ویژه نامه سالگرد شهادت کاک احمد مفتی زاده/کتاب های کاک احمد

9 فوریه

شهید کاک احمد مفتی زادهدر این ویژه نامه که به مناسبت سالروز شهادت کاک احمد مفتی زاده می باشد قصد داریم مجموعه کتاب های ایشان را قرار دهیم . این کتاب ها شامل «اکتشافات علمی امروز و قرآن »، « پرورش و آموزش »، «ترس و خوف »، «وحدت اسلامی »، «هدف از تشکیل دیوان از طرف حضرت عمر  »، «متن وصیتنامه »، «کفر و ایمان  »، «قیام حسینی »، «فلسفه حجاب در اسلام »، «سرمایه در اسلام »، «فطرت و هدایت »، «دین ، مذهب و انقلاب دینی و درونی »، «دیالکتیک اسلامی »، «حکومت اسلامی »، «جزوه اجتهاد و تقلید » می باشد که همگی را می توانید در ادامه مطلب دریافت (دانلود) نمائید.

در حال حاضر لینک کتاب های زیر دچار اختلال شده اند و در دسترس نمی باشند که به زودی اصلا گشته و در سایت درج خواهند شد…

دانلود کتاب:اکتشافات علمی امروز و قرآن- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: چندی قبل در مجله وزین و گرامی خواندنی¬ها مقاله¬ای به قلم آقای «دكتر الن واترمن» رئیس مؤسسه ملی علوم آمریكا تحت عنوان «اكتشافات مهمی كه محصول تحقیقات فضائی است» خواندم. كه تا حد زیادی در كشف یك مجهول – كه سال¬ها و قرن¬ها در برابر دیده¬ها جلوه می¬كرده و زبان¬ها آن را بازگو می¬كرد و گوش¬ها آن را می¬شنید و هنوز معنی آن درك نشده بود- كمك كرد. این مجهول مطلبی است كه قرآن مجید آن را و برای «بشر» مطرح فرموده و تا به حال علم بشر از فهم آن عاجز بوده است. 


دانلود کتاب:  پرورش و آموزش- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: هنگامی که می گوییم«اوّل،پرورش،بعد:آموزش»،دومعنی رامدّ نظرداریم: 1- اهمیت آموزش،نسبت به اهمیت پرورش،فرع است.یعنی سواد ومعلوماتی که تربیت صحیح،به همراه،نداشته باشد،فایده ای ندارد؛و- حتّی- ممکن است مضّرهم باشد. 2-آموزش،مجموعه ای بسیاربزرگ وبی پایان است.ومقداربسیارکمی ازاین مجموعۀ بی پایان- حتّی کمترازیکصدم هم- برپرورش مقدّم است.پس ابتدا،آن یک درصدمسائل وشناختهای کلّی واساسی هستی،به انسان،آموزش داده می شود؛ومتناسب با آن اندازه معرفت،پرورش می یابد.وبقیه ی نودونه درصد مسائل قابل آموزش،به دنبال«پرورش»،مطرح خواهد شد. بااین دواعتبار،مجموعاً پرورش نسبت به آموزش،مقدّم است. 


 دانلود کتاب: ترس و خوف- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: در عربی‌ دو تا کلمه‌ داریم‌ برای‌ دو نوع‌ مختلف‌:یکی‌،جبن‌،یکی‌ خوف‌ .این‌ دو تا با هم‌ فرق‌ دارند. البته‌ ،آن‌ یکی‌ که‌ خوف‌ است‌ ،کلمات‌ دیگری‌ هم‌ دارد،مثل‌، خشیه‌،مثل، تقوی‌ ، که‌ خوف‌ و خشیه‌ و تقوی‌ هم‌ با هم‌ فرق‌ دارند ، اما مجموعاٌ خوف‌ ،خشیه‌،تقوی‌ و امثال‌ اینها یک‌ جور هستند ـ با اختلافاتی‌ که‌ با هم‌ دارندـ و جبن‌ ، یک‌ جور دیگر . فرق‌ دارند این‌ دو تا با هم‌ . ولی‌ درفارسی‌ ، همین‌ یک‌ کلمه‌ ی ترس‌ ، را داریم‌ در برابرش‌ ـ در برابر این‌ دو نوع‌ انفعال‌ روانی‌ ـ یک‌ کلمه‌ای‌ داریم‌ مرکب‌ که‌ می‌ توانیم‌ بجای‌ ، جبن‌ ، آنرا به کاربریم‌ ، ترسوئی‌ ،در کردی‌ می‌ گوئیم‌ ،ترسه‌نوکی‌ ، این‌ رامی‌ توانیم‌ برای‌ ،جبن‌،به کارببریم‌ 

 دانلود کتاب: جزوه اجتهاد و تقلید- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: قضیه اجتهاد و تقلید همواره بعنوان یکی از مهمترین مباحث در بین هم‌مسیران سایر علاقه‌مندان مطرحیت داشته است. و شاید ابهامات فراوانی نیز در پیرامون آن وجود داشته. یکی از اساسی‌ترین این ابهامات و شبهات تعارضی بوده که از موضع نظری و عملی «کاک احمد» فهم میشده. یعنی اینکه از سویی کاک احمد در نوارها و نوشتجات فراوانی توصیه مکرر به تقلید از مذهب حضرت شافعی برای منطقه ما کرده است و از سویی دیگر در بین آراء فقهی شفاهی و کتبی وی، فتاوایی، وجود داشته که مذهب شافعی هماهنگی نداشته است. 


 دانلود کتاب: حک
ومت اسلامی- کاک احمد مفتی زاده
 
شرح: ازنظرجامعه شناسی اسلامی،تاریخ تمدن انسان،صحنۀ نمایشی است ازتضاد وجدال دو گروه- دراشکال ودرمقیاسهای گوناگون- :گروهی کوچک با نام هائی ازقبیل «مَلاء» و « متفرقین» و «مستکبرین» وامثال آن؛ وگروهی عظیم- یا اکثریت خلق- که عنوان «مستضعفین»،وضع وشرایط زندگی آن راتصویر می کند.

 دانلود کتاب: دیالکتیک اسلامی- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: زمانیکه جریان سریع فکردرشرق دراثرحوادث مورد اشاره متوقف شده بودغرب بافلسفه عظیم اسلامی آشنا شد اما نه آشنائی عمیق نه آشنائی که پشتوانه ای ازتحقیق وتلاش متوالی منشاء این فکروفلسفه بدنبال داشته باشد زیرا دراین عصرچراغ فکروفلسفه درشرق،درعالم اسلام تقریباًخاموش شده بود.این امرموجب شد که غرب ازقرون وسطی به بعد نتوانست فلسفه اسلامی راآنچنانکه بود درک کند

 دانلود کتاب: دین ، مذهب و انقلاب دینی و درونی- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: حساب انقلاب دینی عموماً » چه اسلامی و چه غیر اسلامی ــ اگر اصیل باشد ــ جدا است انقلاب دینی، اول انقلابی است در شخص، در فرد، محلی که انقلاب از آنجا شروع می شود، سطح جامعه نیست مجموعه خصوصیات و خصالی است که شخصیت یک فرد را می سازد.

 دانلود کتاب: سرمایه در اسلام- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: درعلم‌ اقتصاد، اصطلاحاتی‌ داریم‌ كه‌ این‌ اصطلاحات‌ هركدام‌ به‌ سلسله‌ روابط ‌ و مسائلی بستگی‌ دارد‌ که اگر بخواهیم‌ درمورد سرمایه‌ با تمام‌ مقیاس های‌ علمی‌ اقتصاد بحث‌ كنیم‌ ، وقت‌ زیادی می خواهد و بعد مالكیت‌ و فرق‌ بین‌ سرمایه‌ و مالكیت ‌، جلوه‌های‌ مختلف‌ سرمایه‌داری‌ و… این ها از جمله مسائلی‌ است که‌ (بحث در رابطه با آن ها) خیلی‌ ط‌ول‌ خواهد کشید ‌، ولی‌ من‌ از این‌ ط‌بقه‌ بندیهای‌ اقتصادی‌ صرف‌ نظ‌رمی‌كنم‌ و دریك‌ مفهومی‌ قابل‌ درك‌ برای‌ اكثریت‌ مردم‌ ، دو اصل‌ را ازاصول‌ اقتصادی‌ اسلام ،‌ خلاصه‌ می‌كنم‌. یكی‌ این كه‌ سرمایه‌ از نظ‌راسلام‌ چیست‌؟ و چند نوع است‌؟ و بعد با تناسب‌ آگاهی‌ كه‌ درمورد سرمایه‌ از نظ‌ر اسلام‌ پیدا كردیم ‌، می‌رسیم‌ به‌ مفهوم‌ مالكیت ‌ 

 دانلود کتاب: فطرت و هدایت- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: مسأله انسان، آن امتیازی است كه به سبب عقلش در امور اختیاری دارد. زیرا انسان در غیر امور اختیاری، تمام وجودش مانند همه موجودات، ساجد خداوند متعال است. بخواهد یا نخواهد تسلیم است. دانه دانه سلوا‌های بدنش، تار و پود وجودش، صدها هزار جزء از اجزای تارهای مویش، با صدها هزار حالت گوناگون و عجیب و غریب همه مطیع خداوند است. چه دوست داشته باشد یا نه، تمام وجودش فرمانبردار خداوند است، و با فطرت الهی به وجودش ادامه می‌دهد. اما مسأله انسان این است كه در میان این مجموعه جبر، در میان این مجموعه فطرت الهی برای تمام ذرات وجود، مختصر اختیاری دارد، كه اگر نسبت آن را با مجموعه كه در آن اختیار ندارد بسنجیم، قطره به دریا هم نیست.

 دانلود کتاب: فلسفه حجاب در اسلام- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: .درجامعه و بعضی از خصوصیات انسانی، فدای بعضی دیگرازاین خصوصیات نشود، چه درفرد و چه بالاتر از حدخودش نرسد.و صورت دیگرش این است كه درموازنه خصوصیات باهم اشتباه نشود، این است كه هركدام از این خصوصیات كه برای انسان مطرح است،طغیان نكند، ارزشش به این است كه : اصولاَ درتك تك این خصوصیات، افراط و تفریط نشود. یك صورت از توازن فراموش شده و بهم خورده ، و درنتیجه جامعه، سیر صحیح انسانی راگم كرده،قصد ازتوازن، دربعضی ازجامعه ها ،توازنی كه برای ارج نهادن به صفات و خصوصیات انسانی لازم است، این حقیقت ، در طول تاریخ حیات بشری، مكررو مكرر به چشم خورده كه

 دانلود کتاب:  قیام حسینی- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: و یکی از این تحریف ها و مردم فریبی ها : وقتی حسین و یاران و افراد خانواده اش مشغول نماز بودند بعضی از این لشکریان بی چاره ی ابن زیاد می گفتند که » عجیب است حسین دارد نماز می خواند .» راستی حدس آن ها عجیب است این یعنی چه؟ یعنی این که مردم بیچاره را شورانده بودند علیه حسین که این حسین می خواهد اسلام را نابود کند بروید و بکشیدش و اسلام را نجات دهید، اسلام را نجات دهید تا بخزد در کاخ یزید این هم حاشیه ای بود . اگر درست بود که حسین مقام و شخصیت می خواست ، چنین حرفی نمی زد با کسانش که فردا روز دیدار است و شب را باید زنده کنیم شب را تا صبح با نمار گزاردن بعد شمشیر کشیدن و رفتن به میدان نبرد. 

 دانلود کتاب: کفر و ایمان – کاک احمد مفتی زاده 
شرح: کفر ، عبارت نیست از مسلمان نبودن . در اصلاح منطق دو چیز که مخالف یکدیگر باشند معمولا آن را به دو صورت در می آورند ( که عبارت است از) متناقضین و متضادین . متناقضین فقط دو صورت پیدا می کند امکان ندارد چیزی دیگر باشد . این چیز این گونه است یا آن گونه . یعنی بار ایجاب و سلب ، مثبت و منفی . بله ! این فقط دو چیز است . ولی متضادین . نه ! که مرجع آن تضاد است. لازم نمی کند که فقط دو چیز باشند . بله ! سیاه و سفید متضادین اند اما همین دو نیستند ، سبز و زرد و قرمز ، رنگ های اصلی و فرعی بیشمار . همه ی این ها هم متضادند ، اگر آن را با سیاه بگیری یا با سفید یا با یکدیگر . 


 دانلود کتاب: متن وصیتنامه- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: بدیهی است که مسأله&شکست دادن دشمن و بستن راه تعهّد، این است که: پیش از هر چیز، مراقب خود باشد. در نظر اسلام، اصلاح ضمیر، و zwnj;ی اصلی در هر وضع و شرایطی، برای هر مسلمان با‌های نفوذش در دنیای پیچیده‌ی درون، «جهاداکبر&پایه و اساس است برای raquo; است و؛ «جهاد اصغر&باشد، بالاخره ساده raquo; یعنی؛ شکست دادن دشمن در دنیای بیرون که هر چه& zwnj;تر است از دنیای درون… و احوال دنیای بیرون (:جامعه)، فرع و

 دانلود کتاب: هدف از تشکیل دیوان از طرف حضرت عمر – کاک احمد مفتی زاده 
شرح: بقایای‌ شاهنشاهی‌ تارو مار شده‌ ایران‌، به‌ خانواده‌ اشرافی ذوب‌ شده‌ اموی‌، پس‌ از آنكه ‌در زمان‌ عمر(رضی الله تعالی عنه) اولین‌ موجودیت‌ خود را از دست‌ داد و دومی‌ نیز با خط‌ر پیاده‌ شدن‌نهایی‌ سیستم‌ دیوان‌ مواجه‌ بود و آفتاب‌ بخت‌ خفته‌ خود را به‌ سقوط‌ نهایی‌ می‌دید،به‌ تلاش‌ افتادند‌ كه‌ از بسته‌ شدن‌ آخرین‌ روزنه‌ امید جلوگیری‌ كنند.

 دانلود کتاب: وحدت اسلامی- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: این سخنرانی درزمینه وحدت اسلامی و ریشه یابی علتهای تفرق در جوامع اسلامی که توسط علامه مفتی زاده درتاریخ 18/2/1358دردانشکده مخابرات ایراد شده است، بعلاوه چند سوال وجواب درزمینه خود مختاری و شیوه زمامداری دراسلام که عیناَاز نوار پیاده شده و منتشر میگردد.

  دانلود کتاب: شعر به من بازگویند- کاک احمد مفتی زاده 
شرح: شعری بسیار زیبا از شهید کاک احمد مفتی زاده که نشان از روحیه سازش ناپذیری و هم چنین قدرت تسلیم نشدن در مقابل سران زر و زور و تزویر می باشد که به صورتی بسیار زیبا راه های نفوذ مستکبران برای فریب انسان ها با شرف را به تصویر کشیده است.

Advertisements

یک پاسخ to “ویژه نامه سالگرد شهادت کاک احمد مفتی زاده/کتاب های کاک احمد”

  1. دوست آوریل 1, 2010 در 2:03 ب.ظ. #

    سلام اصلا دانلود نمیشه کی درست میشه ؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: