بایگانی | دسامبر, 2009

فعالیت مجدد تارنمای ناجی کرد

2 دسامبر

 اطلاعیه

بدین وسیله تارنمای ناجی کرد اعلام می دارد که این تارنما ان شا الله در آینده ای نزدیک فعالیت های خویش را کمافی السایق از سر خواهد گرفت. 

مدیریت تارنمای ناجی کرد