آیا سخنان دکتر قرضاوی تفرقه انگیز است؟

11 اکتبر

ابراهیم مردوخی

آیا سخنان دکتر قرضاوی تفرقه انگیز است یا پایمال نمودن حقوق اهل سنت در ایران؟! همچنانکه  مستحضر هستید روزنامه «المصری الیوم» مصاحبه ای که با استاد دکتر قرضاوی

انجام داده بود را منتشر ساخت و  استاد قرضاوی در آن مصاحبه، ضمن پاسخ، در رابطه با شیعه و مذهبشان گفته بود:  «من همانند تندروها آن ها را تکفیر نمی کنم و معتقدم آن ها مسلمان هستند اما آن ها را مبتدع میدانم و قبلا ایشان را از دو امر خطیر برحذر داشته ام، که بسیاری از اهل تشیع به آن می پردازند، اولی : لعن وسب صحابه رسول و دومی تلاش در گسترش و نشر مذهب شیعه در بین اهل سنت. مخصوصا دراین راستا نیرو های آزموده وثروت های  کلان میلیونی بلکه میلیاردی اختصاص داده اند. «خبرگزاری( مهر) ایران در مورخه  13 رمضان  1429مطابق با 13/6/ 1387 دراین رابطه تهاجم شدیدی را علیه استاد قرضاوی راه انداخت و  تحت عنوان :» قرضاوی و سخنان فرقه گرایانه اش» الفاظ و عباراتی را از این قبیل به رشته تحریر درآورد بود: «این سخنان را قبلا کشیش ها می گفتند و قرضاوی به نمایندگی از طرف یهودیت و فراماسونها به  این سخنان می پردازد و  او با چنین  اظهاراتی به فرقه گرایی های دوران جاهلیت بر می گردد . واز سخنانش نفاق و دروغ پردازی می درخشد »  خبرگزاری مذبوردر این رابطه،  کنترل خود را از دست داده و از هرگونه اتهام و بر چسب های غیر اخلاقی و بی اساس دریغ نورزیده بود که الحق چنین برخورد و عملکردی در شأن یک خبرگزاری نیست  و با حرفه مقدس خبرنگاری درتضاد کامل میباشد.  از همه این ها عجیب تر وغیرمنتظره تر،  اظهارات آیت الله محمد علی تسخیری و شیخ محمدحسین فضل الله دراین رابطه می باشد، که با تعابیر دیگر و ادبیات آنچنانی، خود را دراین قضیه با   خبرگزاری» مهر» همسو نموده و محتوای عبارات  و منویات کینه توزانه  خبرگزاری مذبور را مورد تایید وتصدیق قرار داده بودند! 

 با اینکه  ایشان با سابقه طولانی و دوستی و رفاقتی که با استاد قرضاوی داشته و دارند و با شناخت کامل و آگاهی تمامی که از اخلاص و دیدگاه ها و سوابق و تلاش ایشان در راستای وحدت اسلامی و اصرار و پافشاری بر اخوت و برادری محبت و دوستی میان مسلمانان و  برخوردشان  در جهت مبارزه با تندروی و تعصب و طایفه گری و فرقه گرایی و عنف  و خشونت از ایشان داشته اند و  نیک می دانند که استاد قرضاوی در اغلب اوقات لبه تیز شمشیر بیانات خود را در منابر و کنگره و کنفرانس ها ی خارجی و داخلی و بین المللی،  علیه تفرقه و تفرقه اندازی و افراط گرایی متوجه ساخته و شدیدا بر عملکرد نامیمون داعیان و حامیان این پدیده  ویرانگر تاخته اند و  با روحیه  سازش ناپذیری در میدان کارزار علیه گروه ها و فرقه های خشونت طلب و افراط گرا بیرق مخاصمه را بر افراشته انداما متاسفانه ایشان همه این  حقایق را نادیده گرفته و  به بوته فراموشی سپرده ،  ودر دایره  تنگ تعصب و احساسات محض محبوس شده و  تحت تاثیر  سخنان زشت و نسنجیده  خبرگزاری فوق الذکر قرار گرفته  و زودهنگام حکمی  غیر عادلانه و یک طرفه و دور از موازین شرعی و سیاسی صادر نموده اند. (ابراهیم مردوخی)

ادامه مطلب را مشاهده کنید …

هرچه می خواهد دل تنگت بگو


   من در اینجا بر آن نیستم خود را در مقام دفاع از استاد قرضاوی قرار دهم  و داعیه ای برای آن نیز وجود ندارد، چون هیچ گاه این چنین اتهامات و  بر چسب های احساساتی و ناسنجیده و بی اساسی قادر نیستند ذره ای از شخصیت و اعتبار جهانی و دلسوزی و خلوص نیت و بر حق بودن ایشان بکاهند و هر منصفی آشنا به بیانات و سخنرانی ها و نوشته ها و دیدگاه ها و مبارزات خستگی ناپذیر ایشان، این گونه اتهامات را واهی و  بی اساس تلقی می نماید. بنده می خواهم در این نوشتار، این قضایا را از زوایای دیگر مورد بررسی و تحقیق و تدقیق قرار دهم، تا ابعاد مسأله برای عموم روشن گردد و هیچ گونه غموضی در این زمینه  باقی نماند.

ما اهل سنت در ایران از بدو شروع مبارزات ملت ایران،  از سالهای قبل از انقلاب و در مقابله با طاغوت و طاغوتیان درامتداد جریانات انقلاب، دوشادوش همه اقشار ملت و قومیت های ایران، به ویژه برادران اهل تشیع، با مشت گره کرده و درصف های فشرده، جان برکف در آ ن مبارزات خجسته شرکت فعال جسته ایم و در جهت احقاق حقوق مشروع و ازدست رفته  خود،  از هیچ گونه تلاش و کوششی کوتاهی ننموده و از جان و مال خود دریغ نورزیده ایم و با مشارکت پرشو ر و شوق خود تا پیروزی نهایی انقلاب، لحظه ای ازپای ننشستیم و به راه خود ادامه دادیم به امید آن که روزی بساط ظلم و ستم و بی عدالتی و اجحاف و تبعیض و نابرابری بر چیده شود و در پرتو قوانین پربرکت اسلام راستین به اوج سعادت و کامیابی و زندگی ایده آل برسیم. رهبران دلسوز و شجاع اهل سنت نیز پیشاپیش مردم همگام با همه اقشار ملت، باتلاش خستگی ناپذیر خود و سخنرانی ها و صدور اعلامیه های شور انگیز خویش درجهت به پیروزی رسیدن هرچه زودتر انقلاب، به این حرکت سرعت بخشیدند. اما متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب چند صباحی نگذشت و دیری نپایید که ازطرف تمامیت خواهان و قدرت مداران، دستاو ردهای مردم غیور ایران مصادره به مطلوب شد و با لحاظ نکردن اصول و  مبانی دینی و دموکراسی، حقوق مسلم  ملت های ایران به ویژه اهل سنت را نادیده گرفتند و آن ها را از حقوق و مزایای خدادادی خویش محروم ساختند.

رهبران و نمایندگان این ملت به حکم مسؤولیت خطیر وتعهداتی که از طرف خداوند خویش، نسبت به دفاع از حقوق مشروع ملت به عهده شان گذاشته شده بود، این بار نیز ساکت ننشستند و  به پا خاستند و فریاد وا اسلاما و واعدالتا را سر دادند و با زبان و بیان قلم و  قدم، پیام گویای اهل سنت و بقیه  قومیت های دیگر را به گوش دولت و دولت مردان و اولیای امور رساندند و  بارها به دفاع ازاین خواسته بر حق و مسلم اصرار ورزیدند، هشدارها و راهکارهای به جا و سازنده دادند.
اما متاسفانه به بهانه  واهی اقلیت و اکثریت و حق به جانب بودن، در برابر این خواسته مشروع گوششان  بدهکار نبود و  هنوز که هنوز است جوابی به این ندای حق طلبانه داده نشده و گامی به سوی وحدت و اخوت و برادری و برابری و همزیستی برداشته نشده است.

دراینجا برای ارایه  مصداق این مدعا می توان به شخصیت دلسوز و مبارز و فرهیخته و شجاعی همچون مرحوم  «علامه احمد مفتی زاده» اشاره نمود، که در این راستا از ابتدای انقلاب تا بعد از پیروزی آن، برای صلح و دوستی و  وحدت و  برادری و برابری راه های طولانی پیمودند و  در راستای احقاق حقوق ازدست رفته  ملیت ها و حقوق مساوی همه اقشار ملت گام های محکم و استواری برداشتند و برای زدودن غبار بی عدالتی و تبعیضات، سه اصل اصیل «رفع ستم ملی و مذهبی و طبقاتی» را سرلوحه  کارو تلاش خویش قرار دادند.

باز هم متاسفانه جواب این همه دلسوزی های صادقانه و راه کارهای سرنوشت ساز، محکوم نمودن ایشان به سپری کردن 10 سال حبس در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی بود که سرانجام پس از مبتلا شدنشان به بیماری مزمن سرطان، منجر به درگذشت ایشان شد. روحش شاد و یادش ماندگار باد.

ادامه مطلب را مشاهده کنید …

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

Advertisements

بدون پاسخ to “آیا سخنان دکتر قرضاوی تفرقه انگیز است؟”

 1. انصاف اکتبر 11, 2008 در 6:30 ب.ظ. #

  میزان حق و باطل قرآن است نه صدق و کذب راوی

  آقای ناجی کرد این اعتقاد فوق که اعتقاد مفتی زاده هم هست همانطور که علمای

  اهل سنت گفته اند اعتقاد زنادقه است

  امیدوار بودیم در ماه رمضان در اثر روزه و فضای ایمانی و ختم قرآن شاید از ضلالت

  مکتب خارج شوید و گمراهی امام خویش پی برید مودبانه صحبت کنید و حق پذیر

  گردید اما افسوس که من یضلل فلا هادی له

 2. ناشناس اکتبر 11, 2008 در 8:26 ب.ظ. #

  این اقای یوسف قرضاوی که شما انقدر از اخلاصش تعریف میکنی.جنگ بین هکر ها رو ایشون با اون اخلاصش راه انداخت .میدونی چرا ؟
  ….چون ایشون چند روز قبل سخنرانی ای داشتن که گسترش مکتب شیعه را در امارات و … تایید کردند به همین خاطر جنگ بین هکر ها رو راه انداختن تا مکتب حقه و ناجیه ی شیعه گسترش پیدا نکنه .واین اقایی که شما میگی بر اینکه شیعه و سنی باید روابط مسالمت امیر داشته باشن تاکید دارن همین اقا جنگ هکر ها رو راه انداختن و بزرگترین سرور جهان تشیع رو هک کردن .شما یکم تحقیق کن .من به شما پیشنهاد میکنم متن کتاب معالم المدرستین مرحوم علامه ی کبیر حضرت ایت الله عسگری رو بخونین .

 3. شیعه کوچولو : لعنت خداوندی بر قاتل مومنا اکتبر 12, 2008 در 12:05 ب.ظ. #

  خداوند در قرآن می فرماید که اگر کسی . یک مومن مسلمان را به عمد به قتل برساند. سزای او جهنم و لعنت خداوند نیز بر او خواهد و عذابی بزرگ نیز در انتظارش خواهدبود !

  و اما حمایت قرضاوی خبیث از صدام ملعون که قاتل میلیونها انسان مسلمان ایرانی و عراقی و ……….. است و شهید خواندن آن حرامزاده . او را از دایره مسلمانی و عدالت خارج و به صف همان خبیث وارد کرده است !!!

  از چنین کسانی که خود به وادی جهنم قدم گزارده اند . انتظار صلاح و خیر برای مسلمانان داشتن . بعید است !!!

 4. میثم نوامبر 30, 2008 در 4:43 ب.ظ. #

  با با سلام خدمت شما
  جناب قرضاوی، و همه افراد متفکر مي‌دانند که غرب و صهيونيسم جهاني، ساليان درازي است که براي دور کردن جهانيان از اسلام بر سه شعار تأکيد مي‌کنند و از آنها بهره مي‌گيرند. و آنها عبارتند از:

  1. اسلام هراسي

  2. ايران هراسي

  3. شيعه هراسي

  رسانه‌هاي آنها پيوسته غربيان بلکه همه جهانيان را از اين سه موضوع مي‌ترسانند. گويا اينها خطرناکترين مسائل براي تمدن بشري و صلح جهاني هستند!!

  ايشان مي‌گويد:

  و خطرهم يكمن في محاولتهم غذو المجتمع السني و هم يستطيعون ذلك بما لديهم من ثروات بالميلياردات و شوادر مجربة علي التبشير بالمنهج الشيعي.

  خطر شيعه در اين است كه اينها با ثروت ها و ميلياردها دلاري كه در اختيار دارند و نيروهاي تبليغي آموزش ديده دارند، به تبشير شيعه مي پردازند.

  اگر كسي از وضع تبليغي شيعه آگاهي داشته باشد،‌ كاملا مي‌داند كه اين دروغ و افترائي بيش نيست. در همايشي كه در قاهره برگزار شد، بزرگان و اساتيد دانشگاه الازهر گفتند: عربستان سعودي 87 ميليارد دلار براي تبليغ فرهنگ وهابيت در مصر سرمايه گذاري كرده است.

  اگر چنانچه 30 سال، هزينه ها و بودجه هاي حوزه هاي علميه شيعه در سراسر جهان و تمام مراكز تبليغي را حساب كنيم، به 87 ميليارد دلار نمي رسد. اما اين آقايان فقط در يك كشور مصر، اينهمه سرمايه گذاري كردند. همچنين در 28/12/1385 در سايت هاي خبري، بويژه شيعه نيوز آمد كه يكي از تجار سعودي فاش كرد كه عربستان سعودي حاضر است 250 ميليارد دلار سرمايه گذاري كند براي ضربه زدن و جلوگيري كردن از فرهنگ شيعه. خوب، آقاي قرضاوي اين آمارها را نمي بيند؟ يا چشم ايشان توانائي خواندن اين آمارها و گوششان توانائي شنيدن اين آمارها را ندارد؟

 5. میثم نوامبر 30, 2008 در 4:44 ب.ظ. #

  ادامه
  طبق تصريح يكي از مراجع عظام تقليد، حضرت آيت الله العظمي سبحاني، مي‌گويد:

  كتاب «الشيعة و التصنيع» كه تأليف يكي از منحرفين و مرتدين به نام دكتر موسي موسوي است، فقط در پايتخت سودان، 8 ميليون نسخه چاپ شد و در تمام كشورهاي اسلامي به رايگان توزيع شد و در مناطق ديگر هم 2 ميليون نسخه.

  يعني يك كتاب ضد شيعه، كه از اول تا آخرش،‌ جز فحش و ناسزا و بدگوئي و اهانت و افتراء به شيعه،‌ چيز ديگري ندارد. آيا آقاي قرضاوي اينها را نمي بيند؟!

  بنده خودم از روزنامه «عكاظ»، روزنامه رسمي عربستان سعودي كه در رياض منتشر مي شود (آماري را خواندم). در تاريخ 11/09/1381، فقط وزير ارشاد عربستان سعودي اعلام كرد كه ما در ايام يك ماهه حج، 10 ميليون و 685 هزار جلد كتاب به 20 زبان زنده دنيا كه غالب اين كتاب ها مطالب ضد شيعي است، توسط دولت عربستان سعودي چاپ و در ميان زائرين بيت الله الحرام منتشر شده است. آيا آقاي قرضاوي اين آمارها را نمي بيند؟ مي‌گويد ما و علماء و بزرگان ما در برابر هجمه شيعه ناتوان هستيم. ما مبلغينمان را در اين زمينه آماده نكرده ايم و دوره نداديم. اينها همه افترائي و بزرگنمائيِ بيشتر نيست.
  و نکته دیگر هم این است که شیعیان هم بیکار ننشسته اند و در خود قطر، تعدادي از حقوقدانان و وكلاي شيعه، شكايتي را به دادگاهي در دوحه تقديم كرده اند و با رياست يكي از حقوقدانان بنام عربستان سعودي، از دولت قطر تقاضا كرده اند كه در برابر اتهام آقاي قرضاوي به شيعه كه موجب تفرقه ميان مسلمانان قطر شده است، او را محاكمه كنند و اين مليت و تبعيت ايشان از قطر را لغو و بيرون كنند.

  جالب اينكه در پايان اين دادخواست آمده بر اينكه آقاي قرضاوي بخاطر اينكه سنش از 81 سال بالا است:

  نظرا لكبر سنه و الذي يبلغ من العمر احدي و ثمانين سنة بإصدار قرار بالحجر علي المتهم نظرا لكبر سنه و احالته إلي دار المسنين لرعايته نظرا لبدء تخريفه.

  سن ايشان به 81 سال رسيده است و نشانه هاي خِرِفتي در ايشان آشكار شده، ضمن حكم به محجوريت ايشان، او را روانه خانه سالمندان كنند.

  و از جناب شيخ حمد آل ثاني تقاضا كردند كه دستور بدهد به اين شكوائيه اهميت بدهند. اين شكوائيه در 02/09/2008 تقديم دادگاه دوحه شده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: