می تواند آن رابگیرد؟ گفتم نه، گفت: سوگند به خدا كه دوست دارم دستم به آن آویخته بود و از آنجا به زمین بیافتم و تكه تكه شوم اما خداوند میان امت محمد سازش و صلح بر قرار نماید.[4]
نویسندگان امامی و كسانی كه شیعه بودن ائمه را تایید  می نمایند سیمای اهل بیت را چنان ترسیم می نمایند كه گویا در زندگی هدف و شغلی در زندگی جز گرفتن خلافت از دست غاصبان نداشتند و آنها از این كه خلافت به دست غاصبان و ستمگران افتاده بود خشمگین بودند و این چیزی بوده است كه آنها را به خود مشغول نمود و دغدغه خاطر و اندیشه حاكم بر فكر و روان آنها بوده است و با جامعه اسلامی معاصری كه با تلاشهای پدر بزرگشان و دعوت و تربیت و هدایت و رهنمود دینی او سامان یافته بود توجهی نداشتند و اهمیتی به آن نمی دادند و كاری با عبادت و زهد و راهنمایی كردن مردم به راههای حق و دعوت دادن خلق به سوی خدا نداشته اند.
اما تاریخی كه رنگ فرقه گرایی به خود نگرفته است سیمایی بسیار زیبا و در خور شأن آنها و شایان جایگاهی كه در دیانت و شرف منسوب بودن به پیامبر(ص) داشتند از آنها ترسیم نموده و ارائه داده است و اینك پاره هایی از آنچه در توصیف جعفر صادق بن محمد بن علی (رضی الله عنهم اجمعین) آمده بیان می كنیم:
مورخین می گویند: امام صادق چنین بود كه هدفش نیكو ووالا بود ودر طلب حقیقت از هر نوع هوا پرستی یا دنیا پرستی به دور بود او هرگز امری دنیوی را نجست و چیزی را نطلبید كه شهوت ها آن را فاسد كرده یا شبهات آن را فراگرفته بودند، بلكه او به دنبال حقایق روشن وواضح بود و حق را می جست و هیچ چیزی را با حق عوض نمی كرد [5]. امام مالك او را چنین توصیف می نماید:
“ من پیش جعفر بن محمد آمدم او همواره لبخند می زد هر گاه پیش او از پیامبر (ص) یاد می شد رنگش سبز و زرد می شد، من تا مدت مدیدی به نزد او رفت و آمد می كردم، هر وقت او را می دیدم حتماً به یكی از این سه كار مشغول بود: یا نمار می خواند و یا روزه بود و یا این كه قرآن می خواند، و هرگز ندیده بودم كه از پیامبر (ص) حدیث روایت نماید مگر این كه با وضوء بود، او سخن بیهوده نمی گفت و او از عبادتگذاران زاهد و خدا ترس بود.[6] روایت شده كه امام جعفر صادق فرمود: “ از خصومت و دشمنی در دین بپرهیزید زیرا مجادله و خصومت در دین شك بوجود می آورد و نفاق به جا می گذارد ”
این اخبار وروایتهای زیاد دركل به این اشاره می كنند كه امام صادق به شورش علیه حكام گرایش نداشته  است،‌چون براین عقیده نبود كه شورش به اقامه حق و شكست خوردن باطل می انجامد، زیرا هر كس  ازسران و بزرگان اهل بیت به بلندی همتی و بزرگواری و مشغول بودن به امور مهم نه پیش پا افتاده و به شهامت و پایمردی و ترجیح دادن دست بخشندگی بر دست گدایی متصف بودند  وآنها از حلم و بردباری وسیعی بر خوردار بودند و چون كوهها استوار وصبور بودند،‌و هر گاه كار جدی و حساس می شد و باید وارد معركه می شدند چون شیرهای غران وارد میدان نبرد می شدند كه آنچه شاعر اموی حطیه (م 59) گفته است بر آنها صدق پیدا می نماید و در حقیقت به جای كسانی كه این شعر رسا كه سزاوار است از بهترین قصیده ها در شعر عربی شمرده شود.
منبع: کتاب » دو تصویر متضاد»
نوشته: امام ابوالحسن ندوی
———————————
پی نوشت:
[1]: به امام جعفر صادق نسبت داده می شود كه او به همراه مرید راستینش سلمان گفت : ای سلمان ! شما بردینی هستید كه هر كس آن را پنهان نماید خداوند او را با عزت می گرداند و هر كس آن راپخش نماید خداوند او را خوار و ذلیل می گرداند و نیز از امام باقر روایت می شود كه گفت : “ محتوبترین یاران من و پرهیزگار ترینشان كسی است كه بیش از همه سخنان مارا پنهان كند ” اصول كافی ص 485-286 حتی در آن آمده كه ، “ نه دهم دین “تقیه ”‌است و هر كس تقیه نكند دینی ندارد ص 482
[2]: اخوان الصفا جمعیتی پنهانی بود كه در عهد عباسی كه صاحبان فلسفه آزاد آن را تشكیل می دادند ، تعدادی از اطبا نیز در میان آنها بودند ، آنها برخود لقب  «اخوان الصفا» ‌ را گذاشته بودند ،‌در قرن چهارم هجری مقر آنها در بغداد بود ،‌این افراد به صورت پنهانی گرد هم می آمدند ودر مورد مباحث فلسفی و افكار آزاد به تبادل نظر می پرداختند ، دستور كارشان این بود كه در اوقات مخصوصی گرد هم می آمدند بدون از این كه هیچ فرد بیگانه ای در جلسه آنان حضور داشته باشد و آنها فلسفه خودشان را به صورت 52 رساله تدوین كردند كه به رسایل اخوان الصفا معروف می باشند . معتزله و افرادهم فكر آنان با نقل این رسایل در كتابچه هایی دیگر به( دنباله پاورقی صفحه قبل ) صورت پنهانی آن را به كشورهای اسلامی می بردند ، و در سال 1883 م و در سال 1886 م در بمبئی و در مصر در سال 1889 م به چاپ رسیده اند . برای اطلاع بیشتر به كتاب “ تاریخ فلاسفة الاسلام فی المشرق و المغرب ”‌اثر محمد لطفی جمعه ص 253-266 چاپ مكتبه معارف قاهره 1927 م مراجعه كنید
[3]: اسم او عبدالله بن سلم بن بابك است ( مقاقل الطالبین ص 129 )
[4]: مقابل الطالبین ص 129 ابوالفرج اصفهانی ( 284- 356 ) تحقیق سید احمد صقر.
[5]: الامام الصادق علامه ابو زهره ص 76.
[6]: همان