مقام صحابه در نصوص قرآن کريم

17 اوت

مقام صحابه در نصوص

«قرآن کرِيم»

 

1) «کنتم خير أُمة أُخرِجت للناس» « و شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شده اند » ( سوره ی آل عمران آیه ی 110)

 

2) « وکذلک جعلناکم أُمة وسطا لتکونوا شهداء علي الناس» « همان گونه ( که قبله شما، یک قبله میانه است ) شما را نیز، امت میانه اى قرار دادیم (در حد اعتدال ، میان افراط و تفریط ، ) تا بر مردم گواه باشید » ( سوره ی بقره آیه ی 143)

 

مخاطبان اصلی و مصداق اولی این هر دو آیه صحابه کرام (رض) هستند . اگر چه سایر امت نیز می توانند بر حسب اعمال خود در آن داخل شوند ، ولی مصداق صحیح این هر دو آیه بودن صحابه ی کرام به اتفاق مفسرین و محدثین ثابت است .

 

3) « محمد رسول اللّه والَّذين معه أَشدَّاء علي الکفّارِ رحماء بينهم تراهم رکعاً سجّدا يبتغون فضلا من اللّه ورِضوانا سيماهم في وجوههم من أثرِ السّجود » « محمد( ص )فرستاده خداست ، و کسانى که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند،مپیوسته آنها را در حال رکوع و سجود مى بینى در حالى که همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند،نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است »

 

عامه ی مفسرین ، امام قرطبی و … گفته اند که جمله ی « والّذين معه »عمومیت دارد و در مفهوم ، کلیه ی گروه صحابه کرام (رض) داخل است و در آن تعدیل و تزکیه و مدح و ثناء تمام صحابه کرام (رض) از جانب مالک کائنات (جل) آمده است .

 

4) « يوم لا يخزِي اللّه النّبيّ والّذين آمنوا معه » «  در آن روزى که خداوند پیامبر و کسانى را که با او ایمان آوردند خوار نمى کند » ( سوره ی تحریم آیه ی 8)

در مفهوم « والَّذين آمنوا معه » همه ی صحابه داخل اند .

 

5) « والسّابِقون الْأوّلون من المهاجرِين والْأْصارِ والّذين اتّبعوهم بإحسان رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنَّات تجرِي تحتها الْأنهار » « پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند،خداوند از آنها خشنود گشت ، و آنها ( نیز ) از او خشنود شدند،و باغهایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته ، که نهرها از زیر درختانش جارى است » ( سوره ی توبه آیه 100)

در این آیه ذکر دو گروه به میان آمده است . یکی سابقین اولین و دوم کسانی که بعدا ایمان آوده اند و درباره ی آن هر دو گروه این اعلام صادر شده است که خداوند متعال از آن ها راضی است و آنان نیز از او رضامندند و برای آنان مقام با دوام بهشت مقرر شده است که در آن جا همه ی صحابه ی کرام داخل هستند .

در پاسخ به این سوال که از میان مهاجرین و انصار ، سابقین اولین چه کسانی هستند در ذیل تفسیر همین آیه ، ابن کثیر در تفسیر خود و ابن عبدالبر در مقدمه ی استیعاب با سند دو قول نقل کرده اند . یکی این که سابقین اولین کسانی هستند که با رسول اکرم (ص) به جانب هر دو قبله یعنی بیت الله و بیت المقدس نماز خوانده اند .

خلاصه ی این قول این است که پیش از تحویل قبله از بیت المقدس به سوی بیت الله که در سال دوم هجری به وقوع پیوست کسانی که مسلمان شده و شرف صحابی بودن را دریافته اند از سابقین اولین هستند .

دوم این که کسانی که در « بیعت رضوان » یعنی در واقعه « صلح حدیبیه » که در سال ششم هجری واقع واقع شده است شریک بوده اند از سابقین اولین هستند . این قول از امام شعبی روایت شده است ( ابن کثیر ، استیعاب )

قرآن کریم درباره صحابه ای که در موقع حدیبیه زیر درخت با رسول اکرم (ص) بیعت کرده اند ، اعلان عام فرموده است « لقد رضي اللّه عن المؤمنين إِذ يبايِعونک تحت الشّجرة » « خداوند از مومنان — هنگامى که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند — راضى و خشنود شد » ( سوره فتح آیه ی 18) به همین جهت نام این بیعت ، « بیعت رضوان » قرار گرفت و در حدیث از جابر بن عبدالله مروی است که رسول الله (ص) فرمود : « لا یدخل النار احد ممن بایع تحت الشجره » ( ابن عبدالبر بسنده فی الاستیعاب ) « در دوزخ نخواهد رفت احدی از کسانی که در زیر درخت بیعت کردند »

عده ای این شبهه را روشن می کنند که از طرف ملحدین به این نحو مطرح می شود » این اعلامیه های قرآن مربوط به آن روز هایی است که حالات آن ها درست بوده ، بعدا (العیاذ بالله) حالات آن ها خراب شد لذا آن ها دیگر استحقاق و ارزش این انعام و اکرام را ندارند »

نعوذ بالله منه ، زیرا نتیجه ی این شبهه خبیثه این طور بر می آید که (معاذ الله) خداوند متعال در آغاز امر به علت ندانستن انجام آن ها و به سبب بی خبری از عاقبت کارشان راضی و خشنود شده بود و بعدا » این حکم عوض شد » نعوذ بالله منه

 

6) « قل هذه سبيلي أَدعوا إِلي اللّه علي‏ بصيرة أنا ومن اتّبعني » « بگو  :این راه من است !من و پیروانم ، با بصیرت کامل ،همه مردم را به سوى خدا دعوت مى کنیم . » ( سوره ی یوسف آیه 108)

ظاهر است که کلیه صحابه کرام تابع و متیع رسول الله (ص) بودند . لذا همه در این مفهوم داخل هستند .

 

7) « ثمّ أَورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لّنفسه ومنهم مّقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللَّه ذلک هو الفضل الکبير   » « سپس این کتاب ( آسمانى ) را به گروهى از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم ، (اما ) از میان آنها عده اى بر خود ستم کردند، و عده اى میانه رو بودند،و گروهى به اذن خدا در نیکیها ( از همه )پیشى گرفتند ، و این ، همان فضیلت بزرگ است. » ( سوره فاطر آیه ی 32 )

در این آیه صحابه کرام (رض) را بندگان منتخب و برگزیده قرار داده است و بعدا یک قسم از آن ها کسانی عنوان شده اند که به اصطلاح قرآن بر نفس خود ظلم کننده هستند . معلوم شد که اگر از یک صحابی در یک موقعی گناهی هم صادر شده است آن معاف شده است وگرنه او را در ردیف بندگان برگزیده ذکر نمی فرمود ..

و بدیهی است که وارثان اولی کتاب یعنی قرآن و کسانی که به آن ها این کتاب داده شده است صحابه کرام (رض) هستند که بنا به نص قرآن بندگان برگزیده و منتخب الله هستند .

 

8) در سوره ی حشر خداوند متعال تمام مسلمانان موجود در زمان رسالت و مسلمانان آینده را به سه طبقه (گروه) تقسیم کرده و ذکر فرموده است :

اول ؛ مهاجرین که در باره ی آنان این حکم قطعی صادر شده فرموده است : « أُولئک هم الصَّادقون   » « اینان راستان هستند » ( سوره حشر آیه 8)

دوم ؛ تنصار که پس از ذکر صفات و فضائل آن ها ، قرآن کریم اعلان فرموده است : « فأولئک هم المفلحون   » « پس اینان رستگارانند. » ( سوره ی حشر آیه 9)

سوم ؛ کسانی هستند که بعد از مهاجرین و انصار تا قیامت در دنیا خواهند آمد . درباره ی آنان فرمود : « والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للَّذين آمنوا » « (همچنین )کسانى که بعد از آنها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند و مى گویند  :پروردگارا ! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، ودر دلهایمان حسد و کینه اى نسبت به مومنان قرار مده » ( سوره حشر آیه 10)

در تفسیر این آیه حضرت ابن عباس (رض) فرموده است که خداوند متعال به تمام مسلمانان دستور داده است که در حق تمام صحابه ی مهاجرین و انصار استغفار کنند و این دستور را در حالی داده است که خداوند متعال می دانست که آن ها با هم جنگ و مقاتله خواهند کرد . علماء گفته اند از این آیه معلوم شد که بعد از صحابه کرام (رض) آن شخصی که با صحابه کرام (رض) محبت نداشته باشد و در حق آن ها دعای خیر نکند ، در اسلام هیچ مقام و سهمی ندارد .

 

9)  « ولکنّ اللّه حبّب إليکم الإيمان وزيّنه في قلوبکم وکرّه إليکم الکفر والفسوق والعصيان أولئک هم الرّاشدون   . فضلا من اللَّه ونعمة واللّه عليم حکيم   »  « ولى خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده ، و( بعکس)کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است ، کسانى که داراى این صفاتند هدایت یافتگانند. (و این براى شما بعنوان ) فضل و نعمتى از سوى خداست ، و خداوند دانا و حکیم است » ( سوره ی حجرات آیات 7 و 8 )

در این آیه نیز بلا شک درباره ی صحابه کرام (رض) اعلان شده است که خداوند در دل های آنان محبت ایمان و نفرت کفر و فسق و معاصی را به وجود آورده است .

 

در این جا مقصود استیعاب کلیه آیات وارده در مورد فضائل صحابه (رض) نیست . برای ثابت کردن مقام و رتبه ی آنان دو آیه ی اول کافی است که از آن ها مقبول عند الله بودن و راضی بودن خداوند از آن ها و سرفراز بودن آن ها از نعمت های ابدی و جاودان بهشت ثابت است .

 

در این جا این مطلب را باید پیش نظر قرار داد که این فرمایشات از همان ذات بر حقی است که خالق همه ی کائنات است و قبل از پیدایش هر انسان از هر تنفس و هر نقل و حرکت و از تمام اعمال خوب و بدی که از وی به وقوع خواهد آمد واقف و آگاه است بنابراین خوش خبری و بشارتی که در مورد رضا کامل خود از صحابه و جنتی بودن برای آنان داده است با علم و آگاهی و توجه به همه ی آن وقایعی بوده است که برای هر فردی از آنان در زمان رسالت رسول خدا (ص) پیش می آمد یا بعد از آن دوره ی پاک برای آنان می خواست پیش بیاید و با توجه به اعمالی که از آنان می خواست سر زده شود بوده است  

 

حافظ ابن تیمیه در کتاب » الصارم المسلول علی شاتم الرسول (ص) » می فرماید : خداوند از همان بنده ای می تواند راضی شود که درباره ی او می داند که تا آخر عمرش موجبات رضا و خشنودی را انجام می دهد و هرکسی که خداوند از وی راضی شود سپس هیچ گاه از او ناراضی نخواهد شد .

 مقام صحابه در نصوص قرآن کريم (0)

Advertisements

بدون پاسخ to “مقام صحابه در نصوص قرآن کريم”

 1. امه الله اوت 17, 2007 در 4:14 ب.ظ. #

  السلام عليكم

  بارك الله فيك

  اداره ى وبلاك رد افشا بعهده ى نويسندكان مؤمن خواهد بود زيرا همه در اين هدف مشتركند.

  وفقنا الله و اياكم لما يحب و يرضى

 2. امه الله اوت 17, 2007 در 4:14 ب.ظ. #

  دفاعتان از صحابه ى كرام دفاع از اسلام راستين است.

  جزاكم الله خيراً في الدارين

 3. عراقی اوت 20, 2007 در 11:57 ق.ظ. #

  شما را تحت عنوان اتحاد مردم مسلمان کردستان لینگ کردم
  با امید همکاری صمیمانه خدا یار ونگهدار شما باشد

 4. هیوا سپتامبر 4, 2007 در 3:50 ق.ظ. #

  در اينجا يك سؤال پيش مي آيد ؛ دليل اينكه مفتي زاده جماعتي از اصحاب رضي الله عنهم اجمعين (بعنوان مثال جناب معاويه رضي الله عنه و ارضي) را از اين امتيازات مستثني و بي بهره مي گرداند چيست؟ آيا ايشان مأمور گزينش صحابه بودند يا با جهالت خود دم از مطلبي ميزنند كه چيزي از آن نمي دانند؟ علماي بسياري از جمله شيخ الاسلام ابن تيميه در مورد فضيلت جناب معاويه مطالب بسياري عنوان ميدارند كه تعدادي از آنها در نظرات سابق كه توانايي جواب نداشتيد وحذف كرديد آمده بودند!!! تقوي داشته باشيد وبه جاي گمراهي مردم به وسيله مفتي زاده به قانون الله باز گرديد و بدانيد اين باقيات القبيحات كه از وي جا مانده در قيامت گريبانگيرش خواهد شد. انشاء الله

 5. ناجی کرد به برادر گرامی آقای هیوا سپتامبر 4, 2007 در 4:18 ب.ظ. #

  با سلام
  برادر بزرگوار سخنان شما را در ژست های قبلی جواب داده ام
  نمی دانم چرا می خواهید بدون دلیل مظلوم نمایی کرده و خود را مدافع راستین اسلام و مسلمین جا بزنید
  علی ای حال در رابطه با این گفته تان که ( تعدادي از آنها در نظرات سابق كه توانايي جواب نداشتيد وحذف كرديد آمده بودند) باید عرض کنم به خداوند یکتا و به ذات اقدس خداوند من نظری در این رابطه از شما در وبلاگ مشاهده نکرده ام تا بخواهم حذف کنم
  این قسم را خوردم تا بدانید که ما عقاید مخالف و موافق را در وبلاگ قرار می دهیم و اگر توانایی ژاسخ داشتیم ژاسخ می دهیم
  ژس به جای این سخنان خواهشمندم اصل مطلب را گم نکنید و به آن متکی باشید
  و من الله توفیق

 6. حسن نوامبر 8, 2007 در 7:40 ق.ظ. #

  ما با نظر شما در مورد صحابه مخالف نیستیم اما 1-ایا این حدیث شامل تمام صحابه است یاعدهای
  2-ایا منافقین که در ظاهر مسلمان در شهر پیامبر بودند مستثنی هستند
  3-ایا سوره توبه در مورد منافقین از صحابه است یا غیر ازآنها
  4-ایا سازندگان مسجد ضرار از صحابه بودند
  5-چگونه ابوذر که از صحابه است را ودر مقابل خلیفه سوم ایستاد و بدلیل مخالفتش تبعید شد توجیه می کنید
  6-ایا حسن وحسین وعلی وفاطمه جز’ اهل بیت نیستند ایا اهل بیت بالترند یا صحابه
  7- چرا علی قبر فاطمه را از صحابه مخفی کر د
  8- ایا مخالفت وهابیت با صورت قبور برای مبارزه با این جواب است

 7. حسن نوامبر 8, 2007 در 7:53 ق.ظ. #

  1-ایا درست است که به فاطمه از پیامبر ارث نمی رسد چون پدرش پیامبر است
  2-پس چرا زکریا در محراب تقاضای وارث (یحیی)میکندیا سلیمان در قران وارث داوود است
  3-نظر شما در مورد محل تولد علی چیست ایا درست است که در کعبه به دنیا آمده است
  4-می گوید ابوبکر گفته است که من مهتر شماینم نه بهتر شما در حالی که پدرش ابو قحافه زنده بوده واز صحابه و انصار بوده است و او شایسته تر براین امر وهمچنین سلمان فارسی وهمچنین عباس عموی پیامبر
  5-ن

 8. ناجی کرد به حسین نوامبر 13, 2007 در 7:52 ب.ظ. #

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم و رحمه الله و برکاه
  برادر گرامی و عزیز
  از این که قدم رنجه فرمودید و این وبلاگ را برای بحث خود انتخاب فرمودید از شما کمال تشکر را دارم و جزاک الله خیرا
  در رابطه با مسائلی که مطرح فرمودید
  آن را به صورت دو نظر و هر کدام با شماره گذاری مشابه قرار دادید
  لذا ما هم همین کار را می کنیم:
  1) تعریف از صحابه متفاوت است و قاعدتا منطقی ترین آن مورد اتفاق است . مثلا عده ای عقیده دارند که هرکس که پیامبر را دیده باشد صحابه است . اما ما به شدت آن را منکر می شویم چون دلیل نیست
  تعریف ما از صحابه: هر آن کس که در زمان پیامبر به از طریق زبان و عمل و قلب ایمان آورده باشد و تا آخر عمر بر این ایمان استوار باشد صحابه نام دارد
  بر طبق این تعریف مهاجرینی که با پیامبر به یثرب آمدند بلا استثنا صحابه اند
  کسانی که در بیعت رضوان شرکت کردند بلا استثنا صحابه اند
  کسانی از انصار که مهاجرین را با اخلاص تمام یاری کردند و به پیامبر و اسلام ایمان آوردند بلا استثنا صحابه اند
  و هر آن کس که در جنگ بدر در صفوف مسلمانان بود بلا استثنا صحابه اند و (الخ)
  2) منافقین طبق گفته ی قرآن صحابه نیستند و خود قرآن هم آنان را معرفی می کند مثلا در واقعه ی (افک) که به ام المومنین تهمت زده شد خداوند آنان را که به ایشان تهمت زدند را منافق می داند .
  3)در سوره ی توبه بحث از تعریف منافق است و شخص منافق را تعریف می کند نه این که صحابه را منافق بداند
  4)بحث مسجد ضرار بسیار طولانی است . عده ای معتقداند که چنین مسجدی اصولا وجود نداشته و کذب کامل است و عده ای هم منکراند . ولی آن چه که مسلم است در رابطه با مسجد ضرار روایتی قابل اطمینان وجود ندارد که بنده در مورد آن نظر دهم
  5)دلیل تبعید ابوذر به ربزه را در پتسی با عنوان مناظره ی مدیر وبلاگ با یک عالم شیعی بحث کرده ام( می توانید به آرشیو مراجعه کنید) اما اگر خلاصه وار عرض کنم چنین می شود: که تبعید ایشان یک امر کاملا تاکتیکی و سیاسی بود و هیچ گونه بحث عقیدتی در کار نبود در ضمن این کار به صورت مشورتی انجام شود در واقع حضرت عثمان خود این تصمیم را نگرفتند بلکه به صورت شورایی انجام گرفت که حضرت علی هم (به عنوان عشره مبشره و از اصلی ترین اعضای شورا) در این امر دخیل هستند چئن با موافقت ایشان انجام گرفت

 9. ناجی کرد به حسین قسمت اول نوامبر 13, 2007 در 7:52 ب.ظ. #

  6)حسن و حسین و فاطمه و علی (رضی الله عنهم اجمعین) بنا به روایت پیامبر از اهل بیت اند . در ضمن اهل بیت شامل این افراد می شود : زنان پیامبر (رضی الله عنهن) حسنین و علی و فاطمه (رضی الله علیهم ) آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و سلمان فارسی
  روایات در مورد اهل بیت متعدد است و لذا بحثی بسیار طولانی است و مجال بحث در رابطه با آن نیست
  در رابطه با برتری اهل بیت بر صحابه روایتی به دست ما نرسیده (لا اقل من مطالعه نکرده ام) و بنا بر این سکوت می کنم
  7)این که حضرت علی قبر فاطمه را از دیگران مخفی کرد را من از شما و مداحان دیگر می شنوم . و این کاملا غلط است چون همسر حضرت ابوبکر (رضی الله عنهما) وقتی که حضرت فاطمه (رضی الله عنها)در بستر بیماری بودند از ایشان پرستاری می کردند و خبر وفات حضرت را همسر حضرت ابوبکر به حضرت علی دادند
  و لذا این عدم صحت سخنان شما را روشن می کند . اگر هم سندی تاریخی و منبعی دارید خوشحال می شویم در اختیار ما قرار دهید
  8)منظورتان را نمی فهمم . اما در رابطه با وهابیت باید خدمت شما عارض شوم که فرقه ای به نام وهابیت اصولا وجود ندارد . امام محمد عبدالوهاب کسی است که نظرات گرابها و بی نظیری در رابطه به توحید دادند و عده ای هم سخنان ایشان را پذیرفتند و اکنون شیعیا به صورت کاملا مغالطه آمیز هرکس که اظهارات امام محمد عبدالوهاب را قبول داشته باشد وهابی می داند که این غلط است و ما آن را تکذیب می کنیم . بنده تابع امام شافعی (در فروع) و امام الدین شیخ ابوالحسن اشعری(در اصول ) هستم و نظرات امام عبدالوهاب را نیز مطالعه کرده ام و آن را می پذیرم

 10. ناجی کرد به حسین قسمت دوم نوامبر 13, 2007 در 8:26 ب.ظ. #

  قسمت دوم سوالات شما را با شماره گذاری هم چون خودتان ادامه می دهم:

  1)بله کاملا درست است . چون پیامبر فرموده اند که ما پیامبران از خود ارثی به جا نمی گذاریم و هر آن چه که از ما باقی می ماند صدقه است
  اما در این جا در رابطه با فدک ذکر چند نکته را ضروری می بینم
  اولا : ماجرا به هیچ وجه به ارث بردن فدک نیست . چون فدک متعلق به پیامبر نبود بلکه پیامبر آن را در اختیار داشت و خمس آن را برای خود نگه می داشت در واقع این نیز هم چون اموال خیبر از اموال مسلمانان بود که خمس آن به خدا و پیامبر و خانواده ی پیامبر تعلق می گرفت
  حضرت فاطمه نیز ادعای به ارث بردن نکردند بلکه خواستند که هم چون پیامبر آن را اداره کنند
  به فرض این که بپذیریم که از پیامبر به ارث می برده اند باید این نکته را که عمدا فراموش کرده اید را به شما یادآوری کنم و آن این که بنا بر فقه شیعه زنان از زمین و ملک و مزارع چیزی به ارث نمی برند :
  در این رابطه چند روایت را خدمت شما عرض می کنم:
  این که زنان از ملک و زمین و مزارع چیزی به ارث نمی برند عنوان بابی است که محدثین شیعه مستقلا بدان اختصاص داده اند :
  الف : شیخ کلینی ذیل همان باب چنین روایت می کند:
  ( از امام زین العابدین روایت شده است که فرمود : النسا لا یرثن من الارض و لا من العقار شیئا
  زنان چیزی از زمین و مزرعه و خانه و اثاث منزل به ارث نمی برند)
  (فروع کافی کتاب مواریث ج7 ص 137)

  ب: ابن بابوی از امام باقر روایت می کند:
  میسر از امام باقر در مورد این که زنان چه چیزی به ارث نمی برند سوال کردم : فرمود : فاما الاعرض و العقارات فلا میراث لهن فیه) ( در زمین و مزارع و املاک هیچ میراثی بدان ها نمی رسد )
  من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق کتاب الفرائض و المیراث ج4 ص347)

  پس همان گونه که مشاهده می کنید در معتبرترین کتب شیعه این روایت قرار دارد

  شارحان نهج البلاغه روایت می کنند که حضرت ابوبکر برای حضرت فاطمه این حدیث ( که پیامبران از خود ارثی نمی گذارند) را نقل کرد و به او توضیحات فراوانی داد و فاطمه هم پذیرفت ( شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی ج5 ص 107 چاپ تهران)
  ( حق الیقین مجلسی ص180)
  ( شرح نهج البلاغه ابی الحدید ج1 ص57 چاپ بیروت)

 11. ناجی کرد به حسین قسمت دوم نوامبر 13, 2007 در 8:26 ب.ظ. #

  2)بسیار متاسفم که شما قرآن را کامل مطالعه نمی فرمایید . (هم چنین روایات تاریخی و هم چنین اصول فقه را)
  دلیل آن هم محرض است:

  در روایتی از از امام صادق منقول است که فرمودند : ( قال رسول الله (ص) : و ان العلما ورثه الانبیا لم یورثوا دینارا و لا درهما ولکن اورثوا العلم)
  ( پیامبر فرمود: و همانا علما وارثان پیامبران هستند و پیامبران هرگز نه دیناری و نه درهمی از خود به ارث نمی گذارند بلکه علم را بر جای می گذارند )
  اصول کافی شیخ کلینی ج1 ص 34 کتب فصل العلم باب العالم المتعلم

  پیامبران از دیگر پیامبرا علم ارث می برند چنان که در همان آیه ای که ذکر کردید ( که سلیمان وارث داوود می شود) باید آیه ی قبل و بعد را هم مطاعه کنید
  در این سوره و قبل از آن می فرماید که ما به داوود و سلیمان علم بخشیدیدم و بعد از این آیه (در همان آیه) می فرماید که گفت (سلیمان به مردم ) که به ما زبان طیور آموخته شده
  آیات 15 و 16 سوره ی مبارکه ی نمل:
  : وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَي‏ کَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوِتِينَا مِن کُلِّ شَيْ‏ءٍ إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ
  (و ما به داوود و سلیمان ، دانشى عظیم دادیم ، و آنان گفتند >:ستایش از آن خداوندى است که ما را بر بسیارى از بندگان مومنش برترى بخشید .و سلیمان وارث داوود شد، و گفت > :اى مردم !زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده ،و از هر چیز به ما عطا گردیده ، این فضیلت آشکارى است )
  همان گونه که مشاهده می کنید (با توجه به قرآن و رویایات) پیامبران تنها از یکدیگر علم به ارث می برند نه ملک و مال دنیا
  چون در همان آیه بیان نشده که مثلا فلان زمین را به ارث برده یا…

 12. ناجی کرد به حسین قسمت دوم نوامبر 13, 2007 در 8:26 ب.ظ. #

  3) کعبه در زمان تولد حضرت علی جز بت در آن چیزی نبود حتی در زمان پیامبر و تا بعد از آن هم هنوز چند بت در آن قرار داشت (البته روایت آن ضعیف است) ولی در این که قبل از فتح مکه از بت مملو بوده هیچ شکی نیست
  در زمان جاهلیت رسم و عادت چنین بود که در خانه ی کعبه برای بت های خود نذر می دادند
  فاطمه مادر حضرت علی به داخل کعبه رفتند و علی (رض) از او زاده شد
  اکنون این سوال مطرح است:
  که فاطمه در کعبه چه کاری داشته است؟ در حالی که جز بت در آن چیز دیگری نبود جز این است که به کعبه رفته تا از بتان بخواهد تا بچه اش را محافظت کنند؟
  چرا فاطمه در کعبه بچه اش را به دنیا آورد؟
  در ضمن این که کسی در کعبه به دنیا آمده باشد یا نه دلیل بر برتری مقام یا برتری منزلت نیست هرچند ما هم منکر فضائل علی (رض) به هیچ وجه نیستیم
  4)من این روایات را نشنیده ام لطفا منبع آن را ذکر کنید

  در پایان از این وقت گذاشته و سوالات خود را مطرح کردید کمال تشکر را دارم
  دوست شما
  ناجی کرد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: