آخرین اخبار از سخنرانان اخیر مراسم ختم بخاری تا این لحظه-بخش چهارم

24 ژوئیه

مراسم ختم بخاري

به گزارش تارنماي ناجي کرد ، بخش چهارم سخنرانان مراسم ختم بخاری به شرح زیر است که گزیده ای از سخنرانی این علما را می توانید در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید …مولوی نظر محمد دیدگاه
ما موستا توفیق منبری
مولانا محمد شاهد

مولوی حبیب الرحمن مطهری


سخنرانی مولوی نظر محمد دیدگاه

مراسم ختم بخاریمولانا نظر محمد دیدگاه درشامگاه پنجشنبه بعد از ایراد خطبه مسنونه با استناد از آیه «انما یخشی الله من عباده العلماء» به بیان سخنرانی پرداخت.ایشان در ابتدا اشعاری را ذکر فرمود: بعد از ذکراشعار به موضوع سخنرانی خود پرداخت. موضوع سخنرانی ایشان در رابطه با علمای بلوچستان بود.وی فرمود در بلوچستان یک زمانی خبر از علم وعلما نبود  مردم در جهالت وگمراهی بسر می بردند. تا اینکه خداوند بر اهل این دیار فضل نمود و علمایی را سرازیر این منطقه گردانید . اولین عالمی که در این سر زمین مشغول به فعالیت دین شد ملا عبدالله پدر مولانا عبدالعزیز بود.ایشان در منطقه سرباز با ذکریهایی که در آن زمان در این منطقه مشغول خرافات وبدعات بودند.مبارزه کرد و آنها را از این سرزمین بیرون راند.بله خداوند واقعاً فضل نمود بر اهل این منطقه یک زمانی مردم در این منطقه درختان را پرستش می کردند چنانچه مشهور است یک روزملا عبدالغفور شه بخش با شاگردانش وقتی که از کنار این درخت رد می شد مردم به او گفتند که ای ملا با این درخت کار داشته نباش که تو را می گیرد طرز تفکر مردم در آن زمانه این بود.و خداوند مردم بلوچ را بوسیله علمای این خطه و سرزمین نجات داد. بعد از مولانا عبدالله فرزند برومند ایشان مولانا عبدالعزیز در این منطقه قیام فرمودایشان بعداز انیکه از دارالعلوم دیوبند تشریف آوردند ابتداء در منطقه سرباز مدرسه انزاء را تاسیس نمود و در آنجا مشغول خدمت دین بود تا اینکه خداوند بر اهل زاهدان نظر رحمت نمود مردم زاهدان از مولانا عبدالعزیز دعوت نمودند تا در این شهر مشغول به خدمت شوند. ایشان زمانی که به زاهدان آمدند در آن زمان بلوچ ها سرگرم جنگ های طایفه ای و قبیله ای بودند مولانا با آمدن خودشان دراین منطقه ریشه این جنگ های قبیله ای را از بیخ وبن برکندندمولانا نظر محمد دیدگاه با اشاره به قصه ای که مولانا عبدالعزیز در مدرسه انزاء بیان کرده بود که زمانی عبدالله بن مبارک در بغداد مورداستقبال مردم قرار گرفت زبیده خانم هارون الرشیید به هارون الرشید گفت که تو پادشاهی یا عبدالله بن مبارک هارون الرشید گفت که عبدالله بن مبارک بر روح مسلمانان حاکمیت دارد. گفت مولانا عبدالعزیز برروح حاکمیت داشتند . ایشان در رابطه باحاکمیت مولانا بر روح مردم گفت در دوران شاه یکی از فرماندهان شاهنشاهی آمده بود تا قوم بلوچ را علیه مردم شیراز یکبارچه کند تا جائیکه همه مردم بلوچ آماده جنگ شدند و کسانی که دارای ریش محاسن بودند محاسن خود را تراشیدند و لباس رزم پوشیدند. مولانا در یک سخنرانی شیوا همه قوم اماده را از جنگ و شرارت باز داشت.ایشان درادامه حاضرین را بر مواظبت بر وحدت تاکید کرد وفرمود: امروزماهم ادعای وحدت می کنیم اما باید وحدت را از مولانا عبدالعزیز و آیت الله کفعمی یاد بگیرم که هر هفته به دیدار یکدیگر می رفتند.ایشان در رابطه با جایگاه مردم در نزد مردم گفت همان زمانی که مردم بلوچ علیه شیراز آماده جنگ شده بودند. یک ساواکی گفته بود که من با مولانا بر خورد می کنم همان مردم گفتند که اول باید از جسدهای ما رد شوید و با ما برخورد شدید داشته باشید تا بعد به مولانا عبدالعزیز پرسید و مولانا هم فرمودند من به این مردم اعتماد دارم.وی در ادامه صحبتهای خود گفت یک زمانی من و حاج محمدبخش سفری به هندوستان داشتیم انجا یکی از علمای هندوستانی به ما گفت. مولانا چطور است. ما گفتیم مولانا مریض است ایشان گریه کردند و گفتند قدر مولانا را بدانید. ما گفتیم قدر م
لانا را چنان می دانیم که اگر به ما بگوید بمیرید ما حاضر به مردن هستیم
.مولانا دبدگاه درادامه افزود: امروز اگرمولانا نیستند باید آثار و یادگاریهای مولانا را قدر بدانیم. این مدرسه و این جایی که شما مشاهده می کنید از یادگاریهای مولانا عبدالعزیز است. مولانا عبدالحمید از یادگاران مولانا است.
 
مولای ما رفت از جهان ترک دنیا کرد و رفت اندر جنان.ایشان در رابطه با اخلاق مولانا عبدالعزیز گفت: مولانا اخلاقاً مثل صحابه بود.ایشان با فقیر وغریب خیلی مهربان و رؤف بود اگر عالم فقیری پیش ایشان می آمد مولانا صد درصد دست به جیب می شدند در قسمت دیگری از بیانات خود درابطه جرائت وشهامت مولانا عبدالعزیز گفت: ایشان کلام حق را در هر جا و هر زمان و مکان به زبان می آورد چنانچه زمانی که مولانا در بیمارستان تهران در همان بیمارستانی که امام خمینی بستری بودند مولانا هم در همان بیمارستان بستری بودند یک روزی فرزند امام خمینی همراه خلخالی برای عیادت امام خمینی آمدند و درضمن مولانا را هم عیادت کردند فرزند خمینی آقای احمد آیت الله خلخالی را به مولانا معرفی می کرد ومی گفت ایشان آقای خلخالی قاضی هستند مولانا گفتند: ما دونوع قاضی داریم یک قاضی جهنمی وقاضی بهشتی ایشان ازکدام نوع قاضی است. فرزند امام خمینی گفت مولانا ایشان از نوع اول یعنی جهنمی هستند.اما در رابطه با دلسوزی ایشان برای امت. خودم در حضور ایشان بودم که ایشان در نیمه های شب زار زار گریه می کردند. ودر آخر  از خداوند امیدوارم که همه علمایمان را اینطوری بگرداند. امروز خداوند مولانا عبدالحمید را جانشین بر حق مولانا عبدالعزیز گردانیده لذا قدر ایشان را نیز بدانیم که حقیقتاً مولانا عبدالحمید هم باعث افتخارما و علمای ما هستند و بهترین جانشین و با صلاحیت ترین خلف صالح مولانا عبدالعزیز می باشند.

 

سخنرانی ماموستا توفیق منبری

مراسم ختم بخاریماموستا توفیق منبری ازعلمای استان کردستان درابتدای سخنانش به نعمت ایمان اشاره کرد و آن را سر مایه ای بزرگ دانست که مسلمانان از آن بهره مند هستند که باید به مقتضای آن عمل نمایند.ایشان در ادامه افزود: هرچیز به جز الله از دو بُعد تشکیل شده است وخداوند متعال در وجود انسان صلاحیت دوبُعد را قرار داده است: بعد جسمانی و بعد روحانی و برای تغذیه هر کدام از این دو بعد منابع تأمینی را قرار داده است؛ برای تأمین نیازات بعد روحی کره زمین را قرار داده و منبع تغذیه بعد روحانی را کتب آسمانی.ماموستا منبری ادامه داد: متاسفانه در جامعه ما آنقدر که به مذهب اهمیت داده می شود به دین اهمیت داده نمی شود، ای کاش ما به جای اینکه مذهب گرویده باشیم، دین گرویده می بودیم. دین عبارتست از مصوباتی که ازجانب خداوند متعال نازل شده و توسط جبرئیل بر قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بدون کم وکاست نازل شد. این مصوبات چنان است که هیچ گونه افراط و تفریطی را قبول نمی کند و این نوعی اضافات دردین بوده و نوعی بدعت محسوب می شود که از لحاظ شریعت ممنوع و مردود است. لذا همه بندگان باید مو به مو از مصوبات الهی پیروی کنند.ایشان یکی از عوامل ضربه خوردن دین را روی کار آمدن نا دانان مخلص و دانایان … عنوان کرد و افزود: حضرت علی رضی الله عنه می فرماید: عالم متحدث و جاهل متمسک دو گروهی هستند که کمر من را شکستندوی ادامه داد: دین شکلی است که طبق دستور خداوندی باید به آن عمل شود و  از افسار گسیختگی عقل دراین میدان خود داری شود و این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که عمل و اخلاص در این زمنیه ملازم یکدیگرند.ما موستا توفیق در ادامه خاطر نشان نمود: دین دوبعد دارد: یکی همان شکلی که پیامبر به امت تعلیم داده است(یعنی بعد عملی و ظاهری دین) و دوم اخلاص و مراعات توحیدخداوندی در آن می باشد..ایشان اضافه نمود: باید بندگان الهی را به عین مصوبات الهی رهنمون نمود
از هدایت کردن آنها به چکیده ها و برداشتهای شخصی ازدین خود داری کرد. ما باید از پنجره دین به افراد نگاه کنیم نه ازپنجره افکار خودمان
.نکته دیگری که ماموستا منبری به آن پرداخت موضوع صحابه و محبت با صحابه بود. ایشان در این زمینه فرمود: محبت با صحابه عبادت است و بغض با صحابه کفر است.وی حضرت عمر را دومین فرد این امت معرفی کرد وهمگان را بر پیروی از ایشان تشویق نمود و در ادامه جمله ای از حضرت عمر رضی الله عنه را نقل نمود که می فرمایند: اگر همه مردم یکباره کافر شوند، من تنها برای محافظت از دین قیام می کنم.ماموستا منبری در ادامه به حقد و کینه دیرینه یهودیان بر علیه مسلمانان تاکید کرد وافزود: یهودیان دشمنانی هستند که از هیچ مکر و کیدی بر علیه اسلام دریغ نمی ورزند آنان امروزه گلوگاه زندگی بشری را در دست گرفته اند وتمام مصائبی که بر سر امت اسلامی می آید بر اساس غفلت است. جهالت و تفرقه مسلمانان باعث پیشرفت وموفقیت نسبی آنان شده است. مرحوم سیدقطب در جایی می فرماید: «مسلمانان ازدین مترقی خود، دور شدند و در نتیجه عقب ماندند اما یهودیان از دین پست خود دست کشیدند و جلو افتادند».این عالم کردستان زمین ادامه داد: یهود این قدر مهم نبود، غفلت ما بود که آنها را مهم کرد. یکی از مهمترین ثمرات یهودیان، ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی است لذا مسلمانان باید دست به دست هم دهند تا عزت را دوباره به دست آورند و فراموش نکنند که عزت واقعی از ان الله، رسولش ومومنین است.ایشان درپایان ضمن اینکه تاکید بر اهمیت امت دربُعد عملی دین خاطر نشان کرد: ما در مدرسه اسلام ثبت نام نموده ایم و باید به مقتضیات آن عمل نمائیم. و گر نه ادعای بدون عمل دردی را دوا نمی کند. قرآن عظیم الشأن نیز به همین نکته اشاره کرده  و می فرماید: «یا ایهاالذین امنوا لم تقولون مالاتفعلون» و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: {العلماء أمنا الرسل مادام لم یدخلوا فی الدنیا و یتبعوا السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم}علما امانتداران پیامبرانند تا زمانی که فریفته دنیا نشده و از حاکمان ظالم اتباع ننمایند. و نیز آنحضرت در حدیثی می فرماید: {العالم ازا اراد بعلمه وجه الله هابه کل شی و اذا اراد أن یکنز الکنوز هاب می کل شئ} عالم اگر از علم خود رضای الهی را منظور داشته باشد همه چیز از او می ترسند اما اگر مقصدش جمع کردن مال دنیا باشد از همه چیز می ترسد.

سنی أنلاین

 

سخنرانی مولانا محمد شاهد از علمای برجسته هندوستان

مشکل اساسی جوامع امروزه این است که افرادی می‌خواهند وارد صحنه شوند اعتماد عمومی را جلب نمی‌کنند، لازم است قبل از ورود به صحنه‌های عمومی اعتماد مردم را جلب کرد، افرادی که می‌خواهند وارد صحنه‌های عمومی شوند شعارهای بسیار زیادی می‌دهند اما صداقت کامل را رعایت نمی‌کنند تا در میان ملت و دولت بتوانند خدمت کنند.

به گزارش خبرنگار سنی نیوز از دار العلوم زاهدان، مولانا محمد شاهد بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید فرمودند: خداوند نبی را به عنوان الگو و رحمت برای امت معرفی نموده است و هدف از ارسال پیامبران دنیا نبوده است بلکه هدف از ارسال آنان ارتباط انسان با خدایش بوده است.

انبیاء در این راه از خودی و بیگانه مشکلات زیادی تحمل کرده اند اما حتی یک لحظه از این وظیفه خود عقب نشینی نکرده اند.

رسول مکرم اسلام بعد از چهل سال که اعتماد مردم و کفار را به خود جلب کرده بودند مبعوث گردیدند.

مهم‌ترین موضوعی که همه تاریخ نویسان به آن اشاره نمودند اینکه پیامبر بعد از اینکه اعتماد مر
م را جلب نمودند مبعوث گشتند بنا براین همه افرادی که می‌خواهند خدمتی انجام دهند لازم است قبل از هر چیز اعتماد کامل مردم را جلب نمایند
.

مشکل اساسی جوامع امروزه این است که افرادی می‌خواهند وارد صحنه شوند اعتماد عمومی را جلب نمی‌کنند، لازم است قبل از ورود به صحنه‌های عمومی اعتماد مردم را جلب کرد، افرادی که می‌خواهند وارد صحنه‌های عمومی شوند شعارهای بسیار زیادی می‌دهند اما صداقت کامل را رعایت نمی‌کنند تا در میان ملت و دولت بتوانند خدمت کنند.

پیامبر با صداقت و کردار و شجاعت و تلاش‌های شبانه روزی توانستند اعتماد عمومی را جلب کنند، قبل از بعثت، عامه مردم رهبری او را پذیرفته بودند به همین خاطر اگر قبل از بعثت مساله‌ای بوجود می‌آمد بدون چون و چرا به پیامبر اعتماد می‌کردند و رهبری او را می‌پذیرفتند چنانچه قبل از بعثت، در حادثه حجر الاسود این اتفاق افتاد و بعد از بعثت در موارد بسیار زیادی از جمله شب اسراء و معراج.

بعد از عهده دار شدن مسئولیت نبوت، پیامبر برای اجرا ساختن و برآورده کردن این مسئولیت دعوت را در تمام میادین آغاز نمودند و از هیچ مخالفتی ترس نداشتند.

آنحضرت قبل  و بعد از هجرت با همان عزم و شجاعت و فعالیت جدی کار دعوت را ادامه دادند و تمام تلاش هایی که انجام دادند همواره بر اساس یک اصل یعنی حکمت بود درسی که خداوند در قرآن داده است: (ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) تا قیامت برای همه مبلغان و کسانیکه می‌خواهند ارتباط مردم را با الله ایجاد کنند و دعوت دهند یک اصل است که مردم را با حکمت و دور اندیشی دعوت دهند.

دعوت و دینی که خداوند به نبی عطا فرمود از همه ادیان و مکاتب فکری گذشته کامل‌تر است .

خداوند به این دین چند امتیاز داده است.

امتیاز اول کتابی است که بر نبی این امت نازل شده است:

که خداوند حفاظت آن را به عهده گرفت در حالی که خداوند وعده حفاظت هیچ کتاب دیگری را نداده است.

امتیاز دوم عمومیت دین اسلام است:

ادیان قبلی یا محدودیت جغرافیایی داشتند یا محدودیت قومی اما دین اسلام هیچ محدودیتی ندارد.

امتیاز دیگر این دین ابدیت آن است:

ادیان قبلی تا زمان حیات نبی بود و مسئولیت بعد از وفات پیامبر وجود نداشت اما خداوند به  رسول اکرم اعلان کرد بعد از وفات شما این دین تا قیامت خواهد بود.

امتیاز چهارم این دین آن است که این دین تا قیامت ادامه دارد:

در واقع امت دین و کتاب همین است و قیامت بر آن بر پا می شود.

بهترین روش زندگی سیرت نبی است (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) پیامبر بهترین الگو در زندگی است الگو بودن رسول در تمام ابعاد زندگی
ست در ابعاد اجتماعی حکومتی انفرادی و

اسوه بودن نبی و زندگی او زمانی برای امت آسان می شود که امت عشق  و محبت صادقانه را در زندگی خود بیاورد چون محبت رمزی است که تمام مشکلات را حل می‌کند و آنگاه عمل کردن بر حلال و حرام و.. آسان می‌شود.

آسان‌ترین راه برای پیداشدن محبت نبی صلی الله علیه وآله وسلم در دلها این است که در شرایط مختلف بر ایشان درود بفرستیم .

سنی نیوز


سخنرانی مولوی حبیب الرحمن مطهری

مراسم ختم بخاریمولوی حبیب الرحمن مطهری از علمای شهرستان خواف بعد از تلاوت آیه «لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم…» و تقدیر و تشکر از گردانندگان مراسم فارغ التحصیلی مطالبی را در موضوع سیرت پیامبر ایراد نمود.
ایشان ابتدا به ذکر چند آیه قرانی که درآنها مقصد از بعثت یامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که اصلاح جامعه بشری است ذکر شده اند پرداخت که برخی ازآن آیات عباتند از: 1- «انا ارسلناک شاهدا و مبشراً و نذیراً و داعیاً البی الله باذنه و سراجاً منیرا» ما تو را به عنوان شاهد، بشارت دهنده و بیم دهند از عذاب الهی فرستادیم واینک انسانها را به سوی الله دعوت دهی و تو را چراغی نور افشان قراردادیم. 2- «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلظاالقلب لانفضوا من حولک» که دراین آیه خداوند متعال به طور غیر مستقیم مسلمانان را دستور به حلم و تواضع و بردباری می دهد.
مولوی مطهری در ادامه افزود:وقتی سیرت آنحضرت صلی الله علیه وسلم دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد متوجه می شویم که ایشان با اخلاق حسنه و رفتار زیبای خودشان تحول بزرگ و عظیمی آورد؛ ایشان با اخلاق کریمانه خود اصحاب و یارانش را به طرزی نمونه ای تزکیه و اصلاح نمود و آنان را به درجه ای از عمل رسانید که آنها نیز مانند معلم و مربی خود شبها را در دعا و ذکر و عبادت سپری می کردند و همه این موفقیتها ضمن اخلاق کریمانه، بعد از آن متحقق شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای اصلاح امت انواع مصائب و مشکلات را به جان خریدند.
استاد حوزه علمیه احناف خواف در ادامه با بیان جریان حجة الوداع و سخنان و دعاهای آنحضرت صلی الله علیه وسلم در بین صحابه گفت: آنحضرت صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع در بین صحابه فرمود: آیا من دین را به طور کامل به شما رسانیدم؟ صحابه به طور کامل اعلام کردند که بله ای پیامبر خدا شما دین را به طور کامل و اکمل ابلاغ  فرمودید.
مولوی حبیب الرحمان در پایان متذکر شد: با وجود تکمیل دین و ابلاغ آن توسط پیابمر وصحابه به افراد امت، باز هم امت اسلامی با مشکلات عدیده ای مواجه است و این به این خاطر است که امت مسلمه از اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دور شده است، جامعه امروزی شدیداً به اخلاق وسیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وپیاده کردن آن در زمینه های گوناگون نیاز دارد و راه رسیدن به هدایت و نجات ازگمراهی این امت در تمسک به حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در آن فرموده اند: من درمیان شما دوچیز به ودیعت می گذارم تا اینکه بعد از من به آنها تمسک جسته و از گمراهی نجات کنید. این دوچیز یکی کتاب الله ودوم سنت وروش من است.
لذا تنها راه خروج ازهمه بحرانهای موجود که دربین جامعه اسلامی  مشاهده می شود رجوع به قرآن وسنت و جاری کردن اخلاق کریمانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در جامعه است.
.

سنی أنلاین

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: