مجموعه نوارهای کاک احمد مفتی زاده

29 ژانویه

شماره نوار

عنوان

تعداد

زبان

مدت

تاريخ

دريافت نوار(فايل)

1

تاريخچه­ي مختصر درباره­ي ايران قبل از اسلام

1

فارسي

90

1354

1

2

مناجات

2

کردي فارسي

60

1356

1 2

6

مقدمه­ي معراج

1

کردي

60

 

1

8

حكمت و معناي نماز

2

کردي

60

9/1356

12

9

حكمت نماز جماعت و بحثي در مورد ملأ و مترفين و مستضعفين

2

کردي

60

9/1356

12

10

حكمت وضو و غسل

2

کردي

60

1356

12

11

بحث در يك مجلس مولودي درباره­ي سيره­ي حضرت ـ ص ـ

1

کردي

60

1356

1

12

توضيح وقف و تفسير

 

 

 

 

 

13

بحثي درباره­ي چگونگي ديد و بازديد اسلامي

1

کردي

60

1356

1

14

درسهاي تفسير پخش از راديو

 

کردي

60

1356

1

15

عبادت مالي و بدني و توضيحاتي درباره­ي مجالس فاتحه خواني

1

کردي

60

9/1356

1

19

در مورد چگونگي حمله­ي اعراب به ايران

1

کردي

60

1356

1

21

بحث خداشناسي

1

کردي

60

1357

1

23

درباره­ي حجاب اسلامي

1

فارسي

60

1357

1

24

پرورش و آموزش

1

کردي

60

4/1357

1

25

الغاي نظام برده­داري در اسلام

1

کردي

60

4/1357

1

26

خلقت و تكامل

3

فارسي

60

 

123

27

اساس توحيد

1

فارسي

90

1357

1

28

مصاحبه­ي يك جوان شيعي با كاك احمد

1

فارسي

60

 

1

29

جبر و اختيار

5

کردي فارسي

60

4/1357

12345

30

اركان اقتصاد اسلامي

1

کردي

60

1357

1

31

شرك و توحيد در مسجد ده مرخوز بوكان

1

کردي

60

1357

1

33

سؤال و جواب متفرقه (مسجد ترجان)

1

کردي

60

1357

1

34

تلاوت قرآن توسط كاك احمد

1

عربي

60

1357

1

35

ماترياليسم فكري و اخلاقي

1

کردي

60

1357

1

36

مجموعه درسهاي تفسير در مدرسه­ي قرآن آيه­هاي1 الي 87 سوره­ي بقره

 

 

 

 

 

37

مجموعه سؤال و جواب

10

کردي

60

 

12345678910

38

مالكيت خصوصي در رابطه با توحيد

1

فارسي

60

1357

1

40

بحث تلويزيوني

1

کردي فارسي

60

1357

1

45

سخنراني در بوكان

1

کردي

90

7/57

1

58

حكومت اسلامي

3

کردي

 

 

123

61

نياز جامعه به حركت و تكان

1

کردي

60

10/57

1

6/65

محراب و تفسير آيه­ي­ اطيعوالله و اطيعوالرسول …

1

فارسي

60

9/57

1

8/65

انقلاب حسيني

1

فارسي

90

9/57

1

66

درباره­ي انقلاب فرهنگي (مسجد جامع )

1

فارسي

60

9/57

1

67

تصفيه­ي فرهنگي (انقلاب فرهنگي)

1

کردي

60

9/57

1

72

وظيفه­ي انسان در مسير تاريخ

1

کردي

60

9/57

1

77

بحثي در مورد خلقت و امتياز انسان بر حيوان

1

کردي

90

10/57

1

78

برتري حكومت اسلامي نسبت به حكومت ماركسيستي

1

کردي

60

10/57

1

80

سخنراني در مسجد پير محمد

2

کردي

60

10/57

12

81

سؤال و جواب در مسجد حاج احمد بيك

2

کردي

60

10/57

12

108

اقتصاد اسلامي

2

فارسي

60

1357

12

110

پيدايش مذهب و كارگزاران تاريخ

1

فارسي

60

1357

1

111

سخنراني در وزارت امور خارجه

2

فارسي

60

11/57

12

113

حجاب اسلامي

1

کردي

60

1357

1

116

سؤال و جواب در مورد مسايل مهم اسلامي

2

فارسي

60

1357

12

129

وحدت اسلامي

1

فارسي

60

2/58

1

138

سخنراني در شب معراج

2

کردي

60

3/57

12

141

ارزش كار در اسلام

2

فارسي

60

1358

12

142

سخنراني درباره­­ي ديالكتيك اسلامي

1

فارسي

90

1358

1

153

تفسير سوره­ي علق

1

کردي

60

 

1

155

مختصري درباره­ي تاريخچه­ي ملت كرد و دشمنان

1

کردي

60

1358

1

157

تفاوت ايمان و اسلام و ايمان و كفر و نفاق

1

کردي

60

11/58

1

162

بحثي درباره­ي شفاعت و كرامت و اجتهاد

3

کردي

60

1/59

123

164

درس دين و انسان

18

کردي فارسي

60

3/59

123456789101112131415161718

170

ليبراليسم

2

کردي

60

12/59

12

171

مسؤوليت پدر و مادر نسبت به فرزندان و بالعكس

1

کردي

60

1/60

1

173

زه­ماوه­ن له ئيسلاما

1

کردي

90

1/60

1

174

حور ـ غلمان ـ ولدان

1

کردي

60

1/60

1

175

تشكيلات زدگي ـ علم زدگي

2

کردي

60

1/60

12

178

برگزيده­ي رمضان (خطبه)

1

کردي

90

2/59

1

183

برگزيده­ي تفسير آياتي از سوره­ي آل عمران

1

فارسي

60

10/60

1

185

سؤال و جواب : 1- بقاي ماده و انرژي2- جاريه

1

کردي

60

7/60

1

187

توضيحي در مورد كفر و اسلام و حدود آن

1

کردي

60

7/60

1

188

توضيحي راجع به حكمت تعدد زوجات حضرت ـ ص ـ و عدم ازدواج زنان حضرت بعد از وفاتش

2

کردي

60

7/60

12

189

در مورد مبارك بادي، ارزش كار شهيدان، نهي از منكرـ ظن و گمان

1

کردي

60

7/60

1

190

وظيفه­ي انسان مسلمان (بخصوص والدين) در برابر
بچه­ها

1

کردي

60

7/60

1

192

نياز به سنت لفظي و عملي با توجه به كفايت قرآن
ـ تصوف ـ عرفان

1

کردي

60

7/60

1

196

رابطه­ و مراحل ماده و حيات روح و ميزان آگاهي انسان نسبت به ذات خالق

2

کردي

60

8/60

12

197

شهادت و ارزش مقام شهيد

1

کردي

60

8/60

1

198

فطرت و هدايت

1

کردي

60

8/60

1

199

خلافت ـ سنت ـ امامت ـ صحابه ـ عصمت

2

فارسي

60

8/60

12

200

نظافت در اسلام

1

کردي

60

8/60

1

201

دنياي ضمير و علت گريز از مسؤوليت ـ انواع نفس

1

کردي

90

1/61

1

202

رابطه­ي شيطان با نفس و راه مبارزه­ي با آن

1

کردي

90

1/61

1

204

هدف از خلقت هستي و انسان ـ علت تزلزل فكر و روان و راه چاره

1

کردي

90

1/61

1

206

پاسخ به پرسش : لباس و اعضاي ظاهري از لحاظ ادب حجاب و نظافت و مختصري درباره­ي فطرت

1

کردي

90

1/61

1

208

عوامل نابسامانيهاي فكري و انزواي جوانان

1

کردي

90

1/61

1

209

تقيه ـ شرايط امام ـ عوامل نقص عضو نوزاد

1

کردي

90

1/61

1

210

درباره­ي آيه­ي : عسي ان تكرهوا . . . و وظايف انسان نسبت به جامعه و خانواده

1

کردي

60

1/61

1

212

چه زماني با حكومتهاي غير اسلامي جنگ مسلحانه لازم است

1

کردي

60

1/61

1

213

حكمت طواف كعبه ـ برخورد با آيات در نشريات ـ سبع طرايق

1

کردي

60

1/61

1

214

ملاكهاي تشخيص حق و باطل

1

کردي

60

1/61

1

215

پاسخ به پرسشها : زكات ـ حج در جامعه­ي اسلامي ـ تيمم ـ قصر و جمع نماز ـ ارث

1

کردي

60

1/61

1

217

رابطه­ي زن و شوهر ـ زمان ازدواج ـ حزب سازي و جدايي از مردم

1

کردي

60

1/61

1

218

كيفيت تركيب خلقت موجودات اوليه

1

کردي

60

1/61

1

219

جبر و اختيار

2

فارسي

60

1/61

12

220

برخورد حق و باطل و كمك خدا به حق

2

کردي

60

1/61

12

221

رابطه­ي اعمال حسنه و سيئه

1

کردي

60

1/61

1

225

بحثي درباره­ي شب قدر

2

کردي

60

 

12

228

ترس و خوف

1

فارسي

90

5/61

1

232

تنها طريقه­ي رسيدن دانشمندان به وحدت

2

 

 

 

12

238

چگونگي آموزش دين

13

کردي

 

 

12345678910111213

241

چگونگي رابطه­ي زن و شوهر (خطاب به كاك حه­مه ژيان و داده گلاله)

1

کردي

90

 

1

242

ذهن ـ قلب ـ نفس

2

کردي

60
90

10/68

12

243

ملاقات عمومي

8

کردي

60

10/69

12345678

244

تدريس شعر 138 كريوه­ي هه­واو شعر عربي دارالهوي (ويدئويك)

 

 

 

 

 

245

سخنراني در ديدار صد و پنجاه نفري

1

کردي

60

5/70

1

246

توصيه به خانواده

2

کردي

60

8/70

12

247

ديدار جمعي

2

کردي

60

10/70

12

248

ديدار عمومي

3

کردي

60

11/70

123

249

هنر ذوق جمال دوستي و تفاوت حرف ذهن با حرف قلب (ويدئو 3)

2

کردي

60

12/70

12

250

بحث خوف و اميد و ارزيابي پيشرفتهاي امروز بشري (ويدئو 4)

3

فارسي

60

12/70

123

251

عوامل شخصيت ساز و قدرت اراده و شرح تحول شخصيتي شيخ شكرالله (ويدئو 5 و 6)

2

کردي

90

3/71

12

252

پيام كاك احمد بعد از مرخص شدن از زندان

1

کردي

 

5/71

1

253

پيام

1

کردي

 

5/71

1

254

مراسم مولودي و سخنراني : نفي امتيازات و منع هرگونه لقب و امتيازي براي خود (ويدئو 7 )

1

کردي

60

5/71

1

255

سخناني درباره­ي قضا قدر و مشيت و اذن

1

کردي

60

7/71

1

256

سخناني درباره­ي كفر و ايمان و جنگهاي صدر اسلام (ويدئو 8)

1

کردي

60

 

1

257

تفسير آيه­ي سوره­ي احزاب و بيان سه عامل براي نوشتن اشعار در زندان (ويدئو 9)

2

کردي

60

10/71

12

258

بحث وطن دوستي و دلايل منع كار سياسي (ويدئو 10)

2

کردي

60

10/71

12

259

سؤال و جواب درباره­ي مسايل متفرقه

3

کردي

60

 

123

260

پيام بيمارستان

 

 

60

11/71

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: