آیا امام شافعی به روافض متمایل بود؟

3 اوت

امام شافعی در بسیاری از کتب روافض به این قضیه به عنوان یک افتخار! برای تشیع نام برده می شود که امام شافعی (رحمه الله علیه) به عقاید رافضه متمایل می باشد و گفته اند که امام شافعی در بسیاری از اشعار خود به شیعه و رافضه بودن خود اقرار کرده اند ! لذا برای تنویر افکار مسلمانان از این شبهه ی خطرناک درصدد بر آمدیم تا مطلبی در رابطه با رد این مدعا را در تارنمای ناجی کرد قرار دهیم . بعضی از معترضین به امام شافعی (رحمه الله علیه)در رابطه با ایشان گفته اند که به دلایل زیر امام شافعی تمایل شدیدی به روافض داشته اند :

1)       امام شافعی در شعری گفته است :

ان کان رفضا حب آل محمد                         فلیشهد الثقلان انی رافض

« اگر به سبب محبت آل پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) کسی رافضی می گردد ، پس انس و جن عموما گواه باشند که من رافضی هستم »

جواب ما :  با توجه به تعهدات فقهی و آگاهی امام شافعی از مصطلحات مذهب ، به هیچ وجه امکان ندارد که شعر فوق از امام شافعی باشد . زیرا همان گونه که شیخ اشعری (رحمه الله علیه) در مقالات الاسلامیین گفته است : « اهل سنت گروهی را رافضی نامیدند که منکر جانشینی ابوبکر (رضی الله عنه ) و عمر ( رضی الله عنه ) بوده اند » و معنی شعر فوق چنین خواهد شد : « اگر محبت آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) انکار جانشینی ابوبکر و عمر ( رضی الله عنهما ) شمرده شود پس انس و جن گواهی بدهند که من جانشینی ابوبکر و عمر (رضی الله عنهما ) را انکار می کنم » و بدیهی است استنباط هر کسی از آن شعر این است که کسانی از محبت گوینده ی آن شعر نسبت به آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم ) ناخشنود بودند و سعی کرده اند با گره زدن این به محبت به چیزی که ناخوشایند شاعر است ( یعنی رفض ) او را از ابزار این محبت باز دارند و شاعر با حالتی از خشم و عصبانیت به آن ها گفته : « علی رغم قصد سوء شما ، اگر محبت آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم ) را به امر ناخوشایندی هم چون رافضی بودن هم پیوند بدهید ، باز از این محبت روگردان نخواهم بود بنابراین از آن شعر به خوبی استنباط می شود که شاعر آن هیچ گونه تمایلی به رافضی بودن نداشته است . وانگهی مضمون آن شعر نشان دهنده ی احساسات تند یک جوان کم حوصله و هیجان زده و عصبانی است نه متانت و سنگینی و صلابت و بردباری مجتهد حکیمی چون امام شافعی ( رحمه الله علیه ) .

به علاوه در محاسبات یک مجتهد و فقیه ، تعداد شاهدان یک واقعه ، نه از روی تخمین و خداوکیلی و مبالغه ی ادبی ، بلکه از روی مدارک و حساب دقیق فقهی ، تعیین می گردد و حداکثر شاهدان لازم برای اثبات مهم ترین قضایا هرگز از چهار مرد تجاوز نمی کند . بنابراین شاعر آن شعر ، قطعا  مجتهد و فقیه نبوده است و الا برای اثبات یک امر جزئی (رافضی بودن یک شخص) شهادت ثقلان ، یعنی میلیارد ها انسان و میلیاردها جن نامرئی را لازم نمی شمرد . به اضافه ، شعر فوق شرطیه متصله است که نتیجه گیری از آن طبق قاعده تنها دو راه دارد :

اول : وضع مقدم که مستلزم وضع تالی است اما در این جا وضع مقدم امکان ندارد ، زیرا بدیهی است امام شافعی محبت آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم ) را انکار جانشینی ابوبکر و عمر (رضی الله عنهما ) نمی داند .

دوم : رفع تالی که مستلزم رفع مقدم است که در این صورت به جای مطلوب شخص معترض ، مخالف آن ثابت می شود .

2)       امام شافعی در شعری گفته :

برئت الی المهیمن من اناس                               یرون الرفض حب الفاطمیه

« من به خدا پناه می برم و از مردمانی بیزار هستم که محبت فاطمیه را سبب رافضی شدن می شمارند»

پاسخ ما : این شعر مشتمل بر کلمه ی فاطمیه است و این لقب تا اواخر قرن سوم و مدت کمی قبل از استقرار حکومت سلسله ی فاطمیه در مغرب و مصر و شام و بخشی از آفریقای شمالی ، معمول و متداول نبوده است بنابراین این شعر در عصر امام شافعی (رحمه الله علیه) اساسا وجود نداشته است . وانگهی این شعر نیز دلالت دارد که شاعر هیچ گونه تمایلی به غیر اهل سنت نداشته است و از خطر اهل سنت جدا نگشته است

3)       امام شافعی در شعر دیگری گفته است :

قالوا ترفضت قلت کلا                        ما الرفض دینی و لا اعتقادی

لکن تولیت دون شک                      خیر امام و خیر هادی

ان کان حب الولی رفضا                   فانی ارفض العباد

« گفتند تو رافضی شدی ، گفتم خیر . به هیچ وجه رافضی بودن دین و اعتقاد من نیست ولی بیگمان دارای تولی و اخلاص شدید هستیم نسبت به کسی که بهترین امام و هدایت دهنده بوده است . و اگر محبت ولی ، رافضی بودن به شمار آید پس بی گمان من از تمام بندگان خدا رافضی تر هستم »

و در شعر دیگری گفته است : « منم شیعه در دینم و در دار و دیار اصیلم و خانه عسقلیه ام »

پاسخ ما : در شعر اول شاعر با یک تعبیر بسیار موکد ، رفض را از خود نفی کرده و نشان داده که جز خط اهل سنت ، هیچ خط دیگری را نمی پذیرد و بقیه عبارت این اشعار که بر کلمه تولی و ولی و بر حسب نقل ، اسد حیدر (رضی الله عنه) وصی مشتمل است و هم چنین شعر دوم که شاعر صریحا خود را یک شیعی معرفی می نماید به هیچ وجه امکان ندارد امام شافعی این اشعار را گفته باشد . زیرا علاوه بر این که بخش نخستین از شعر های اول با سرآغاز شعر دوم که می گوید : « منم شیعه در دینم » ضد و نقیض می باشد و امکان ندارد مجتهد مطلقی هم چون امام شافعی (رحمه الله علیه) این گونه آشکار و صریح ، ضد و نقیض بگوید ، اگر این گونه اشعار از امام شافعی می بود و درباره ی شیعی بودن او چنین مدارک و اعتراف صریحی در دست می بود ، پس چرا و برای چه سخت ترین معاندان امام شافعی (رحمه الله علیه) یعنی یحی بن معین برای اثبات شیعی بودن امام شافعی به جای آن همه مدارک و اعتراف صریح به یک استنباط ضعیف و ناچیزی پناه می برد و وقتی احمد بن حنبل (رحمه الله علیه) این استنباط را غلط نشان می داد یحیی بن معین از خجالتی عرق می ریخت ؟

توضیح این که امام احمد حنبل ، نزدیک ترین شاگرد امام شافعی و حساس ترین چهره ی اهل سنت و مخالف هرگونه تمایلی به هر مذهب دیگر روزی با حالت تعجب از دوستش یحیی بن معین پرسید که « به چه دلیلی شافعی را متمایل به مذهب اهل تشیع شمردی ؟ » یحیی گفت : « کتاب فقهی او را مطالعه کردم و دیده ام که در مورد جنگ با آشوبگران ( اهل بغی ) از آغاز تا پایان و به قول و عمل علی بن ابیطالب ( رضی الله عنه ) استاد کرده است و به این دلیل او را متمایل به تشیع شمردم » امام احمد گفت : « این برداشت تو صحیح نیست ، زیرا تنها در زمان علی (رضی الله عنه) اهل بغی و آشوبگران به پا خاستند و جنگ با آن ها به وقوع پیوست و جز استناد به قول و فعل علی مرتضی (رضی الله عنه) در زمینه ی جنگ با اهل بغی اسناد دیگری ، چه احادیث و چه قول و فعل ، بقیه خلفای راشدین (رضی الله عنهم) وجود نداشته است » ، « فخجل یحیی بن معین من ذلک » « پس یحیی بن معین خجالت گردید از این » که استنباط و برداشت او بر اثر بی دقتی و بی توجهی بوده است و شاید از این جهت نیز خجل و شرمنده شده باشد که انگیزه ی این استنباط ضعیف و ناچیز بر حسادت و رشک حمل گردیده است ، زیرا مدتی قبل از این سوال و جواب ، امام احمد وقتی شنید که یحیی بن معین در این مورد چیزی گفته است خطاب به اطرافیانش گفت : « به خدا هرچه را که از شافعی دیده ام و شنیده ام جز خیر و خوبی چیز دیگری نبوده و هرگز ذره ای از راه و روش اهل سنت دور نشده است و تنها چیزی که هست این است که هرگاه خداوند متعال فضایلی را به یک نفر از اهل علم اعطا کرد و اقران و هم عصرانش از آن فضایل بی بهره بوده اند لا محاله به او حسد می ورزند و به نا حق مطالبی را که به او نسبت می دهند ، « و بئست هذه الخصله فی اهل العلم » یعنی و این خصلت حسد ورزی در میان اهل علم چقدر ناپسند است »

و جالب این که ان یحیی بن معین دوست دایمی امام احمد (رحمه الله علیه) که در روزهای امن و آسایش ، خود را قیم اهل سنت دانسته و یکی از بزرگ ترین امامان اهل سنت ( یعنی امام شافعی ) را به یک استنباط ناچیز و مردود از خط اهل تسنن به دور شمرده بود . روزی که درباره خلفای عباسی اعتزال زده گشته و آن دسته از علمای مبارز و مقاوم اهل سنت که شهامت ابراز عقاید خود را داشتند همراه گزمه های قداره بند راهی زندان ها می گشتند و به شکنجه های سخت و مستمر و احیانا مرگ و اعدام محکوم می شدند . همین یحیی بن معین همراه تنی چند از محدثین دیگر مانند ابن سعد واقدی و مستعلی و ابن هارون و ابو خیثمه به مجرد این که مشاهده ی قداره ی گزمه های جلب ، تسلیم دربار اعتزال زده ی مامون گردیده و بر خلاف تمایل قلبی خود و بر خلاف مذهب اهل سنت مسائلی را گفت و به زندگی مرفه و قرین آرامی و امنیت خویش بازگشت و دوست دائمی خود یعنی امام احمد (رحمه الله علیه) که شهامت ابراز عقاید خویش را داشت تنها روانه زندان و صحنه های رعب آور شکنجه ی گزمه ها  و مرگ و اعدام جلادان دربار عباسی نمود و در آن لحظه ها به خوبی معلوم شد که سخنان سابق ابن معین ، نه در جهت اخلاص و وفاداری به مکتب اهل سنت بلکه از روی حسد ورزی نسبت به امام شافعی (رحمه الله علیه) بوده است و این تجربه ی تاریخ است که افراد بهانه جو و خرده گیر هرگز مقاوم نیستند و همواره ساز شکار و آسایش طلب از آب در می آیند .

4) ابن ندیم (م – 385 ) در کتاب معروف « الفهرست » نوشته است به این دو دلیل معلوم می شود که امام شافعی به مذهب تشیع متمایل بوده است :

اول این که کسی به امام شافعی گفت : « تو در فلان مساله به خلاف علی مرتضی (رضی الله عنه) جواب دادی .» امام شافعی (رحمه الله علیه) گفت : « تو آن چه را که می گویی به اثبات برسان تا من گونه ام را بر خاک بگذارم و به اشتباه خویش اعتراف نمایم »

دوم این که امام شافعی به مجلسی راه یافت که طالبی ها در آن جا جمع شده بودند . امام شافعی گفت : « من در مجلسی سخن نمی گویم که طالبی ها که شایسته ی ریاست و سخن گفتن هستند در آن مجلس جمع شوند »

پاسخ ما : دلیل اول ابن ندیم فقط یادآور این امر است که امام شافعی (رحمه الله علیه) قول و فعل اصحاب بزرگوار را از منابع استخراج و استنباط احکام فقهی به شمار آورده است و امام شافعی از قول و فعل بزرگان اصحاب پیروی کرده و علی مرتضی (رضی الله عنه) یکی از آن بزرگان اصحاب بوده و امام شافعی در این مورد در بین خلفای راشدین و هم چنین در بین اصحاب مهاجر و انصار فرقی نگذاشته است و از این مطلب ابن ندیم کم و بیش تمایل امام شافعی به مذهب تشیع استنباط نمی شود و جواب دلیل دوم ابن ندیم نیز این است که طالبی ها جمعیتی بودند که در حدود سال 199 به نام محمد بن ابراهیم و تحت فرمان فرمانده سپاه او به نام ابن السرایا علیه حکومت مامون عباسی شوریدند و در نبرد با عبدوس فرمانده سپاه مامون پیروز شدند و چهار هزار سواره نظام سپاه عبدوس را به قتل رسانیدند و در اندک زمانی مصر و کوفه و واسط را تسخیر کرده و حکومت حجاز را در دست گرفتند و در چنین ظروف و شرایط خطرناک ، امام شافعی (رحمه الله علیه) در مصر یا حجاز ناگهان وارد مجلسی گشته که جمعی از طالبی ها در آن مجلس بوده اند و امام شافعی با گفتن این جمله به صورت تعریض یا توریه که « من در مجلسی سخن نمی گویم که طالبی ها که شایسته ی ریاست و سخن گفتن هستند در آن مجلس باشند » خود را از عواقب دنیوی گفتن سخن حق و از عواقب اخروی گفتن سخن نا حق مصون داشته است .

از توضیحات فوق معلوم می شود که معترضین تصور کرده اند که فرق تسنن و تشیع این است که اهل تشیع علی مرتضی (رضی الله عنه) را دوست دارند و اهل تسنن او را دوست ندارند و این تصور به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تمام اهل تسنن علی مرتضی (رضی الله عنه) به عنوان یکی از بزگان اصحاب مهاجر و یکی از خلفای راشدین دوست دارند و اهل تسنن و اهل تشیع ، هر یک دارای مکتب مستقل و اصول و فروعی مخصوص به خود هستند و محبت علی مرتضی (رضی الله عنه ) یکی از نقاط مشترک آن هاست و امام شافعی (رحمه الله علیه) در عین این که علی مرتضی را به عنوان یکی از بزرگترین اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دوست داشته و به غیر اهل سنت هیچ گونه تمایلی نداشته است ؛ زیرا امام شافعی امامت و امارت اسلامی را نه یک انتصاب سماوی بلکه یک انتخاب زمینی دانسته و بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سام ) اول ابوبکر صدیق (رضی الله عنه) بعد عمر فاروق (رضی الله عنه)  سپس عثمان ذی النورین (رضی الله عنه)  و بعد از او علی مرتضی (رضی الله عنه) را از همه کس برتر دانسته و از تمام اصحاب اعم از طلحه و زبیر و معاویه و عمرو بن عاص و … (رضی الله علیهم اجمعین ) به خیر و نیکی یاد کرده است .

منابع:

1)الامام الصادق – اسد حیدر – مجلد ثانی ص251 و مجلد 3 ص249

2)الامام الشافعی – شکعه – ص51 و ص54

3)الشافعی – ابوزهره ذیل ص22 ص184 و ص185

4)مقالات الاسلامیین – شیخ اشعری – ترجمه دکتر محسن مویدی ص18

5)الائمه الاربعه – الامام الشافعی – مصطفی شکعه ص55 و ص56 و ص57

6)البدایه و النهایه ج 11 ص248  ، ج9 ص93 ، ج10 ص285 و ص286 و ص255 و ص256

7)مناقب شافعی – احمد بیهقی ج1 ص450 و ص451 و  ص433 و ص442 و ص443 و ص444 و ص449 ، ج2 ص306

8)مناقب الشافعی – الامام فخر الدین رازی ص52

9)فهرست – ابن ندیم – ص295

10)طبقات الفقها – سبکی – ج2 ص126

11)کتاب الام – الامام الشافعی ج8 ص276 و ص277 ، ج7 ص249

تایپ در تارنمای ناجی کرد

Advertisements

27 پاسخ to “آیا امام شافعی به روافض متمایل بود؟”

 1. انصاف اوت 4, 2008 در 12:50 ق.ظ. #

  اگر امام شافعی غفر الله له متمایل به مکتب روافض بوده چرا کتب رافضی پر از طعن

  و نفرین و تهمت و توهین به این امام عزیز است؟!مثلا یک عالم رافضی به نام زين

  الدين علي بن يونس نباطي متوفاي 877هـ ،( حرعاملي راجع به او گفته است: او

  عالم و فاضل و موفق و متكلم و شاعر… بوده است امل الامل 1/135) در کتابش

  الصراط المستقيم 3/217-219چنین تهمتها و توهین هایی را علیه ایشان نوشته:

  ابوبكر بن عياش روايت شده است كه گفت: خداوند روي ابن ادريس (شافعي) را

  سياه كند. عمار بن زريق گفته است: در پيش ثوري نام شافعي برده شد او گفت: نه

  فقيه است و نه امانتدار. قاضي بن شهري گفته است: شافعي فقط زماني سخن

  مي ‌گفت كه نوجوان بي‌ ريش زيبا‌رويي در كنارش مي‌ نشست …. نباطي اضافه مي‌

  كند و مي‌گويد: او به پيامبر -صلى الله عليه وسلم- ما علاقه به امور حرام را نسبت

  داده است و گفته است: پيامبر زني را ديد و آن را پسنديد و در نتيجه دستور داد تا

  شوهرش او را طلاق دهد./همچنین در بعضی کتب علمای رافضی با رمزهایی این

  امام عزیز و بقیه ی ائمه اربعه غفر الله لهم اجمعین مورد لعن قرار گرفته اند/اگر

  اشتباه نکنم جزائری هم توهین و لعن آشکار به ایشان دارد والله اعلم و نعوذ به من

  ذلک /امام شافعی رحمه الله هم بارها مخالفت خود را با روافض اعلام کرده.سعی

  خواهم کرد تکفیر روافض از سوی امام شافعی رحمه الله را بعد ها ثابت کنم ان شا’

  الله.ایشان هرگز عدالت و شهادت دادن روافض را نمی پذیرفتند و در کتب مختلف به

  طرق مختلف از ایشان نقل شده:»من از ميان فرقه ‌ها هيچ گروهي را دروغگوتر در

  ادعاي خود و شهادت به دروغ دادن بدتر از رافضيان نديده‌ ام»ابن بطه در (الابانة

  الكبري) 2/545 و لالكايي در (شرح السنه) 7/1457

 2. عبدالرحمن عمر اوت 4, 2008 در 12:55 ق.ظ. #

  رضی الله عن امام الشافعی وارضاه

  روافض دلیلی در این مورد ندارند الا اینکه به امثال این شعرهایموهواستناد می کنند غافل از اینکه عقاید امام شافعی رضی الله عنه در فقه و کتبش و کلامش ثابت شده ونهدر اشعار

 3. شیعه کوچولو : 1 بر زمینت می زند نادان دو اوت 4, 2008 در 8:31 ق.ظ. #

  شعری زیبا در وصف دوستان نادان چنین می گوبد :

  دشمن دانا بلندت می کند – بر زمینت می زند نادان دوست !

  حال نویسنده این مقاله هم همی طور است . یعنی برای توجیه منظور خودش و یا نادانی ژنتیکی اش . بجای دفاع از شافعی . او و خودش را به مشکل و دردسر بیشتری انداخته است !

  در جایی از گفته شافعی در حمایت آل محمد علیهم السلام . نتیجه میگیرد که منظور او از آل محمد . همانا ابوبکر و عمر اند
  در صورتی که فکر نکرده است که هیچ ابلهی در جهان جز خودش و این انصاف بی انصاف و این عبد الرحمن عمر کوته فکر . از آل محمد ( نسل رسول خدا ) . ابوبکر و عمری را که نژاد حبشی آفریقایی دارند را . نتیجه نمی گیرند و هر منصفی که این دفاع احمقانه از ابوبکر و عمر را بخواند . یقین کامل پیدا می کند که منظور شافعی . همانا اهل بیت علیهم السلام اند و بس و در نتیجه . روسیاهی بیشتر . برای ذغال های ناصبی دشمن آل محمد خواهد ماند و بس !!!

  در مطلب دوم می گوید که علت دفاع شافعی در مجلسی که آل علی علیهم السلام جمع بودند . حفظ خودش از شر آنان بود که به معنای اینست که او در این مجلس : تقیه : کرده است و خواسته است جان خودش را نجات دهد !

  این مدافعان نادان . درجایی مسئله تقیه را که از معتقدات شیعه است . نوعی نفاق و دورویی میدانند و از جانبی . اثبات می کنند که یکی از امامان فقهی اهل سنت . به تقیه معتقد بوده و به آن عمل میکرده است !!!
  نتیجه این موضوع . به جای حمله به شیعه . اثبات کننده نفاق شافعی و اهل سنتی است که پیرو اویند !
  و البنه .بهتر است در جواب دروغهای این کذاب . اهل سنتی که پیرو شافعی اند . پاسخ این کمپانی حماقت را بدهند

 4. شیعه کوچولو : بقیه مطلب قبل ..... اوت 4, 2008 در 8:34 ق.ظ. #

  مطلب دیگری که از این مقاله این فرزند بنی امیه حرامزاده بر می آید اینست که به طور ضمنی و در لفافه می گوید که فرزندان اهل بیت علیهم السلام . مردمی شرور و غیر منطقی و خونریزند که اگر کسی مثل شافعی هم . در مجلس آنان . بر خلاف نظرشان چیزی بگوید به او رحم نخواهند کرد و مثلا» او را خواهندکشت !!!

  نویسنده متن . در اینجا به طور شیطانی و پنهانی . دشمنی و عدوات خود را هم با اهل بیت علیهم السلام و فرزندان آنان که مظلومان همیشگی و شهدای تاریخ اسلام اند به وضوح مشخص کرده است !!!

  بنابر این و با توجه به حدیث رسول خدا که می فرمایند که دشمن آل من . یا حرامزاده اند یا تخم حیض و یا منافق !!!
  چنین می گوئیم که . لعنت ابدی خداوند بر این حرامزادگان تخم حیضی منافق ناصبی تخم یزیدی باد !!!

  از تمام پیروان شافعی هم . انتظار آمین داریم !!!

 5. شیعه کوچولو : به بی انصاف ! اوت 4, 2008 در 8:42 ق.ظ. #

  شعرهای شافعی در وصف اهل بیت علیهم السلام . آنقدر واضح و روشن و دقیق است که به صدهزار توجیه و تفسیر و تحریف امثال توی ملعون ناصبی حرامزاده تخم یزیدی . تغییر نخواهد کرد !!!

  ضمنا» بیشتر شعرهای او . چیزی جز احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست که شافعی آنها را با قریحه خود به شعر برگردانده است !

  حتی اگر فرض کنیم که تو بتوانی همه مردم را گول بزنی و به نحوی به آنان بقبولانی که این شعرها . متعلق به او نیستند . چطور میخواهی که آن احادیث گرانقدر را منکرشوی ؟!

  بنابر این . من به تو میگویم که ای مگس :

  عرصه سیمرغ نه جولانگه توست – عرض خود می بری و زحمت ما می داری نیشخند]

  امثال تویی که فرزندان یزید ملعون و حرامزاده اند . نمی توانند . مسیر حق را ببندند !

 6. شیعه کوچولو : انکار مخالفت علمای ...... اوت 4, 2008 در 9:02 ق.ظ. #

  به بی انصافیان . عرض میشود که مخالفت علمای فرق اهل سنت با هم و تکفیر و تفسیق هم چیزی نیست که بتوان آن را پوشاند و از دیگران مخفی کرد !

  این که تو خواسته به طور موذیانه . مخالفتهای علمای فرق سنی با هم را به شیعه نسبت دهی . چیزی است که هیچ خری بجز خودت . آن را قبول نخواهدکرد !

  به قول شافعی : شوم تر از ابوحنیفه در اسلام وجود ندارد !

  لازم به ذکر است که اگر به قول شافعی . باور کنیم که شوم تر از ابوحنیفه در جهان اسلام وجود ندارد .
  بنابر این . دامنه این مطلب به همین جا ختم نخواهدشد . زیرا می دانیم که : بیشترین آمار اهل سنت جهان که مربوط به پیروان ابوحنیفه با نزدیک به 900 میلیون نفر اند . هم شوم خواهند بود و این یعنی که بیشتر سنی های جهان شوم اند !!!

  یا به قول آن عالم شافعی که در جواب یک سنی حنفی که از او پرسید که اگر یک حنفی مذهب بخواهد شافعی مذهب شود . باید چکار کند . گفته است : انجام این کار خیلی ساده است : فقط بگوید :: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله
  کنایه ازین که سنی های حنفی مذهب . مسلمان نیستند !!!

  به زبان دیگر . تعداد 900 میلیون سنی حنفی . کافرند !!!

  در صورتی که مذهب آل محمد علیهم السلام . گوینده لا اله الله – محمد رسول الله را حداقل مسلمان میداند و انگ کفر به آنان نمی زند !!!
  تفاوتی که دارد اینست که شیعیان . بنا به آیه قرآنی : یا ایها الذین آمنوا – آمنوا . مسلمانان را به دو گروه مسلمان و مسلمان مومن تقسیم میکند !

 7. شیعه کوچولو : کتابهای شافعیان در رد فرق اوت 4, 2008 در 9:09 ق.ظ. #

  کتب شافعیان در رد دیگر ائمه اهل سنت و فرق آنان که تا مرحله کفر آنان هم پیش میرود و از آن هم میگذرد !

  المنخول في علم الأصول » للغزالي، وكتاب
  النكت الشريفه » للشافعي،
  ربيع الأبرار » للزمخشري،
  المنتظم » لابن الجوزي

  و ………………. !

 8. شیعه کوچولو : یک مسئله اوت 4, 2008 در 9:14 ق.ظ. #

  آیا این موضوع ( که توسط علمای شیعه و سنی هم بیان شده ) که نزدیکترین فرق اهل سنت به شیعه . شافعی مذهبان هستند . درست است یا خیر ؟!

  به نظر من و با توجه به سخنان شافعی که به شعر هم گفته شده است درست است !

  مثل این حدیث نبوی که توسط شافعی به شعر برگردانده شده است .

  علی حبه جنه – امام الناس و الجنه
  وصی المصطفی حقا – قسیم النار و الجنه

  به به

 9. امید اوت 4, 2008 در 6:57 ب.ظ. #

  در جواب برادری که خود را شیعه کوچولو مینامد: برادر عزیز بنده به عنوان یک مسلمان شافعی مذهب نه تنها هیچ مشکلی با برادران حنفی مذهب ندارم بلکه آنها را دوستان عزیز و برادران دینی واقعی خود میدانم . اصولاً کلیه مذاهب اهل سنت در اصول عقاید ( که بسیار مهمتر از احکام فقهی میباشد) خیلی به هم نزدیکند و اختلاف 10% در مسایل فقهی نمیتواند باعث دور شدن قلوب آنها از همدیگر شود. اما اختلاف مذاهب اهل سنت با مذهب شیعه بسیار قابل توجه است بطوریکه به سختی میتوان این دو را برداشتهایی جداگانه از یک دین واحد(اسلام) دانست. حتی ما در مورد اصول توحید؛ نبوت و معاد مثل هم نمی اندیشیم. در باور یک شیعه خداوند خالق جهان و فرستنده ی پیامبران هست اما پس از آن خود را بازنشسته کرده و امورات جهان را به افراد خاصی واگذار کرده است.(امورات رزق و شفا و جلب منافع و دفع ضرات و غفران معاصی و غیره ) در مورد اصل نبوت هم ما محمد مصطفی (ص) را آخرین کسی میدانیم که با خداوند رابطه ی مستقیم (وحی) داشته است اما یک شیعه این رابطه را برای حداقل 12 نفر دیگر جاری میداند(هر چند طی بازی با کلمات اسم آنرا وحی نمیگذارد). در نظر یک سنی پیامبران بالاترین افراد بشریتند اما یک شیعه معتقد است که همه ی پیامبران به شناسایی و هم صحبتی با ائمه دوازده گانه افتخار میکرده اند. درمورد معاد هم به همین صورت است یک سنی پاداش بهشت را منوط به اطاعت از خدا و پیامبر میداند اما در نظر یک شیعه ریختن اشک از چشم یک زن بدکاره در روز عاشورا آنهم به خاطر دود هیزم را عامل رهایی از آتش جهنم میداند . یک سنی یاران و نزدیکان پیامبران را (من جمله پیامبر خودمان) جزو بهترین های آن دین میداند اما در نظر یک شیعه بدترین افراد امت نزدیکترین یاران آن حضرتند بطوریک معتقد است پس از فوت پیامبر کل امت اسلامی بجز 3 نفر همگی مرتد شدند. برادر گرامی درددل در این زمینه بسیار زیاد است که مجال آن در این صفحه نمی باشد اما من خود و تو و دیگر عزیزان را به رعایت ادب اسلامی دعوت میکنم . آرزومند سعادت و خوبختی دنیوی و اخرویت برادرت امید

 10. محمد صديق حسني اوت 5, 2008 در 3:41 ق.ظ. #

  سلام
  دوست عزيز جناب اقاي اميد كساني كه زبانشان به نا پاكترين كلمات الوده است
  و جز فهاشي و ارائه تربيت غلط خانوادگي چيزي در چنته ندارند لايق نام برادر نيستند
  هر چند ميدانم شما با اين عمل ميخواهيد اينگونه افراد را شرمنده نماييد ولي اگر به درستي دقت فرمائيد متوجه ميگرديد كساني كه مقلد هستند نميتوانند از خود شخصيتي داشته باشند تا معناي شرمندگي را بفهمند از برادر عزيز ناجي كرد هم خواهانم اين گونه افراد را از ليست نظر سنجي حذف نمايند زيرا موجودي كه با عقده پرورش يافته لايق همصحبتي نيست و نظري قابل توجه نيز از خود ارائه نميكند.
  موفق باشيد.

 11. شیعه کوچولو : به پسر عمو . محمد صدیق حسن اوت 5, 2008 در 9:35 ق.ظ. #

  با توجه به نام خانوادگیتان . احتمال میدهم که از سادات شافعی کردستان باشید.

  خوشوقتم به اطلاع برسانم که من هم از سلسله سادات شیعه مهاجر از حجاز می باشم که دیرزمانی است به علت ظلم بنی امیه خبیث به ایران مهاجرت نموده ایم !
  به عبارتی . پسرعموی هم میباشیم !

  چیزی که باید به شما یادآوری کنم . اینست که در مسائل دینی و عقیدتی . نمی توان مقلد بود و همانند طوطی . آن چیزی را بیان کرد که از تو انتظار دارند !!!

  از نحوه گفتار شما چنین برمی آید که انتظار دارید که هر آنچه نویسنده مقاله گفته و نوشته است را بی کم و کاست باور کرده و چیزی نگوئیم !

  که این کار از شیعه آل محمد علیهم السلام نشدنی است !

  متاسفانه با تجربه چندین و چندساله اینجانب در بحث دینی و ………. با برخی از اهل سنت مثل شما و همچنین وهابیون . برایم یقین شده است که اینان نه تنها چیزی از دین نمی دانند . بلکه علاوه بر آن . روش عملی شان در این مسائل اینست که سعی می کنند که به روش فیزیکی ( ترور – تخریب روحی – سانسور و ……. ) . طرف مقابل را ار صحنه کنار بزنند.

  آیا توصیه شما به برادر ناجی کرد . چیزی جز سانسور نمودن نظرات یک مخالفی مانند اینجانب نیست ؟!

  یعنی می فرمائید که هر کس بنام . یک سنی مطلبی را در جایی نوشت . هیچ کس حق ندارد . بر علیه آن چیزی بگوید و اظهار نظری کند ؟!

  نکند اعتقاد دارید که نعوذ بالله . ایشان خدا تشریف دارند که کسی نمی تواند متعرض گفته هایشان شود ؟!

  توصیه من به شما اینست که اگر به روش زیر عمل کنید . موفقتر خواهید بود !

  1 – سعی کنید که دروغی در هیچ باب در وب ننویسید تا دیگران را بر علیه خودتان تحریک نکنید !
  2 – و اما اگر شیطان شما را گول زد و این کار را کردید . بهترین راه برای آن آنست که بخش نظردهی در وب را ببندید تا آدم فضولی مانند من پیدا نشود و موی دماغتان ( مخالف با دروغتان ) شود !!!

  3- روش دیگری هم وجود دارد و آن هم اینست که لطف فرموده و به مخالفتان اجازه نفس کشیدن ( اظهار نظر کردن ) بدهید تا خوانندگان دیگر در این مابین قضاوت کنند .

  و آنوقت . دیگران ( به قول این شعر ) : تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال !!!
  خود قضاوت خواهندکرد .

  سلام من را به خانواده عزیزتان برسانید !

 12. شیعه کوچولو : به برادر امید بی مشکل !! اوت 5, 2008 در 9:54 ق.ظ. #

  یک شعر عامیانه میگوید که :
  دیوانه کم ندارد – چون چیزی کم ندارد !
  یعنی چون عقل ندارد و چیزی هم نمی فهمد . به راحتی زندگی ( نباتیش را ) را ادامه میدهد !

  انشا’ الله که مشکل نداشتن شما با یک سنی حنفی اینگونه نباشد !
  چون آنوقت آنها هم با شما مشکلی ندارند !!!

  و اما اگر شما به واقع . پیرو شافعی و فقه او و همچنین دستورات علمای شافعی باشید و به آنها مراجعه کنید . خواهید دید که مخالفتی که شافعی با ابوحنیفه و شخصیت او و فقه این مرد و زندگینامه اش دارد . قابل پذیرش هیچ شافعی مذهبی نبوده و نیست و با هیچ ماله ای هم نمی شود این مشکلات را رفع و رجوع کرد !

  باید به شما عرض کنم که گفته های من چیزی جز رجوع به منابع شما نبوده است و اگر بازهم میخواهید که با آن مخالفت کنید و یا آن را نپذیرید . مختارید ولی خواهشمند است که قبل از آن فقه شافعی به عنوان مذهب خودتان را بیرون بروید تا برای همه قابل باور باشد و در غیر این صورت . مایه خنده یک آشنا به مذهب شما در این مورد خواهدشد .

  میشود بفرمائید که ما باید نظرات شافعی و علمای این مذهب را بپذیریم یا شمایی را که عنوان پیروی از او را یدک می کشید ؟ّ

  این شافعی است که میگوید که شوم تر از ابوحنیفه در اسلام متولد نشده است و …….. !
  و تازه این بخش کوچکی از نظریات شافعی بر علیه ابوحنیفه و فقه اوست .

  کتب زیر . نشان دهنده واقعیت گفتار من است !

  المنخول في علم الأصول » للغزالي،
  النكت الشريفه » للشافعي،
  ربيع الأبرار » للزمخشري،
  المنتظم » لابن الجوزي
  و
  و
  و

  اکنون شما بر خلاف نظر پیشوای خود و با علم به این موضوع . میگوئید که هیچ مشکلی با ابوحنیفه و یا فقه او و پیروانش ندارید ؟!

  من را ببخشید که نمی توانم مطالب شما را باور و هضم کنم !!!

 13. شیعه کوچولو : به برادر امید بی مشکل !! اوت 5, 2008 در 9:57 ق.ظ. #

  یک شعر عامیانه میگوید که :
  دیوانه کم ندارد – چون چیزی کم ندارد !
  یعنی چون عقل ندارد و چیزی هم نمی فهمد . به راحتی زندگی ( نباتیش را ) را ادامه میدهد !

  انشا’ الله که مشکل نداشتن شما با یک سنی حنفی اینگونه نباشد !
  چون آنوقت آنها هم با شما مشکلی ندارند !!!

  و اما اگر شما به واقع . پیرو شافعی و فقه او و همچنین دستورات علمای شافعی باشید و به آنها مراجعه کنید . خواهید دید که مخالفتی که شافعی با ابوحنیفه و شخصیت او و فقه این مرد و زندگینامه اش دارد . قابل پذیرش هیچ شافعی مذهبی نبوده و نیست و با هیچ ماله ای هم نمی شود این مشکلات را رفع و رجوع کرد !

  باید به شما عرض کنم که گفته های من چیزی جز رجوع به منابع شما نبوده است و اگر بازهم میخواهید که با آن مخالفت کنید و یا آن را نپذیرید . مختارید ولی خواهشمند است که قبل از آن فقه شافعی به عنوان مذهب خودتان را بیرون بروید تا برای همه قابل باور باشد و در غیر این صورت . مایه خنده یک آشنا به مذهب شما در این مورد خواهدشد .

  میشود بفرمائید که ما باید نظرات شافعی و علمای این مذهب را بپذیریم یا شمایی را که عنوان پیروی از او را یدک می کشید ؟ّ

  این شافعی است که میگوید که شوم تر از ابوحنیفه در اسلام متولد نشده است و …….. !
  و تازه این بخش کوچکی از نظریات شافعی بر علیه ابوحنیفه و فقه اوست .

  کتب زیر . نشان دهنده واقعیت گفتار من است !

  المنخول في علم الأصول » للغزالي،
  النكت الشريفه » للشافعي،
  ربيع الأبرار » للزمخشري،
  المنتظم » لابن الجوزي
  و
  و
  و

  اکنون شما بر خلاف نظر پیشوای خود و با علم به این موضوع . میگوئید که هیچ مشکلی با ابوحنیفه و یا فقه او و پیروانش ندارید ؟!

  من را ببخشید که نمی توانم مطالب شما را باور و هضم کنم !!!

 14. شیعه کوچولو : مرتد شدن مسلمانان در کتب ا اوت 6, 2008 در 3:29 ب.ظ. #

  این برادر امید ما خیال می کند که با گروهی کور و کچل روبرو شده است که دائما» در پی بدر کردن ایشان از صحنه است !!!

  روش خوب مردم شیعه اینست که موافق با دستور قرآن که می فرماید که :
  وشهد شاهد من اهلها
  همیشه سعی می کنند که با منابع مخالفینشان به جوابگویی بپردازند و این برای هر اهل حق و بصیرتی . نهایت مطلوبیت را دارد !

  مرتد شدن اکثریت مردم بعد از پیامبر : که البته معنای اصلی آن . انکار امامت امام علی بن ابی طالب بر خودشان است ) . در منابع حدیثی اهل سنت هم وجود دارد و اگر شما فکر می کنید که با اعلام کردن این که چنان گفته ای فقط در منابع شیعه وجود دارد . خواهید توانست که مردم را بفریبید . خیلی خیلی خیلی در اشتباهید !!!

  عن عايشه قالت: لما قبض رسول الله صلي الله عليه و سلّم ارتدت العرب قاطبةً و اشرأبت النفاق :: البداية و النهاية : ج6، ص33 و تاريخ ابن عساکر، ج30، ص314 و شوکانی : نيل الاوطار، ج1، ص36 و حاکم نيشابوري : مستدرک الصحيحين، ج3، ص260 و امام قرطبي : ج8، ص147 و عبدالرزاق صنعاني : المصنف، ج1، ص152 و ابن سعد : طبقات، ج2، ص191
  عن عمرو بن ثابت: لمّا مات النبي صلي الله عليه و سلم کفر الناس إلا خمسة :: مزي : تهذيب الکمال ، ج21، ص557 و ابن حجر عسقلاني : تهذيب التهذيب، ج8، ص9 و ابن کثير دمشقي : البداية و النهاية، ج6، ص91.

  تازه این جزئی از منابع مزبور بود !!!

 15. عبدالرحمن عمر. اوت 7, 2008 در 1:52 ب.ظ. #

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اولا هرگز مذاهب اربعه اختلافشان در اصل نیست بلکه در فرع است .

  اما آقای رافضی حراف آیا امامت در دین شما از اصول نیست؟

  مسلما از اصول هست پس زیدیه به کدام دلیل در زید بن علی توقف کردند و اسماعیلیه در اسماعیل و عده ای هم گفتند هفتیمن ما قائم ما هست وهمه هم همدیگر ا تکفیر می کنند آیا این اختلاف نیست؟

  در ضمن یکی از برادران سنی در بالا گفتند که (مذاهب اهل سنت با هم اختلاف بیش از 10 درصد ندارند ضمن اینکه حرف ایشان رو تایید می کنم در ادامه گفتند ولی اهل سنت و تشیع با هم اختلاف زیادی دارند )
  من اضافه می کنم که اصلا رافضه مسلمان نیست کفرشان مشخص است لطف کنید اینها رو از اسلام ندانید (فرق اهل سنت بر رافضه مانند افضلیت بهشت بر دوزخ و افضلیت آب ضلال با لجن زار است.

  الله النصر اهل السنه فی کل مکان .آمین

 16. عبدالرحمن عمر. اوت 7, 2008 در 1:53 ب.ظ. #

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اولا هرگز مذاهب اربعه اختلافشان در اصل نیست بلکه در فرع است .

  اما آقای رافضی حراف آیا امامت در دین شما از اصول نیست؟

  مسلما از اصول هست پس زیدیه به کدام دلیل در زید بن علی توقف کردند و اسماعیلیه در اسماعیل و عده ای هم گفتند هفتیمن ما قائم ما هست وهمه هم همدیگر ا تکفیر می کنند آیا این اختلاف نیست؟

  در ضمن یکی از برادران سنی در بالا گفتند که (مذاهب اهل سنت با هم اختلاف بیش از 10 درصد ندارند ضمن اینکه حرف ایشان رو تایید می کنم در ادامه گفتند ولی اهل سنت و تشیع با هم اختلاف زیادی دارند )
  من اضافه می کنم که اصلا رافضه مسلمان نیست کفرشان مشخص است لطف کنید اینها رو از اسلام ندانید (فرق اهل سنت بر رافضه مانند افضلیت بهشت بر دوزخ و افضلیت آب ضلال با لجن زار است.

  الله النصر اهل السنه فی کل مکان .آمین

 17. شیعه کوچولو : به عبد عمر ابنه ! اوت 10, 2008 در 11:06 ق.ظ. #

  بخاری : کان سیدنا عمر مابونا و یتداوی بما’ الرجال
  بخاری : آقای ما عمر ک و ن ی همیشگی ( ابنه دائم ) بود و دوای ماتحتش هم . منی مردان بود !!!

  خدا را شکر که شما از اهل سنت عمری هستی که پست تر از قوم لوط بود .
  زیرا قوم لوط هر چند نابکار بودند فاعل بودند و این یکی مفعول !!!

  آیا به چنین سنتی می بالی و افتخار میکنی ؟!

  به یقین بدان که شیعه آل محمد علیهم السلام . از چنین سنت ماتحت نشانی که تو و پیشوای ملوطت به آن گرفتارند . مبرا و دور اند !!!

  خدا را شکر !!

 18. شیعه کوچولو : به عبد عمر ! اوت 10, 2008 در 11:14 ق.ظ. #

  شافعی : شوم تر از ابوحنیفه در اسلام متولد نشده است !!!

  با توجه به این که شما معتقد به قیاس در امر دین هستید !

  وقتی یک شافعی مذهب ( حسب اعتقاد شافعی ) ابوحنیفه را کسی بداند که از او شوم تر در اسلام نیست . به طریق اولی . باید معتقد به شوم تر بودن . نزدیک به یک میلیارد سنی حنفی موجود در این جهان باشد !

  اگر تو چنین چیزی را اتحاد مابین اهل سنت میدانی . حرفی نیست !

  لعنت بر شکاکش باد . زیرا در این زمان . چیزهای عجیبی می بینیم که ما را معتقد به وارونه شدن کلمات کرده است !!!

  یک این کلمه دموکراسی است که جناب بوش بر لب میراند و دشمنانش را که از مظلومین جهانند . ضد آن میداند و دیگر کلمه اتحاد در بین اهل سنت حنفی و شافعی است که این عبد عمر . به زبان می آورد ولی رئیسش شافعی و شافعیان . معتقد به شومی ابوحنیفه و راهش و بالتبع همه حنفی مذهبان جهانند !!!

  آخ که مردیم از خنده !!!

 19. شیعه کوچولو : به عبد عمر ! اوت 10, 2008 در 11:14 ق.ظ. #

  شافعی : شوم تر از ابوحنیفه در اسلام متولد نشده است !!!

  با توجه به این که شما معتقد به قیاس در امر دین هستید !

  وقتی یک شافعی مذهب ( حسب اعتقاد شافعی ) ابوحنیفه را کسی بداند که از او شوم تر در اسلام نیست . به طریق اولی . باید معتقد به شوم تر بودن . نزدیک به یک میلیارد سنی حنفی موجود در این جهان باشد !

  اگر تو چنین چیزی را اتحاد مابین اهل سنت میدانی . حرفی نیست !

  لعنت بر شکاکش باد . زیرا در این زمان . چیزهای عجیبی می بینیم که ما را معتقد به وارونه شدن کلمات کرده است !!!

  یک این کلمه دموکراسی است که جناب بوش بر لب میراند و دشمنانش را که از مظلومین جهانند . ضد آن میداند و دیگر کلمه اتحاد در بین اهل سنت حنفی و شافعی است که این عبد عمر . به زبان می آورد ولی رئیسش شافعی و شافعیان . معتقد به شومی ابوحنیفه و راهش و بالتبع همه حنفی مذهبان جهانند !!!

  آخ که مردیم از خنده !!!

 20. شیعه کوچولو : به عبد عمر کم عقل پرحرف اوت 10, 2008 در 11:29 ق.ظ. #

  همانطور که در کتب اهل سنت هم آمده است . شیعه آل محمد علیهم السلام . معتقد به امامتی است که از مسیر 12 خلیفه رسول خدا علیهم السلام ( شیعه اثنی عشری ) که همگی از قریشند می باشد !
  روى مسلم عن جابر بن سمره أنه سمع النبی « صلى الله علیه وآله وسلم » یقول : ( لا یزال الدین قائماً حتى تقوم الساعه أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفه = 12 امام ، كلّهم من قریش ) .
  + صحیح مسلم : 3 / 1453 ح 1821 + 6/4
  + وقریب منه فی :
  + صحیح البخاری : 4 / 165 كتاب الاحكام .
  + سنن الترمذی : باب ما جاء فی الخلفاء من ابواب الفتن .
  + سنن ابی داود : 3 / 106 كتاب المهدی .
  + مسند الطیالسی : ح 767 و 1278 .
  + مسند احمد : 5 / 86 ـ 90 و 92 ـ 101 و 106 ـ 108 .
  + كنز العمّال : 13 / 26 .
  + حلیه ابی نعیم : 4 / 333 .
  + فتح الباری : 16 / 338 .
  + مستدرك الصحیحین : 3 / 617 .

  بنابر این به حسب آن حدیث موجود در منابع شما که شیعه به آن عمل کرده و امثال تو خری نه !!!

  اکنون اگر در بین تمام شیعه معتقد به دوازده امام ( حسب حدیث منابع اهل سنت ) بگردی . یک نفر را هم پیدا نمی کنی که به چیزی غیر از آن معتقد باشد !!!
  چون عدم اعتقاد به چیزی غیر از آن . دیگر مشمول این گروه نمیشود !

  آنچه که تو از زیدیه و یا اسماعیلیه گفتی بر این حدیث و بر شیعه ای که معتقد بر آنست مطابقت نمی کند و بنابر این . یاوه گویی تو بیخود بوده و از سر کینه توزی و نفهمی و شیطنت است !!!

  و اما این که گفته ای که شیعه را مسلمان نمی دانی . قطعا» و یقینا» بدان که شیعه هم معتقد به اینست که باید فاتحه آن اسلامی که تو به آن معتقدی و از مسیر لورنس یهودی خبیث میگذرد خواند !!!

  شکر خدای را که ما را تسلیم امر خود کرده است و نه مثل سگان وهابی مسلکی که مومن و مسلم به لورنس اند !!!

 21. شیعه کوچولو : پست از سگ کیست ؟! اوت 10, 2008 در 11:48 ق.ظ. #

  وقتی رسول خدا ( حدیث آن در منابع اهل سنت موجود است ) . می فرماید که :
  علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه ) = علی و پیروان او . رستگاران روز واپسینند

  http://www.ansaralhojah.com/alrad/ma9dar-sounia.htm
  :::::::: مصدر سنی : علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه
  و
  این عبد عمر پست . اینان را مسلمان هم نمی داند.

  بنابر این به من حق بدهید که او را از سگی پست تر و حیوانی دورو و منافق بدانم . زیرا علیرغم این که خود را مسلمان می نامد . با دستور صریح رسول خدا علیهم السلام مخالفت میکند و نظرش خلاف نظر ایشان است !!!

  لعنت خدا بر نواصب حرامزاده ای که ( دشمن محمد و آل محمد علیهم السلام و دوستان آن بزرگواران اند) . !!!

 22. شیعه کوچولو : سقلقلیه !!! اوت 10, 2008 در 12:00 ب.ظ. #

  حسب گفته رسول خدا ( موجود در منابع اهل سنت ) که فرمود : کسی که مسلمانی که حق عترت مرا نشناسد . از این سه حال خارج نیست :
  1 – حرامزاده
  2 – تخم حیض
  3 – منافق
  ابن حجرالمكی » صواعق المحرقه : «رسول الله ، صلی الله علیه و آله و سلم :: من لم یعرف حق عترتی من الانصار و العرب ، فهو لاحدی ثلاث ، اما منافق واما ولد زانیه واما امرؤ حملت به امه فی غیر طهر .

  و مطابق با شعری این چنینی که شافعی در وصف این گونه مردم ( یکی مثل عبد عمر ) ! سروده . میگوید که هنگامی که دیدی در مجلسی که سخن از علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام به میان می آید . کسی شروع به تغییر مسیر صحبت میکنند !

  به واقع آنان بدان .که سقلقلیه اند ( مشکل مامانی و پاپایی ) دارند .

  یعنی یا مامانشان برای ساختنشان دست به دامان دیگران شده و یا این که دیگران به مامانشان . برای ساختنشان کمک کرده اند !!!

  علیهذا . ما هم این عبد عمر را به همان حدیث بالا و نتیجه گیری پایین سوق می دهیم و سریعا» ازیشان می خواهیم که هر چه سریعتر . برای شناخت ژنتیکی خود و پدر نازنینشان . به مامان جانشان مراجعه کرده و آدرس پدر یا پدران ناشناخته مربوطه را ازیشان بگیرند !!!

  لعنته الله علیهم اجمعین !!!

  اکنون که سر فضولی و حیله گری این حرام زاده بر همگان آشکار شد .
  برای کوری چشم او . صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید !

 23. تریفه اوت 11, 2008 در 10:40 ق.ظ. #

  به سلام خدمت مدير وبلاگ وساير خوانندگان اين مطالب.
  مشكل اصلي دنياي اسلام درحال حاضر درك نكردن واقعيت دين بر اساس واقعيات بيان شده در قرآن و سنت مي باشد،متأسفانه تكيه و مستندات ما براي اثبات حقانيت خود و رد ديگران بر اساس افسانهاي تاريحي و دروغ پردازيهاي زورمندان درهر عصري كه به خاطر ثبات حكومت خود و سربلند نكردن حق و حقيقت بوده.
  مطرح كردن مسائل به اين شيوه و حمله و بي احترامي براساس يك سري تراوشات تزريق شده فكري با گذاشتن دلقك كاري،بي اندازه ناشايست و دور ازشأن انسانيت و طرفدار يك عقيده و فكر ميباشد.
  كسي كه به پدر و مادر خودش احترام بگذارد به پدر و مادر ديگران فوش نميدهد.
  كسي كه به عقيده و فكر خود احترام بگذارد به عقيده و فكر ديگران احترام ميگذارد.
  كسي كه حق باشد و استدلالي براي مطالب خود و باور خودش داشته باشد، قطعاً با استدلال به ميدان مي آيد.
  برادر و دوست عزيز (شيعه كوچولو)اگر شيعه هستي و واقعاً به بينش و مذهب خودت باور داري دست از اين نوع نوشتها بردار و كمي براي عقيدت احترام قائل باش.
  از مدير وبلاگ هم تقاضا دارم و خواهش ميكنم ،قسمت بعد از تأييد مدير وبلاگ را فعال كنيد، تابا ديدن چنين مسائلي وخواندنش كسان ديگري هم دچار بي تقوايي نشوند.
  باتشكر
  وبلاگ تريفه

 24. تریفه اوت 11, 2008 در 10:41 ق.ظ. #

  به سلام خدمت مدير وبلاگ وساير خوانندگان اين مطالب.
  مشكل اصلي دنياي اسلام درحال حاضر درك نكردن واقعيت دين بر اساس واقعيات بيان شده در قرآن و سنت مي باشد،متأسفانه تكيه و مستندات ما براي اثبات حقانيت خود و رد ديگران بر اساس افسانهاي تاريحي و دروغ پردازيهاي زورمندان درهر عصري كه به خاطر ثبات حكومت خود و سربلند نكردن حق و حقيقت بوده.
  مطرح كردن مسائل به اين شيوه و حمله و بي احترامي براساس يك سري تراوشات تزريق شده فكري با گذاشتن دلقك كاري،بي اندازه ناشايست و دور ازشأن انسانيت و طرفدار يك عقيده و فكر ميباشد.
  كسي كه به پدر و مادر خودش احترام بگذارد به پدر و مادر ديگران فوش نميدهد.
  كسي كه به عقيده و فكر خود احترام بگذارد به عقيده و فكر ديگران احترام ميگذارد.
  كسي كه حق باشد و استدلالي براي مطالب خود و باور خودش داشته باشد، قطعاً با استدلال به ميدان مي آيد.
  برادر و دوست عزيز (شيعه كوچولو)اگر شيعه هستي و واقعاً به بينش و مذهب خودت باور داري دست از اين نوع نوشتها بردار و كمي براي عقيدت احترام قائل باش.
  از مدير وبلاگ هم تقاضا دارم و خواهش ميكنم ،قسمت بعد از تأييد مدير وبلاگ را فعال كنيد، تابا ديدن چنين مسائلي وخواندنش كسان ديگري هم دچار بي تقوايي نشوند.
  باتشكر
  وبلاگ تريفه

 25. شیعه کوچولو : مشکل مسلمانان ......... اوت 11, 2008 در 2:59 ب.ظ. #

  بعضی از مسلمانان خیلی خیلی خیلی مدرن وهابی به حدی از پیشرفت رسیده اند که حتی خود را از خدا و رسولش هم پیشرفته تر میدانند !!!

  گویا . این خواهر یا برادر تریفه ما هم از همان دسته بالائیست !!!

  ولی به نظر من . این ابلهان فوق مدرن . مشکل کوچکی دارند و آن هم . قرآن نخوانی و ندانی آنان و عدم آشنایی شان به احادیث شریف نبوی و ……… است !!!

  علیهذا و همانطور که میدانید . ما مسلمانان عقب افتاده ای که فقط به خدا و رسولش معتقد بوده و بحمدلله . هیچ آشنایی ای هم با دستورات فوق مدرن
  شیخ الکفر لورنس و اتباع کافر و خبیثش . لعنه الله علیهم اجمعین که از کارخانه یهود صهیون در آمده است .نداریم .

  میگوئیم که چون خداوند در قرآنش می فرماید که :

  قرآن : همانند سگ می مانند که ……..
  قرآن : همانند حیوانات و بلکه پست تر ………
  و

  یا این که رسول خدا می فرمایند که :
  هر کسی از مسلمانان که حق عترت مرا نشناسد . جزو سه دسته زیر است
  منافق
  حرامزاده
  تخم حیض

  و می بینیم که برخی مانند تریفه مخالفت علنی با گفتار ایشان می کنند .
  بنابر این به او می گوئیم که یکی یا همه مطالب وارده فوق از قرآن یا حدیث را درباره خود انتخاب نموده و ما را از ماوقع بعدی مطلع نمایند !!!

  خیلی مخلصیم !!!

 26. شیعه کوجولو : به تریفه سانسورچی ! اوت 11, 2008 در 3:04 ب.ظ. #

  تمام شیرینی این وب و جذابیت آن به همین آمدن امثال من شیعه و جوابگویی به لاطائلات و ترهات امثال تویی است .

 27. شیعه کوچولو : هیچیک از ........ اوت 12, 2008 در 12:30 ب.ظ. #

  هیچیک از شیعه نمی گوید که شافعی یا …………. به دلیل آنچه در مدح و یا فضل و یا اثبات مقام اهل بیت علیهم السلام و امامت آنان سخنی بر زبان آورده اند . شیعه بوده اند . بلکه این از قدرت خداوند است که گاهی مطالب حق را از زبان غیر اهل حق به گوش مردم میرساند.
  البته لازم به ذکر است که به دلیل جو شدید ضد تشیعی که پس از درگذشت رسول خدا و در حکومتهای ستمگر اموی – عباسی و ………… موجود بوده است . بسیاری از متفکرین هم بوده اند که به جهت تقیه . نمی توانسته اند . اعلام ظاهری شیعه بودن خود را به دیگران بنمایند !!!

  والله اعلم بالصواب !!!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: