بایگانی | ژانویه, 2011

علل فتنه انگیزی در تایباد چیست؟

26 ژانویه

جمعی از نخبگان علمی و فرهنگی اهل سنت ایران با ارسال پیامی به ادارۀ سایت سنی نیوز علل فتنه انگیزی رژیم صفوی ایران در تایباد و دیگر مناطق اهل سنت ایران را بیان نموده اند که اینک متن این پیام خدمت برادران و خواهران گرامی تقدیم می گردد…

در این قضیه، ایران و شمارى از افراد دست دارند

26 ژانویه

خواجه رفيع، شخص بازداشت شده به اتهام پاشیدن اسید به صورت رزاق مامون، روزنامه‌نگار افغانی منتقد ایران اعتراف نمود که در اين قضيه، ايران و شمارى از افراد دست دارند و وى به منظور مصوونيت حيات ناموس و فرزندانش، اين کار را انجام داده است…

رهبر روافض مدینه از دنیا رفت

24 ژانویه

محمدعلی العمری به عنوان شخصیت اول روافض مدینه منوره و امام مسجد شیعیان این شهر محسوب می‌شود که در طول 60 سال گذشته برای بسط نفاق و فتنه در مدینۀ منوره تلاش فراوانی کرده است که می توان از شورش و تظاهرات روافض مدینه و الشرقیه…

بازداشت شبکه جاسوسی ایران در مصر

17 ژانویه

مقامات مصر یک شبکۀ جاسوسی جدید را که در جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاری و فعالیتهای گردشگری به نفع ایران فعالیت داشتند روز پنجشنبه گذشته دستگیر نمود. در این شبکه 3 نفر مصری و یک خلیجی ایران تبار فعالیت داشتند…