عبدالمتین و همفکرانش بدانند!!

15 اوت

عبدالمتین و همفکرانش بدانند!!

( لینک مقاله ی توهین آمیز به کاک احمد مفتی زاده از طرف یکی از تکفیری ها با نام مستعار عبدالمتین)

از خداوند بزرگ و مهربان می خواهم که ما و همه ی برادران مسلمان را از کج فهمی و دگم اندیشی دور نگه دارد. به راستی که فهم نادرست از دین بلای خانمان سوزی است که گریبانگیر تعدادی از دینداران امروزی گشته و آنان را به ورطه ی انحراف و تکفیر و تندروی ناشیانه کشانده است و تحت عناوین مختلف هر از چند گاهی عرصه را بر خود تنگ دانسته و با نگاه های موشکافانه !! و با فداکاری و از خود گذشتگی تمام !! به هر نقطه از ممالک اسلامی سر می کشند بلکه کافری یا کافره ای را پیدا کرده و مغرورانه به این کشفیات عبرت آموز خود ! ببالند  و آن را به جامعه ی اسلامی معرفی نمایند ، اینان گویا کار جهان را یکسره کرده و چندین میلیارد بنده خدا را در سراسر جهان مستحق جهنم دانسته و از این نظر  خود را نیازمند تحقیق و کاوش نمی دانند ، بلکه بر خود لازم و واجب می دانند . به میان کوچه و پس کوچه های جامعه ی اسلامی سرک بکشند و با هر وسیله ی ممکن به یقه ی رهبران و موحدان  جامعه ی اسلامی بچسبند و آنان را متهم به کفر و انحراف نمایند گویا در دنیا مظلوم تر از این موحدان و مجاهدان عرصه ی حقیقت پیدا نکرده اند تا به سراغ آن ها روند و آماج حملات تکفیر و ناسزاهای خود قرار دهند. اینان چه بی ادبانه و گستاخانه مجاهدان و موحدانی چون کاک احمد و امام بنا و مودودی و سید قطب و قرضاوی  و …را متهم به کفر و بی دینی می کنند در حالی که این بزرگمردان با جان و مال خود در راه خدا جهاد کرده اند و سرانجام با تمام وجود ، مخلصانه هستی خود را فدای قرآن و دین مقدس اسلام نمودند ، ولی این به اصطلاح دینداران مذهبی!! که گویا تنها خود را صاحب و محافظ شریعت اسلام می دانند ! ، در برابر زورمداران و قدرت مندانی که صراحتا به امهات مومنین و اصحاب کرام و یاران بزرگوار و جان بر کف پیامبر(ص) توهین می کنند و بسیاری از اصول مسلم اهل سنت را به باد انتقاد و ناسزا می گیرند ، لب نمی گشایند و حتی جرات و شهامت اعتراض را هم ندارند ، چرا؟

به این علت که چنین اعتراض هایی هزینه بردار است و زندان ، شکنجه ، تبعید و… به دنبال دارد و آنان به ظاهر تمسک جسته و حاضر نیستند خود را به دردسر اندازند اما توهین و تکفیر مجاهدان و موحدان امت اسلامی ، همچون کاک احمد مفتی زاده و سایر شاگردان او بسیار ساده و حکومت پسند و کم هزینه یا اصولا بی هزینه و حتی درآمدزا است چون تمام هزینه های تبلیغ و انتشار آن را حاکمیت مخالف اهل سنت و کاک احمد بر عهده دارند و نویسندگان و فتوا دهندگان آن در هر گوشه جهان مورد تشویق مادی و معنوی حاکمیت ضد اهل سنت قرار می گیرد و به فتوای کاک احمد هم هیچ کدام از شاگردان او حق برخورد فیزیکی با دشمنان او را در شرایط کنونی ندارند ، پس از نظر اینان چه بهتر تا دشمنان اهل سنت در کردستان به آرزوی دیرینشان برسند و با ترور شخصیت مردان بزرگی چون کاک احمد آنان را از صحنه به در نمایند و کردستان و سایر مناطق اهل سنت نشین را عرصه ی جولان   گروه های تبشیری مذهبی مخالف  اهل سنت نمایند و همه ی آنان را با استحاله ی ملی و مذهبی روبرو سازند اما اینان کور خوانده اند . خداوند خود حافظ و نگهبان دین اسلام است و مکتب قرآن و سایر شاگردان کاک احمد و همه ی علمای اهل سنت با نور هدایت قرآن و در سایه ی رهنمود های پیامبر بزرگ اسلام به راحتی ، دشمنان دین اسلام و مزدوران دین فروش و دین داران کج فهم و ظاهر پرست را به خوبی شناسایی کرده و متناسب با اوضاع و احوال آنان ، موضع گیری خردمندانه نموده اند و هرگز از این تند باد های تکفیری نهراسیده و حاضر نیستند از جاده ی عدل و دادگری عدول کنند .

تکفیری ها بدانند که با این تندروی ها و کج اندیشی ها که رد پایی از دشمنان اهل سنت را می توان در آن مشاهده کرد ، با دست خود تیشه به ریشه ی دین مبین اسلام ، که همان اهل سنت است ، میزنند و نا آگاهانه آلت دست دشمنان قرا گرفته اند ، زیرا دشمنان به این نتیجه رسیده اند که ممکن نیست اهل سنت را از ایران ریشه کن سازند مگر این که رهبران و متفکران موحد و دانشمندان و صاحب نظران آنان را با عناوین مختلف از میان بردارند ، این عمل را بار ها با ترور فیزیکی دانشمندان و رهبران اهل سنت پیش برده اند ولی رسوا شده اند اما این بار به سراغ کج اندیشان و تکفیری ها آمده اند و با ظاهری مکارانه ، آنان را آلت جنگ افروزی ها و ناکامی های خود قرار دادند و امیدوارند از این طریق ، بهتر بتوانند بزرگان اهل سنت را از میدان به در کرده و خود آزادانه به اهداف شوم و نکبت بار خود برسند ، ولی به خوبی میدانیم به فرموده ی قرآن : « ان الله یدافع عن الذین آمنوا»  خداوند از بندگان مومن و موحد خود دفاع می کند و همین دفاع ربانی است که کاک احمد را محبوب قلب های مومنین قرار داده است ، همان کسی که قبل و بعد از انقلاب چه زحمات و مجاهدت هایی برای احیای اسلام در کردستان و مناطق اهل سنت متحمل شد و در هر دو حکومت مورد آزار ها و جفا های ناجوانمردانه قرار گرفت و نزدیک به ده سال از عمر پر برکتش را در سلول های تنگ و تاریک و عفونت زای دشمنان اهل سنت با سربلندی گذراند و حتی یک لحظه هم دشمنان نتوانستند او را بفریبند و ایشان را وادار به تسلیم نمایند و سرانجام آخرین تیر کینه توزی خود را خالی کرده و پیکر کم رمق  و ناتوانش را از زندان انفرادی به خویشاوندانش تحویل دادند.

آری ! ای برادران ( به اصطلاح سلفی) ! شما چنین بزرگمرد و مجاهدی را آماج تکفیر و توهین خود قرار داده اید و با دست خود چه خطایی مرتکب می شوید و پیروی از این مرد مومن و مجتهد را  کفر و بدعت و شرمندگی و… میدانید . که معنی مخالفش این است که پیروی از دشمنان اهل سنت ، دین و هدایت و… می باشد!! شما نمی دانید که با این عمل ناجوانمردانه مورد خشم و نفرت مومنان قرار می گیرید . ابن ماجه و مسند و ترمذی روایت می کنند که روزی پیامبر (ص) فرمود:« توشکون ان تعلموا اهل جنه من اهل النار. قالوا بم یا رسول الله . قال (ص): باالثناء الحسن و الثناء السیئه »  یعنی : نزدیک است شما ، بهشتیان را از جهنمیان تشخیص دهید و آنان را بشناسید ، گفتند ای رسول خدا ! چگونه و به چه وسیله ای ؟ فرمود : با ثنا و ستایش نیک ( در حق آنان ) و ستایش بد.

یعنی هرگاه اکثر مومنان با درایت کافی و تحقیق ، فردی را به خاطر مجاهدت هایش مورد ستایش قرار دهند، او اهل بهشت است و اگر مومنان با این توصیف کسی را مستحق ملامت و سرزنش بدانند ، او جهنمی است حال شما را به خدا در مناطق اهل سنت نشین تحقیق کنید . چند درصد از مومنان مخلص و آگاه ، اعمال و عقاید تکفیری شما را قبول دارند و آن را مفید و سازنده و به سود اهل سنت می دانند ، چرا در کردار و اندیشه های تند و غیر منطقی و غیر دینی خود تجدید نظر نمی کنید؟

 ما مطابق نظر علمای اهل سنت ( عقیده ی طحاوی ، عقیده ی اسلامی حبنکی المیدانی ، شرح عقاید نسفی و… ) هیچ فردی از اهل قبله را کافر نمی دانیم و تا صراحتا عمل کفرآمیز از آنان مشاهده نشود کسی را به کفر و ارتداد متهم نمی کنیم : ( نحن لا نکفر احدا من اهل قبله)

حال شما که به قول خودتان « الفبای دعوت دین را می دانید !! » چرا آگاهانه به بزرگان دین تهمت می زنید و آنان را منحرف و محصولاتشان را « گندیده » می پندارید و کاک احمد را متهم می کنید که « خواب و رویا را به جای قرآن و سنت مصدر تشریع قرار داده است » و مکتب قرآن را به عنوان حزب مکتب و کاک احمد را رهبر حزب مکتب معرفی می نمایید.

در کجای نوشته ها ، سخنرانی ها و موعظه های کاک احمد هست که چنین سخنانی گفته باشد ، او که حزب سازی و حزب گرایی را عامل تفرقه ی امت اسلامی و یکی از نماد های شرک و دو دسته گی می داند ، چگونه به خود جرات می دهید و برای از میدان به در کردن حریف این گونه نا جوانمردانه عمل تهمت را بر خود مباح می دانید و هر بر چسب نا همگونی را به مخالفانتان روا دارید؟

آری ! کاک احمد همچون سایر رهبران بزرگ و مجتهدان امت اسلامی در برخی مسائل از جمله کفر و ایمان و شرک و توحید و چگونگی استفاده ی صحیح از سنت رسول الله (ص) و سایر مسائل دینی ، نظریات و اجتهادات تازه و منحصر به فردی دارد که به حق راه گشای امروز امت اسلامی است و مطابق قواعد اصول فقه : هیچ دانشمند و مجنهد اسلامی در مقام احتجاج ، نمی توان او را کافر یا خارج از دین دانست و اگر در اجتهاد خود به حق اصابت کرد  دو اجر و پاداش و اگر به خطا رفت ، یک پاداش نزد خدا دارد . و همین کج بینی ها است که ذهنیت خالی و تاریک تکفیری ها ( نه سلفی ها ) را آشفته و پریشان ساخته و باعث شد چنین لگام گسیخته و بی پروا شوند و دیوانه وار به تخریب و ترور شخصیت بزرگان دین همت گمارند .

در مقاله سراسر توهین و تهمت فردی ، با نام مستعار عبدالمتین ، مطالب دیگری نهفته بود اما از بس که بسیار سخیف و ناشیانه و غیر اخلاقی بیان شده بود که خواننده با اندکی تامل در همان مقاله به پاسخ اصلی آن انتقادات خواهد رسید و به قول معروف « چون که صد آمد نود هم پیش ماست » و به فرموده ی قرآن :« قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر…» ( آل عمران 118)

شاگردان مخلص کاک احمد به بسیاری از این اتهامات غیر مسئولانه ، پاسخ مناسب و سازنده داده اند ( برای مثال رجوع کنید به نوشته های کاک حسن امینی ، کاک ناصر علی یار و کاک فواد روحانی و …) و لزومی به پاسخ دوباره ی آن ها نمی بینیم. بهتر است امثال آقای عبدالمتین ابتدا به منابع اصلی و نوشته های کاک احمد و افراد مذکور مراجعه کنند و پس از بررسی و تحقیق کامل اگر شرایط قضاوت در آن ها باشد ، به قضاوت عادلانه بنشینند و دستاورد های تکفیری خود  و همفکرانش را برای مردم بیان کرده و سپس خدمات مکتب قرآن را جرح و تعدیل نمایند.

ایشان در همین مقاله ی نا همگون خود مرتب آیات و احادیث را پشت سر هم ردیف کرده و سرسختانه و ناشیانه می کوشد تا به هر وسیله ممکن آن ها را بر ذهنیت دگم و تاریک خود تاویل و توجیه نماید و باطل خود را بر کرسی بنشاند ، اما ما به شما و همفکرانتان توصیه می کنیم تا با مطالعه بیشتر در قرآن و سنت و سایر علوم اسلامی ، مقاصد شارع را دریافته و بعد به استنباط مسائل بپردازید ، در غیر این صورت دچار انحراف و خطای جبران ناپذیر خواهید شد.

امام طحاوی در جلد دوم کتاب عقیده الطحاویه صفحه 496 می نویسد « قدامه بن مظعون ( دایی حضرت حفضه و عبدالله بن عمر(رض) ( توضیح از نویسنده است ) با گروهی شرب خمر نمودند و این آیه را تاویل کردند « لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عمل الصالحات … » به حضرت عمر (رض) خبر دادند . ایشان به اتفاق حضرت علی (رض) و سایر اصحاب نظر دادند که اگر آنان معتقد به تحریم خمر هستند و در عین حال شراب نوشیدند ، باید حد شلاق زده شوند و اگر معتقد به استحلال آن بوده اند باید کشته شوند. حضرت عمر(رض) به قدامه فرمود : تو در تاویل آیه به خطا رفتی و اگر از خدا می ترسیدی و ایمان داشتی و عمل صالح انجام می دادی ، هرگز شراب نمی نوشیدی »

این آیه بعد از واقعه ی احد نازل شد و می فرماید کسانی که پیش از تحریم خمر ، شراب نوشیده و شهید شده اند بر آنان گناهی نیست ….

حال ای برادران ! شما را به خدا دست از تکفیر و تفرقه بردارید  و این گونه با دست خود در راه دعوت دین خدا که منادی بر حق  آن امروزه مکتب قرآن کردستان است ، سنگ اندازی نکنید و با اعمال و رفتار دشمن پسندانه ی خود ، دل مومنان را نیازارید و دشمنان را شاد و خرسند نکنید .

دین و برنامه ی الهی بزرگ تر و بالاتر از اندیشه های کم سو و تنگ نظرانه ی شماست. بیایید تا دست در دست یکدیگر داده و مجاهدان دین خدا باشیم و هستی خود را مخلصانه در راه محبوب عزیزمان (رسول الله) نثار کنیم و تا همه در قیامت به مدال پر افتخار ( نعم العبد) نایل آییم .   ان شاء الله

از طرف یکی از شاگردان مکتب قرآن کردستان :      (ابو عمار)        

                                                                                               

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

Advertisements

بدون پاسخ to “عبدالمتین و همفکرانش بدانند!!”

 1. ناجی کرد اوت 15, 2007 در 3:33 ق.ظ. #

  برای راحتی بیشتر خوانندگان این قسمت را راه اندازی کردم

  هر چند ناشیانه است

  اما بباید گفت که یکی از قابلیت های این سیستم این است که نظرها را می توان به طور کامل ارائه کرد خوانندگان عزیز می توانند تا 2000 کاراکتر را نیز استفاده کنند در حالی که در قسمت نظرات میهن بلاگ فقط قادر به وارد کردن 650 کاراکتر هستیم

  و من الله توفیق

 2. شمس اوت 17, 2007 در 4:39 ب.ظ. #

  دستتان درد نكند

 3. دوست اوت 17, 2007 در 4:39 ب.ظ. #

  كاش مي شد طعم وحدت را چشيد

 4. وربا کردستانی اوت 17, 2007 در 4:39 ب.ظ. #

  عبد المتين سلفي مرجئه ميباشد خواهشمندم بين انها وسلفيون جهادي تفكييك قائل شويد در ضمن كا ك احمد (رحمه الله ) داراي اشتباه است در نتيجه او رات معصوم جلوه ندهيد

 5. ناجی کرد در پاسخ به وريا كردستاني اوت 17, 2007 در 4:39 ب.ظ. #

  برادر گرامي وربا كردستاني:
  ما در اين مقاله برادران سلفي را از تكفيري ها جدا كرده ايم
  اگر دقت فرماييد در جايي نوشته ايم تكفيري ها نه سلفي ها ) و آن را با خطي بزرگ نمايان كرده ايم . ما قصد جسارت به مذهب بزرگ سلفي را نداشته نداريم و نخواهيم داشت

  در اين كه كاك احمد داراي اشتباه نيز هستند هيچ شكي نيست اما نكته اي كه بايد گفت اين است كه ما به هيچ وجه ايشان را معصوم جلوه نداده ايم .ايشان نيز مانند بقيه ي مردم مي باشند كه تنها درجه اي كه دارند درجه ي اجتهاد و اخلاق ايشان است .

  والسلام

 6. متین اوت 17, 2007 در 4:40 ب.ظ. #

  لازطم است بگويم كه هردوي شما هم مدير وبلاگ مريد حسن اميني و هم ورياي خوارجي گمراه ،بر مسير گمراهان امت قرار گرفته ايد.
  و آن شخصي كه اين مقاله مبارك را نوشته اند جهت تحذير مسلمانان در گرويدن به اين فكر كفر آميز مفتي است و خداوند اجرشان دهد.
  و اما شما وريا گمراه
  شما همانند خوارج زمان علي رضي الله عنه كه هركس را مخالف مي ديدند مي كشتند و هركه آنان را تاييد مي كرد دوست مي دانستند.
  شما هم چون حسن اميني شما را سرزنش نمي كند را باهش مشكلي نداريد ولي چون نويسنده ي مقاله با فكر تكفيري شما همانند فكر مفتي زاده مبارزه مي كند را مرجئه مي خواني.
  بقيه از ژايين

 7. متین اوت 17, 2007 در 4:40 ب.ظ. #

  .
  مدعي جهاد از دور و فرار كننده از ميدان جهاد بدان:
  اولا كسي كه حكم كفر بر بالاي سرش مي چرخد رحمه الله نمي گويند.
  ثانيا اهل سنت و جماعت در طول حيات خود همواره با گمراهخان مقابله كرده است تا فزقه ناجيه راه خود را از گمراهان خوارجي و مكتبي گم نكند .
  و انتظاري هم جز اين نيست كه از طرف گمراهان و از جمله شما وريا و مدير سايت به اهل سنت و جماعت حمله شود

 8. متین اوت 17, 2007 در 4:40 ب.ظ. #

  ورياي خوارجي بدان اول كسي كه اگر خداي ناخواسته فتنه اي در كردستان روي دهد به توفيق الله تعالي و طلب ايمان و صبر از او باري تعالي به ميدان قتال مي رود همان نويسنده مقاله خواهد بود نه تو كه ادعا داري اما اينجا نشسته اي و به مجاهدان خود را آويزان نموده اي گويا خودت هستي و ديگرا ن را به لا جهادي متهم مي كني.
  در ضمن مدير وبلاگ تكفيري خالص بي مصرف كه فقط مسلماناني را كه آنها را تاييد نمي كنند را تكفير مي كنند خود همين وريا است نه نويسنده مقاله كه هنوز هم حكم كفر مفتي زاده را رد مي كند!

 9. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:40 ب.ظ. #

  با سلام خدمت شما

  اين همه مطلب را نوشتيد و آخرش هم ما نفهميديم شما طرفدار چه كسي يا چه آييني هستيد و اصولا قصدتان از طرح اين نظر چه بود

  علي اي حال مطلبي كه بايد خدمت شما عنوان كنم در رابطه با اين سخن شماست (از طرف گمراهان و از جمله شما وريا و مدير سايت به اهل سنت و جماعت حمله شود.)
  بنده كه خود سالهاست كه از اهل سنت و جماعت دفاع مي كنم . در كجاي وبلاگ حمله به اهل سنت و جماعت است؟ آيا منظورتان مطالب سيد قطب و امام بنا و امام مودودي و كاك ناصر و…. است

  اگر اين است كه قضاوت بر عهده ي ديگران

  كسي كه تمام عمرش به دنبال آن باشد كه ببيند چه كسي كافر است يا نه او را بيابد و با افتخار(!!!!!!!!) آن را به ديگران معرفي كند به نظر شما اين مسلماني در منهج اهل سنت و جماعت است . اين مشمول همان آيه ي مباركه ي همزه مي شود. شما اگر بر طبل دين مي كوبيد و ادعاي اجتهاد در تفسير كلام الله مي كنيد بايد اين افراد ملحد(!!!!!) را اصلاح كنيد نه اين كه براي مطرح كردن نام خود به سبب بزرگ بودن نام ديگران ترور شخصيتي انجام دهيد

  منظورتان را واضح تر بيان فرماييد تا ما سير فكري شما را مشاهده كنيم

  شما در جايي به شخصي به نام وربا حمله مي كنيد در جايي به مدير وبلاگ در جايي به نويسنده ي مقاله در جايي به اهل سنت و جماعت و….

  سير تفكر خودتان را روشن كنيد

  منظورتان از فتنه چيست؟

  برادر عزيز كسي فرد ديگري را به لا جهادي تشويق نكرده است مگر خودتان كه ترس و واهمه داريد از جهاد وگرنه در زمان كاك احمد و هنگامي كه ايشان ده سال در زندان بودند شما كجا بوديد؟ جز اين كه جرات نفس كشيدن هم نداشتيد و الان مدعي جهاد في سبيل الله هستيد؟

  افتخار ما اين است كه كاك احمد در راه جهاد في سبيل الله ده سال از عمر شريفشان را در زندان سپري كردند و هنگامي كه از زندان مرخص شدند به سبب جراحات وارده از شكنجه هاي وحشيانه تنها 30 كيلو وزن داشتند و پس از 3 ماه به سبب همين جراحات به ديدار حق شتافتند

  هنوز بر بنده محرز نشده است . كدام مقاله ؟ مقاله ي ابو عمار يا عبدالمتين؟

  چه كسي هنوز حكم كفر كاك احمد را رد مي كند!؟

 10. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:41 ب.ظ. #

  شما كه مي فرماييد (آن شخصي كه اين مقاله مبارك را نوشته اند جهت تحذير مسلمانان در گرويدن به اين فكر كفر آميز مفتي است و خداوند اجرشان دهد) سپس در ادامه مي فرماييد (نه نويسنده مقاله كه هنوز هم حكم كفر مفتي زاده را رد مي كند!)

  ما كه منظور شما را نفهميديم . اگر اين فكر كفر آميز است پس چرا ديگر اين فرد در مقاله ي مباركشان ( كه شما مي فرماييد خداوند اجرشان دهد) هنوز هم حكم كفر مفتي زاده را رد مي كند؟

  جز اين كه براي بيان كلام متناقض خود جملاتي به اين تناقض ايراد مي كنيد؟

  اگر امكان دارد كمي روشن تر مسائل را عنوان داريد تا در صورت متوجه نشدن كلامتان توسط بنده ـ از طرف شما توضيحات بيشتري ارائه دهيد

  و من الله توفيق

 11. تمامیت عشق اوت 17, 2007 در 4:41 ب.ظ. #

  آقا متين جووووووووووووووووووووون
  آخرش ما نفهميديم چي گفتي
  اگه ميشه ترجمه كنين

 12. متین اوت 17, 2007 در 4:41 ب.ظ. #

  قسمت 3
  در ضمن در خصوص تكفيري بودن هم اين مطلب را اشاره كردم كه :
  اين وريا كردستاني است كه تكفيري و يا بهتر بگويم طبق فرزمايش رسول الله صلي الله عليه وسلم خوارجي هستند .و ايشان هر كه را فكر خوارجي نداشته باشد و او و همفكران گمراهش را قبول نداشته باشد كافر مي داند.
  وبعد اشاره كردم آقاي عبدالمتين هنوز حكم كفر احمد مفتي را رد مي كند پس او شايسته تكفيري بودن نيست و اين وريا است كه شايسته اين نام است

 13. متین اوت 17, 2007 در 4:42 ب.ظ. #

  با سلام
  برادر گرامي ما هيچ گاه هيچ كسي را به كفر متهم نكرده ايم نمي كنيم و نخواهيم كرد ما هميشه گفته ايم بنا به اصول عقايد اهل سنت و كتاب مجموع امام نووي و بسياري از كتب عقيده هيچ گاه اهل قبله را تكفير نمي كنيم
  ( نحن لا نكفر احدا من اهل قبله)
  اين شعار ماست

  ما هيچ گاه هيچ مسلماني را كه شهادتين را جاري كرده باشد ( تا زماني كه اعمال كفر آميز از او سر نزند) را كافر نمي گوييم خواه عبدالمتين خواه وربا كردستاني خواه شما و خواه خود بنده باشد

  والسلام علی من التبع الهدی

 14. متین اوت 17, 2007 در 4:42 ب.ظ. #

  قسمت 2
  و اينطور هم نيست كه شما فكر مي كنيد .اگر شخصي فكر مبتدعي داشته باشد تا حد كفر و احتمال گرويدن مسلمانان كم آگاه هم احساس شود بايستي اين فكر كشف و به مسلمانان اعلام شود كه اين فكر شما را از منهج رسول الله صلي الله عليه وسلم دور مي كند.
  و اين وظيفه شرعي است كه كاك وريا انجام نداده هيچ،آن شخص ( عبدالمتين ) را هم مرجئه مي خواند.
  بدين خاطر كلامك ديگر من با اين شخص بود كه با شما نون نمك قرض مي داد!

 15. متین اوت 17, 2007 در 4:42 ب.ظ. #

  قسمت 1
  سلام عليكم
  ببينيد آقاي مدير فكر كنم واضح نبودن نظرات من به خاطر اين بود كه در سه قسمت نوشته شد و آن هم به صورت پايين – بالا
  منظورم اينست كه وبلاگ شما نظرات جديد را در بالا قرار مي دهد و نظرات قديمي تر را به پايين مي برد.حالا شما نظرات را از پايين به بالا بخوانيد از قسمت متين.
  در خصوص مقالات من مقاله آقاي عبدئالمتين را ستودم نه عمار
  و اين شما و وريا هستيد كه به اهل سنت و جماعت حمله مي كنيد چرا كه شما منتشر كننده بدعت هستيد و در مقابل مبارزان با بدعت همچون عبدالمتين مي ايستيد . و نمي گذاريد اين انحرافات از بين روند و اين حمله شما به اهل سنت و جماعت است

 16. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:43 ب.ظ. #

  شما مي فرماييد حمله به اهل سنت و جماعت
  آيا حمله!!!! كردن به يك شخص حمله به اهل سنت و جماعت است؟

  تو را به خدايي كه مي پرستي يكي از حملات ما به اهل سنت و جماعت كه در اين وبلاگ به ثبت رسيده را براي ما بياوريد

  ما گفته ايم كه اين شخص اين چنين عقايدي دارد كه صحيح نيست خوب آيا اين حمله به اهل سنت و جماعت است؟

  كمي بيانديشيد در سخنان بنده

  آيا حمله (!!!!!!!)(در واقع حمله هم نيست بلكه انتقادي است سازنده) به يك شخص ( مانند آقاي عبدالمتين) حمله به اهل سنت و جماعت است؟

  اگر اين گونه باشد كه ديگر حساب اسلام و مسلماني و … را بايد جدا دانست و همه ي اين ها را ( نعوذ بالله ) خلاصه شده در عقايد آقاي عبدالمتين دانست

  آيا اين عقيده به نظر شما صحيح است؟

 17. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:43 ب.ظ. #

  بنده اين قسمت از سخنان شما را متوجه نشدم (شما منتشر كننده بدعت هستيد)
  كدام بدعت

  مي شود يك مثال بزنيد از هزاران بدعت !!!! موجود در اين وبلاگ؟

  نكند منظورتان مقاله ي كفر و ايمان كاك احمد است؟

  در اين باره بايد بگويم كه حتي بر فرض اين كه اين عقيده غلط هم باشد ( كه نيست) كفر نيست؟

  آيا اين مطلب كه كسي را كافر نداني به آن دليل كه بگويي حقي به طور كامل عرضه نشده تا كسي بخواهد در مقابلش بايستد كفر است؟

  آيا اين عقيده كه كاك احمد در رابطه با اخوت و برادري و جلوگيري از برادر كشي در كردستان مي فرمايند كه اگر ( منظورم در زمان شاه) اين گروه ها ( مانند كومله و…) كه عقيده دارند ما به ملت خيانت مي كنيم با ما مبارزه كنند و از آن ها بكشيم قاتليم و از ما بكشند باز هم ما قاتليم كفر و شرك و الحاد و… است

  عرض بنده اين است

  آقاي عبدالمتين اگر توانايي آن را دارند اين افراد ملحد!!!!!! را مسلمان و هدايت كنند نه اين كه بدتر با جرح آن ها قلوب مسلمين را به درد آورده و بذر تفرقه را بپاشد

  آيا شما مدركي داريد كه جناب عبدالمتين كاك احمد را كافر قلمداد نمي كند؟

  ايشان كه در مقاله ي خود با طرح هزاران هزار توهين و ناسزا سعي در رد كاك احمد داشتند و محصولات كاك احمد را گنديده خواندند

 18. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:44 ب.ظ. #

  آيا محصول تبليغ و تدريس قرآن گنديده است؟

  بر فرض كه كاك احمد نظري بر خلاف منهج اهل سنت داشته باشند ( كه ندارند) شما كه نبايد مانند شيعيان باشيد كه مي گويند چون حضرت طلحه به حضرت علي گفتند بالاي چشت ابرو پس حضرت طلحه از دايره ي اسلام خارج است حال آن كه آن رشادت هاي آ بزرگواران را ناديده مي گيرند

  كاك احمد هم مانند ساير علما و مجتهدان اجتهادي كردند . اگر صحيح نبود خوب از آن پيروي نكن .امام شافعي مي فرمايند : اگر عقايد من خلاف قرآن و سنت بود حرام است بر مسلمان پيروي از آن

  خوب اگر شما آن را خلاف منهج مي دانيد از آن پيروي نكنيد ( لااقل از آن يك تفكر پيروي نكنيد) اما اين نكته را بايد توجه داشت كاك احمد كه تنها همين يك فتوا را نداشتند . صدها و صدها فتواي ديگر كه همگي در منهج اهل سنت است

  پس اصولا كفر قلمداد كرد يك اجتهاد به طور كلي نادرست است . چون اگر اين اجتهاد صحيح باشد براي مجتهد دو صواب و در صورت غلط بودن يم صواب اجر دارد

  پس برادران ما هميشه بر طبل وحدت مسلمين خصوصا اهل سنت كوبيده ايم . خواهشمنديم با اين گون تكفير ها كه هيچ سودي به حال اسلام ندارد چهره ي اسلام را نزد ديگر مسلمانان مخدوش جلوه ندهيم

  اما بار ديگر اين سوال را مي پرسم كه شما چه بدعتي در وبلاگ مشاهده كرديد ؟

  با تشكر

 19. متین اوت 17, 2007 در 4:44 ب.ظ. #

  در خصوص اينكه كسي به خاطر اخوت حكم كفر كومله را ندهد البته كه كفر است و يقيين تام دارم و هر كه را شك كند كفر ورزيده به آنچه از طرف الله و رسولش آمده و من از اين فكر برائت دارم.
  الله تعالي مي فرمايند: انما المومنون اخوة – چطور كسي را كه آيه فوق در موردش صدق نمي كند را مومن و برادر بخوانم!
  لابد مي فرماييد اتمام حجه نشده.البته من آشنايي كامل با فكر مكتبي دارم و لازم نيست مرا توجيه نماييد.
  در خصوص پخش بدعت در وبلاگ شما بايستي دوباره بگويم كه با توجه به اينكه احمد مفتي زاده چيزهايي را گفته اند كه در طول تاريخ از هيچ كدام از علماي سالم ديده نشده و بر خلاف سبيل مومنان حركت مي كند و شما مروج اين افكار هستيد پس…

 20. متین اوت 17, 2007 در 4:44 ب.ظ. #

  س او را تكفير نكنيم و نه تنها وي را به تعيين تكفير نمو.دند بلكه به همگان معرفي كردند تا از وي دوري نمايند و در روز عيد قربان سرش را از بدن جدا كردند.فقط به خاطر اين بدعت در دين چون بدعت وي در مسائل عقيده بود نه مسائل فقهي.
  از جمله اين امامان كه فتواي كفر جهم ابن صفوان را دادند: امام احمد حنبل – امام اوزاعي-سفيان ثوري و … رحمهم الله تعالي رحمة واسعه
  البته بعضا فتواي پيروان جهميه هم صادر كردند و اعلام نمودند كه نبايد پشت سرشان نماز خواند.

 21. متین اوت 17, 2007 در 4:45 ب.ظ. #

  در ضمن من مفتي زاده را مجتهد نمي دانم.بر فرض مجتهد بودن هم بايستي بگويم كه اين صوابي كه در صورت اصابه نمودن يا نمودن به مجتهد مي رسد در مسائل عقيده قابل قبول نيست. چون عقيده اصول است و كسي كه در اصول خطا كند صواب نخواهد داشت.اگر اينطور مي بود پس جهم ابن صفوان كه در مسائل كفر و ايمان اجتهاد خودش را داد- گفته بود كه ايمان فقط شناخت خدا است و لا غير ، بر خلاف مسلمانان- چرا مورد تكفير علما به صورت تعيين شد و هر گز نفرمودند اين شخص به خاطر اجتهادش لااقل يك صواب دارد

 22. متین اوت 17, 2007 در 4:45 ب.ظ. #

  1
  سلام عليكم
  جناب مدير:
  هر فكر و عملي كه حخلاف كتاب و سنت و اجماع مسلمانان باشد و چيزي نوپيدا باشد بدعت است.
  در وبلاگ شما كه مروج افكار بدعي و نوظهور مفتي زاده هستيد بدعت ترويج مي شود.
  آيا بدعت بزرگتر از اينكه افكاري را به خورد مسلمانان دادن كه – كمونيست را به شرط اخلاص مومن خواند يا اينكه ادعا نمود كه در دنيا كافري وجود ندارد و …-
  تعريف مومن طبق قرآن كه شما مي گوييد احمد مفتي زاده بر طبق قرآن فتوا مي دهد چيست؟
  خداوند مي فرمايند: – انما المومنون الذين آمنوا بالله و الرسوله-
  مومن را حصر كردند در پذيرش و تصديق 1- الله و 2- رسولش
  رسولش چه كسي است.شما صرف و نحو بلديد و مي دانيد حصر به چه معني است؟

 23. ناجی کرد در پاسخ به متین اوت 17, 2007 در 4:45 ب.ظ. #

  با سلام
  برادر گرامي مطلبي در رابطه با بدعت فرموديد
  در رابطه با مساله ي كفر و ايمان شهيد كاك احمد
  چند كلامي مختصر و مفيد بايد گفته شود كه آن را لازم مي بينم
  در ابتدا بايد گفت كه كفر يك صفت است . كاك احمد ابتدا كفر را تعريف كرده سپس بنا به اين تعريف گفته اند كه نمي توانم كافري را بيابم . ايشان هيچ گاه كفر را رد نكردند
  ايشان هميشه مي گفتند تعريف كفر اين است و من بنا به همين تعريف نمي توانم كافري را بيابم
  ايشان كه منكر وجود كافر نشده اند فقط مي گويند من ( به اين من توجه كنيد) نمي توانم كافري را بيابم
  دو مثال براي شما مي زنم:

  امام شافعي مي فرمايند كه عادل يك صفت است بنابراين شخصي به تمام معنا عادل وجود ندارد خوب ايشان وجود شخص عادل را منكر شده اند و هيچ كس هم حكم كفر ايشان را صادر نكرده اند بنا به همين فتواي امام شافعي بر سر سفره ي عقد شخص عادلي وجود ندارد كه شهادت بدهد بنابراين ما اين كه 3 نفر عادل بر سر سفره ي عقد حاظر باشد را از امام حنفي گرفته ايم

  مثال ديگر: در تفسير كبير امام فخر رازي جلد يك گفته شده است كه امام احمد بسم الله الرحمن الرحيم را آيه ي قرآن نمي داند در واقع بسم الله الرحمن الرحيم را آيه ي سوره ي الحمد نمي داند . خوب امام احمد وجود يك آيه را منكر شده است هيچ كس هم تا كنون حكم كفر ايشان را صادر نكرده است چون ايشان بنا به اجتهاد خود و بنا به دلايل و اسناد اين اجتهاد را صادر كرده اند

  برادر گرامي كاك احمد وجود كافر را منكر نشده اند بلكه بنا به تعريفي كه از كافر ارائه داده اند معتقد اند كه كافري وجود ندارد

  نكته ي قابل توجه اين كه برخي از ياران كاك احمد اين عقيده را قبول ندارند خوب چون كه معتقد اند كه كاك احمد هم مانند ساير مجتهدان اجتهادي كرده اند دليل نمي شود كه چون اين فتوا دهنده كاك احمد باشد حتما صحيح است و عده ي كثيري نيز درستي اين ادعا را قبول دارند پس در خود اين عقيده هم اتفاق نظر نيست اين نمايان مي كند كه كاك احمد خود اجتهاد كرده اند و آن چنان كه بارها و بارها گفته اند كه اگر اجتهاد ايشان خلاف قرآن و سنت بود به هيچ وجه آن را نپذيريد

  در ضمن كاك احمد تعريف كافر را ارئه داده است سپس با توجه به اين تعريف شخصي را كه شما كافر مي دانيد را ايشان كافر نمي داند
  خواهشمند است ابتداتعريف كافر را مطالعه بفرماييد سپس قضاوت بفرماييد

 24. حرف حساب اوت 17, 2007 در 4:46 ب.ظ. #

  سلام عليكم
  ْآقاي مدير وبلاگ بنده متن شما را خواندم؟
  اين مفتي شما كيست؟امام چندم شماست؟
  او از اول متن هر چه ديدم بدعت است و خدا عاقبت شما و او را به خير كند؟
  و اين بحث ها را نكن چون اختلاف بر انگيز است و در اين زمانه كه بعضي ها حاضز نيستند كه سر به تن شما و علي الخصوص ما نباشد درست نيست؟
  و آخرش دعا مي كنم و شما ها آمين بگو؟
  خداوند ما را با 3 امام اول خود و شمكا را با سه خليفه اولتان محشور كند انشاء الله بحق محمد و آل محمد

 25. ناجی کرد در پاسخ به حرف حساب اوت 17, 2007 در 4:46 ب.ظ. #

  با سلام
  ما شرح حال شهيد كاك احمد مفتي زاده را در وبلاگ قرار داده ايم خواهشمنديم آن را مطالعه فرماييد
  كاك احمد مفتي زاده امام نيستند فقط يك مسلمانند كه تنها درجه ي ايشان اجتهاد و اخلاق و ايمان ايشان است
  من هم كه عرض كردم يكي از همين بدعت ها را بياوريد تا پاسخ دهيم
  اين كه مطلبي اختلاف برانگيز است ( هرچند به ما مربوط مي شود) اما ما كه آن را از خود در نياورده ايم ( و در نخواهيم آورد) اين در كتب معتبر قرار دارد و ما براي بيان هرچه بهتر مطالب آن را عنوان مي كنيم
  منظورتان را هم از اين كلام آخر نفهميدم اگر مي شود بيشتر توضيح دهيد

  با تشكر
  و السلام علي من التبع الهدي

 26. متین اوت 17, 2007 در 4:46 ب.ظ. #

  با سلام
  به زودي ژاسخ كامل مرا مي بينيد

 27. متین1 اوت 18, 2007 در 2:34 ب.ظ. #

  بسم الله الرحمن الرحیم
  همانطور که عرض کرده بودم ژاسخ شما را الان نوشتم :

  سلام عليکم
  جناب مدير محترم وبلاگ، استنباط شما قبول نسيت.چند مطلب در خصوص مطالب شما عرض کنم:
  اولا تعريف کفر که جمهور علما بر آن هستند :
  از لحاظ لغوي به معناي: التغطية و الستر.( مانع و پوشاندن).
  اما آنچه که براي ما مهم است در اصطلاح شرعي است و به معناي: ضد ايمان را کفر گويند زيراکه ايمان به معناي تصديق الله و رسول است و عدم تصديق را ضد ايمان و کفر گويند.حال به هر دليلي باشد ( اين نکته مهم است که علما فرموده اند به هر دليلي..والبته آقاي مفتي زاده در اين قسمت به تاويلات عقلي خود رجوع کرده و با اجماع علما مخالفت کرده اند ).
  پس علما فرموده اند به هر دليلي باشد حال اين دلايل را به انواع کفر در کتب خود شرح داده اند و همگي را کفر دانسته اند و به اقسام کفر در مولفات خود نوشته اند که ذيلا مي آورم:

 28. متین2 اوت 18, 2007 در 2:34 ب.ظ. #

  انواع کفر که بر طبق تعريف فوق از کفر تقسيم بندي کرده اند:
  – کفر تکذيب
  – کفر استکبار و تکبر ورزيدن
  – کفر شک
  – کفر اعراض ( خيلي مهم است )
  – کفر نفاق
  پس بر طبق اجماع مسلمانان اگر شخصي ايمان نداشته باشد به الله و رسولش به هردليلي از دلايل فوق که به انواع کفر تعريف مي شوند، پس ضد ايمان در موردش مصداق دارد و شخص متصف نيست به مومن و چون اينطور نيست پس کافر است – مگر اينکه کسي بخواهد مانند معتزليان منزل بين دو منزل را هم تعريف کند-.

 29. متین3 اوت 18, 2007 در 2:35 ب.ظ. #

  اگر کسي تکذيب الله و رسول کند يا در برابر حق تکبر بورزد يا در حقانيت الله و رسول ترديد داشته باشد يا منافق باشد و يا اينکه حق را شناسايي نکند و اعراض نماتيد- لازم به توضيح است حق به معناي ايمان به الله و رسول است و اينکه» هر کس آنچه را حق بداند و بر آن مسير قرار گيرد و اخلاص داشته باشد به آن، پس مومن است»که مفتي زاده بر آن معتقد است، خلاف اجماع علماي امت است-
  اين مختصري بود از تعريف کفر نزد علماي اهل سنت و جماعت.
  پس آن تعريفي که آقاي مفتي زاده با تاويلات عقلي خود نموده اند خالي از انواع کفر است و براي کفر يک فرمول اختراع کرده است و اشخاص را در اين فرمول قرار مي دهد و در پايان نتيجه گيري مي کند و در مقام وکيل مدافع کافران قرار مي گيرد

 30. متین4 اوت 18, 2007 در 2:36 ب.ظ. #

  در ضمن مفتي زاده مي گويد که همانند اکثر ادوار تاريخ مطمئن است که آلان هم کافري وجود ندارد و از کلمه اطمينان استفاده ميکند. شما نوشتيد که منکر وجود کافر نشده اند در آخر نوشتيد که بنا به تعريف وجود را منکر شده اند.
  اصلا معني » وجود چيست»؟ خيلي عجيب است شما مي گوييد منکر وجود کافر نشده اند در حالي که در پايان خود مي گوييد بالاخره مفتي زاده به اين نتيجه رسيده اند که وجود ندارد.من هم مي گويم که انکار وجود کافر از طرف مفتي زاده همين تعريف باطل و خطرناک وي است که نتيجه مي گيريم نزد اين آقا طبق گفته ي خود کافري «وجود» ندارد.پس شما نمي توانيد با تاويل بگوييد ايشان منکر وجود نشده اند.
  وقتي که مفتي زاده به يک کمونيست مي گويد مومن پس بايد تمام حق را شناخته باشد و بعد با جان و دل آن حق را قبول کرده باشد .تا به آن مومن بگويد.- طبق تعريف وي از کافر و مومن-حال سئوال اينست که مفتي زاده از کجا از درون اين شخص کمونيست آگاهي پيدا کرده است .

 31. متین5 اوت 18, 2007 در 2:36 ب.ظ. #

  نکته مهم اينجاست که اهل سنت و جماعت مي گويند :چون ما از درون شخص اطلاع نداريم پس بنا را بر ظاهر افراد قرار مي دهيم اگر ايمان داشت به الله و رسول و ارکان اسلام را بجاي آورد او را مومن و اگر الله و رسول را باور نکرد به هر دليلي اعم از جهل و اعمال ظاهري اسلام را از وي مشاهده نکرديم کافر مي خوانيم و عذاب جهنم را حتما براي شخص کافر اثبات نمي کنند-چون الله تعالي مي فرمايند: و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا- البته به عام مي گويند که داخل جهنم مي روند ولي به تعيين کافران را جهنمي ندانسته اند چه بسا عذري قابل قبول داشته باشند که ما نيستيم که قابل قبول بودن يا نبودن عذر را تعيين مي کنيم و حکم نهايي را به الله تعالي واگذار مي کنند و اين نکته ايست که مفتي زاده در مقام قاضي نشسته و طرفداران وي ديگران را به قاضي متهم مي کنند و مي گويند شما که قاضي آخرت نيستيد که حکم جهنمي بودن مردم را چون بر راه مسلمانان نيستند مي دهيد در حالي که خود قاضي شده اند و قابل قبول بودن يا نبودن مردم را اعلام مي کنند با فرمولهاي احمد مفتي زاده و بنظر مي رسد آنان مفهوم را درک نکرده اند.. اهل سنت و جماعت هرگز شخص مسلماني را که فوت کرده است را هم حکم به بهشت بودن آنان نمي کند مگر آنانيکه رسول الله صلي الله عليه وسلم بر بهشتي بودن آنان گواهي داده است- مانند عشره ي مبشره و غيره-.چنانکه هيچکس نمي داند که امام شافعي بهشتي است يا خير – هرجند ما رجا داريم که آنکه ايماندار است اهل بهشت است- و لذا علماي اهل سنت از واژه رحمه الله به جاي» مرحوم» که کلمه اي است ساخت رافضيان، استفاده مي کنند . به همان طريق حکم جهنمي بودن کافري را به تعيين اعلام نکرده اند مگر آنکه را الله و رسول گواهي داده اند. مانند ابو لهب و … (- دقت کنيد حکم کافر بودن را به تعيين اعلام مي کنند براي کسي که ايمان به الله و رسولش نداشته باشد-)

 32. متین6 اوت 18, 2007 در 2:37 ب.ظ. #

  ..( چرا مکتبي ها خود را در مقام قاضي ديده اند و حکم به معذور بودن يا نبودن افراد مي کنند از کجا خبر دارند حتما مي فرماييد طبق تعريفات مفتي زاده به اين نتايج مي رسند.چرا آقاي مفتي زاده در مقام قضاوت بر آمده اند و بر خلاف اجماع امت دست به تاويلات عقلي زده اند و حکم معذور بودن را او مي دهد و چرا کار را به الله واگذار نمي کند.خيلي عجيب است من مطمئنم که مفتي زاده آن تعريفي را که از کفر و ايمان کرده است را هم بالاخره رد کردند و در پايان به اين عقيده رسيدند که هر کس در راه حق قرار گيرد- حال حق را خود شخص تعيين مي کند و هر که هر چه را حق دانست به شرطي که در آن اخلاص داشته باشد را مومن مي داند و رستگار! چنانکه در خصوص لومومبا اين حکم را کردند که او مومن است .يا اعلام کرده به پيروانش در اوايل انقلاب کساني که همراهانشان را زنده به گور مي کردند گفت که آنان ما را خائن و خود را نابود کننده خائن ميدانند و در حال عبادتند! مگر ايشان نگفتند که مومن کسي است که حق را به تمام معني شناخته باشد و سپس آنرا قبول کند؟ پس چطور لومومبا را مومن خواند؟ يعني لومومبا حق را به تمام معني شناخت و بالاخره آنرا با تمام وجود قبول کرد! . يا بايد گفت که احمد مفتي زاده از تعريف خود عقب نشيني کرده – هرچند آن تعريف کاملا مخالف اسلام و امت مسلمانان است- يا اينکه حق را الله و رسولش نمي داند .که در هر دو حالت نتيجه مي گيريم که او التزام به الله و رسول را شرط مسلماني نمي داند بلکه بر حق قرار گرفتن حقي که شخص آنرا حق پندارد و يا مبارزه با ظلم و نجات خلق از دست طاغوتها را مايه ايمان و نجات نزد الله مي داند

 33. متین7 اوت 18, 2007 در 2:37 ب.ظ. #

  پس طبق قاعده ي اهل سنت و جماعت ما در دنيا به ظاهر افراد حکم مي کنيم و عاقبت بهشتي بودن و جهنمي بودن و معذور بودن يا نبودن را به الله تعالي واگذار مي کنيم و چنانچه شخصي به الله و رسولش ايمان داشت و ارکان اسلام را بجاي آورد از نظر ما مسلمان است و رجا داريم الله تعالي وي را به بهشت ببرد و معامله مسلمان با وي مي کنيم و آنکه ايمان نداشت به الله و رسول پس حکم به مسلمان نبودن و يا کافر بودن آن شخص مي کنيم و در دنيا معامله کفر با وي مي کنيم و احکامي را که اسلام در خصوص مراوده و ارتباط و تعامل با کافران چه حربي چه غير حربي تعيين نموده است اجرا مي کنيم و به صورت عام و تعيين غير مسلمان ( اعم از يهودي و نصراني و بودايي و هر که را نشاني از مسلماني وي نبينيم) را کافر مي دانيم ولي به صورت عام- و نه تعيين -حکم جهنم را به آنان اطلاق مي کنيم .
  اين خلاصه بود از منهج علماي اهل سنت و جماعت در خصوص کفر. که شما در مورد آن از من خواسته بوديد.
  و لذا تعريف مفتي زاده از کفر و ايمان کاملا باطل و ناشي از تاويلات ذهني خود که البته با تاثير پذيري از چند شخص که شما هم در وبلاگتان عکسشان را داريد ،مي باشد از جمله محمد عبده و رشيد رضا.

 34. متین8 اوت 18, 2007 در 2:38 ب.ظ. #

  اما اينکه شما نوشتيد مانند ساير مجتهدان اگر در تعريف خود هم خطا کرد پس يک صواب دارد و ما نبايد به آن حمله کنيم درست نيست .چنانکه سابقق من گفتم که از نظر من اين شخص در حد مجتهد نيستند و توانايشان به اندازه علما نيست.در ثاني مثالي برايتان آوردم از طرز برخورد علما از جمله امام احمد و سفيان ثوري رحمهم الله با جهم پسر صفوان که در باب کفر و ايمان نظرات مخالف امت اسلام داده بود .
  اما دليل شما در مورد بحث عادل بودن از ديدگاه امام شافعي رحمه الله تعالي مردود است.
  چرا که بحث عادل بودن مسلمان با قضيه کفر و ايمان خيلي متفاوت است.بحث کفر و ايمان از مسائل مهم و اصولي اسلام است که پيامبر در ابتداي بعثت خويش در مدت اقامت در مکه شاگردانش را با توحيد آشنا کرد و ايمان را به آنها شرح داد تا با رهايي از شرک و کفر به توحيد و ايمان داخل شوند.پس اين بحث ريشه اي است و قابل تساهل و تاويل نيست چون حکم داخل بودن يا نبودن انسانها را در يک گروه مشخص مي کند به نام گروه مسلمانان .آن گروهي که اهل نجاتند به رحم و لطف الله تعالي و قواعد و احکام و نحوه تعامل با انسانها در داخل بودن به اين گروه يا ننبودن در آن تعيين مي شود و لذا بحث کفر و ايمان فرق بين مسلمان و غير مسلمان را تعيين مي کند ولي بحث عدالت افراد داخل در مقوله مسلمانان است و بين خود مسلمانان چون تا شخصي مسلمان نباشد عادل نيست طبق تعريف علما و خود امام شافعي رحمهم الله تعالي و عادل بودن يا نبودن مرز بين مسلمان و غير مسلمان نيست مانند کفر و ايمان چنانکه شهرستاني در کتاب » ملل و نحل » مي فرمليد آنچه باعث اختلاف اساسي

 35. متین9 اوت 18, 2007 در 2:38 ب.ظ. #

  بين مسلمانان مي شود و باعث بوجود آمدن فرقه هاي متعدد در درون اسلام شد اختلاف در مسائل:
  – الصفات و التوحيد .( و آن شامل مسائل صفات ازلي و نفي و اثبات صفات است)
  – قضا و قدر و عدل الله تعالي ( شامل جبر و اختيار و اراده شر و خير که نزد فرقه اي اثبات و نزد ديگري تاويل يا رد مي شود)
  – الوعد والوعيد ( و شامل بحث ايمان و تکفير و ارجاء و توبه است)
  – السمع و العقل و الامامة ( شامل عصمت در انبيا و غير آنها و جانشين نبي است)
  و در جايي ديگر در کتاب مذکور مي فرمايد: اختلافات در اصول زماني رخ داد که در انتهاي حيات صحابه رضي الله عنهم ،معبد جهني و غيلان دمشقي در قضا و قدر بحث فلسفي کردند و فرقه قدريه در آن زمان با تاويلات خود از قضا و قدر از جماعت مسلمانان جدا شدندسپس معتزله با انتشار کتابهاي فلسفي بحث کلام و منطق را درست کردند و در مسائل صفات باري تعالي از جمله علم و رزق سخن گفتند..
  در ضمن با بحثهايي در زمينه مسائل ايمان و کفر توسط مبتدعياني همچون جهم پسر صفوان زمينه جدايي گروهي را از جماعت مسلمانان فراهم نمود.

 36. متین10 اوت 18, 2007 در 2:39 ب.ظ. #

  پس مشاهده مي کنيم آنچه باعث ايجاد شکاف بين مسلمانان شد بحث در مسائل حياتي و تعيين کننده در داخل بودن به گروه مسلمانان يا غير مسلمانان است که از جمله آن بحوث مسئله کفر و ايمان است نه عادل بودن يا نبودن مسلماني.
  در برخورزد با انحرافات در مسائل حياتي ذکر شده ،علماء سالم اهل سنت و جماعت از جمله ائمه اربعه رحمهم الله تعالي هرگز با صاحبان آنها از در تسامح و تساهل وارد نشده اند و به شدت با اين عقايد باطل مبتدعيان در مسائل صفات و قضا و قدر و کفر و ايمان و خلق قرآن و غيره که سابقا اشاره شد برخورد کرده اند و مسلمانان را از آن عقايد خطرناک ترساننده اند تا مسلمانان از گرويدن به آن حذر کنند. مانند امام احمد رحمه الله که بخاطر قضيه خلق قرآن زنداني شد و علما در مدح ايشان فرمودند که احمد ابن حنبل با زنداني شدن خود و شکنجه شدن اهل سنت و جماعت را نجات داد و هرگز آنها رحمهم الله نفرمودند چون فلاني مجتهد است و هر چند در مسئله ايمان به خطا رفته پس حداقل نزد الله تعالي يک صواب دارد و مانند شما و آقاي اميني دست به تاويل آراء آنها بپردازند.

 37. متین11 اوت 18, 2007 در 2:39 ب.ظ. #

  بجاي اينکه مسلمانان را به گرويدن به فکر خطرناک احمد مفتي زاده که تمام معادلات بين مسلمان و غير مسلمانان را برهم زده است ، بر حذر داريد به تاويل آن مي پردازيد هيچ، يک صواب هم برايش گذاشتيد کنار!.
  در خصوص امام احمد رحمه الله تعالي که -بسم الله الرحمن الرحيم- را جزو قرآن ندانسته اند هم لازم است که بگويم که در اين موضوع بين علما اختلاف است و فقط امام احمد نيستند که چنين راي دارند حتي بعضي از علما در قرآني بودن سوره ی معوذتين اختلاف دارند و اين اختلاف بخاطر مختلف بودن نصوصي است که بدستشان رسيده است و هرگز عالمي پيدا نشده که اين بحث را مايه ي خروج از گروه مسلمانان بداند کما اينکه در زمان حيات خلفاء راشدين رضي الله عنهم اجمعين در خصوص آيات قرآن و لهجه هاي آن و نحوه اعراب گذاري اختلاف بوده است و ديده نشده که به خاطر آن کسي را مبتدع بخوانند ولي در بحث ايمان و کفر و توحيد و قضا وقدر علما کساني چون جهم صفوان و محي الدين ابن عربي را به تعيين تکفير نموده اند و کتابها و رسالات در رد آراء شان نوشتند و خطبه ها دادند تا مسلمانان آگاه شوند و به اين آراء خطرناک روي نياورند.
  حال کساني که در کردستان با تاسي از علما سالم امت اقدام به کشف اين بدعيات کرده اند با توسل به نصوص علماء امت جاي تقدير دارد.نه اينکه در شرايطي که براي اين افکار خطرناک مفتي زاده تبليغ فراوان مي شود و مردم را يواشکي به زير زمين برده و افکار مفتي زاده را با تاويلات عقلي خود و ذکر دلاوريهاي وي و زنداني شدنش به جاي ذکر دلايل از قرآن وسنت و اجماع امت،به خورد مسلمانان کم علم مي دهند، شما در مقام دفاع از افکار مفتي زاده بر آمده ايد و مسلمانان را به گمراهي سوق مي دهيد و اعلام مي کنيد که اگر به عقيده ي مفتي زاده روي آورد هيچ اشکالي ندارد! آيا اينست طريقه ي برخورد با بدعت توسط علماي سالم امت ؟! و اينطور نسبت به گرويدن مسلمانان به بدعيات بي تفاوت بودند.

 38. متین12 اوت 18, 2007 در 2:40 ب.ظ. #

  پس جزاي خير دهد به آنکسي که ما و باقي مسلمانان را از اين فکر آگاه نمود و بر حذر داشت چنانکه برخي از طرفداران سابق اين فکر الان براي وي دعا خير مي کنند.که آنها را از اين فرقه و باطل بودن عقايدشان آگاه نمود..
  والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

 39. ناجی کرد سپتامبر 2, 2007 در 5:59 ب.ظ. #

  با سلام
  از تاخیر چند هفته ای عذر می خواهم

  آقای متین نظراتتان را مطالعه کردم

  قطعا در چند روز آینده پاسخ کامل بنده را دریافت خواهید کرد

  پس منتظر بمانید

  با تشکر

  و من الله توفیق

 40. متین سپتامبر 19, 2007 در 10:47 ب.ظ. #

  با سلام
  نمی دانم در برابر این مطالب شما چی می خواهید جواب دهید!
  اگر شما مخالف باشید با علمای اهل سنت مخالفت کردید چون آنها را از علما نقل کردم

 41. هیرش سپتامبر 20, 2007 در 9:14 ب.ظ. #

  برو خفه شو با این علما علما گفتنت … اگر این علما گفتن امثال توی احمق نبود هرگز نمی توانستند احمد مفتی زاده ی به وضوح کافر را به عنوان علما به خورد ما دهند ….همه شما سر و ته یک کرباسید و می خواخهید ایندفعه شما زعامت دینی مارا به عهده بگیرید … اما کور خوانده اید …شما را از پیروی مفتی زاده و معاویه پشیمان خواهیم کرد …خواهید دید

 42. ناجی کرد سپتامبر 22, 2007 در 2:03 ب.ظ. #

  با سلام خدمت تمام دوستان
  برای دسترسی به تمامی نظرات لینک نظرات پست عبدالمتین و همفراکنش بدانند را در این جا قرار دادم
  موفق باشید

 43. منتظر سپتامبر 22, 2007 در 8:37 ب.ظ. #

  سفیانی ولشکرش تجهیز میشوند آنها را بشناسیم

 44. اصلاحی سپتامبر 23, 2007 در 10:03 ق.ظ. #

  با سلام خدمت مدیریت محترم ناجی کرد
  کاک ناصر همچنان که‌ خود نوشته‌اید مجتهدی مستقل بود و اگر- از بعد علمی و اجتهادی به‌ شهادت بسیاری از مجتهدان معاصر دعوت اسلامی- ‌ همتراز کاک احمد نبوده‌ باشد بی‌شک از وی کم‌تر نیست، در اینکه‌ با کاک احمد در راستای احقاق حقوقه‌ی اهل سنت و کردها همکاری نزدیک داشته‌، جای هیچ شکی نیست! اما آنچه‌ محل تردید جدی است این است که‌ روزی از روزها کاک ناصر شاگرد کاک احمد بوده‌ باشد!
  کاک احمد یکی از شاگرادن ماموستا ضیایی پاوه‌، ملا محمد بداغی پیرانشهر بوده‌، اما من از نزدیکان و یاران وی همچون چیزی را نشنیده‌ام که‌ کاک ناصر زانوی تلمذ برای کاک احمد زده‌ باشد! کاک ناصر خود دارای مشی دعوی خاص خود بوده‌ و حساب وی با آقای حسن امینی، کاک فاروق فرساد و دیگران جداست!

  حال که‌ نوشته‌اید:»شهید کاک ناصر سبحانی متفکر و مجتهد نامی و بزرگوار کردستان افتخار خود را شاگردی نزد کاک احمد دانسته ….. «یک سؤال داشتم، اگر ممکن است سند این سخن را ارائه‌ بدهید. کاک ناصر کجا و به‌ چه‌ صورتی چنین چیزی را گفته‌ یا نوشته‌ است؟
  ممنون خواهم بود.

 45. منتظر سپتامبر 23, 2007 در 11:39 ق.ظ. #

  عنبسه سفیانی از نوادگان یزیدبن معاویه در حال تجهیز لشکر می باشد
  لشکریانش را بشناسیم
  شما هم مطلب بدهید

 46. رهگذر سپتامبر 23, 2007 در 8:11 ب.ظ. #

  از این که دوستان دیگر در وبلاگ وهابیون نظر نمیگذارند و خواسته آنها را در جنگهای زرگری برآورده نمی کنند خوشحالم

 47. محمد سپتامبر 23, 2007 در 10:53 ب.ظ. #

  دوست عزیزسلام

  مقاله ای باعنوان کفروایمان درووبلاگم نگاشته ام
  که نقدی است برمطالب شما

  ممنون

 48. اهل سنت سپتامبر 24, 2007 در 2:35 ق.ظ. #

  سلام دوست عزیز آفرین به مطالب شما
  ما بروز شدیم
  در ظمن از آرشیو ما نیز دیدن فرمایید

 49. احسان سپتامبر 24, 2007 در 2:42 ق.ظ. #

  لعنت به مفتی زاده ی ملعون و طرفدارانش

 50. هيوا جواب كوچكي به آقاي متين سپتامبر 24, 2007 در 3:31 ق.ظ. #

  بسم الله
  برادر عزيز هرچند مطالب شما را به صورت كامل مطالعه نكرده ام ولي مواردي را خواستم ياد اوري نمايم :شما چگونه ميگوييد كاك احمد مجتهد نيست؟ مگر نه اينست كه شخص به نام ناجي ايشان را مجتهد ميداند؟ديگر آنكه شما اقوال عالمان ديگر چون ابن تيميه، شافعي و ساير عالمان شناخته شده و پذيرفته شده جهان اسلام را بر احمد برتري داده اي مگر نمداني ام القري از مكه و مدينه به سنندج تغيير مكان داده؟و عالمان و حاكمان شرع جديد بر سر كار آمده و پيش كسوتان معزول گشته اند؟كاك احمد بزرگ مردي است كه يك تنه در برابر كليه علماي اسلام ايستاده است!وهركس مخالف است اگر مرد است خود را رو كند به درد مجروحان خوارج دين خودشان كه چندي قبل نزديك بود رجم شوند و داد حاكم شرع با صدور بيانيه بدر آمد و تنها وارث بي زبان اين عالم كم مثال را به زبان آورد گرفتار خواهد شد.

 51. هيوا 2 سپتامبر 24, 2007 در 3:40 ق.ظ. #

  پس جناب متين نزد عزيزان مكتب نامي از علما نبر تا مايه اختلاف نشود. اتحاد مهم است . تو چكار به سخن علما داري مگر كاك احمد كرد نبود؟ اهل اين منطقه نبود پس ديگر ايراد نگيريد تا بيگانگان خوشحال نشوند .ديگر نگوييد مجتهد نيست. چرا هست . خودش ميگويد متمم رسالت است شما به او درجه اجتهاد هم نميدهيد. اين زندان عجب جاي جالبي است منتظر باش ماندلا هم كم كم به جمع بزرگ گاندي ،مفتي زاده ،لومومبا،اوجلان،شيخ عزالدين حسيني،اديسون وساير محبوبان به ظاهر ملحد بپيوندد.آقاي متين شما اين طرفداران پر وپا قرص مفتي زاده را به بازگشتن به قران و سنت دعوت ميكنيد؟ كار شما چون آب در هاون كوبيدن است.

 52. هيوا سپتامبر 24, 2007 در 3:48 ق.ظ. #

  شما تنها در صورتي محبوب خواهي بود كه چشمانت را بر هم نهي و با فرو رفتن در اشعار بي سر و ته كاك احمد حال كني !پس ديگر با ارشادات خود ،خود را بيشتر موجب تنفر و تفرقه نگردان و اگر خواهان اتحاد هم دلي و رشد اهل سنت كرد و ورود به دايره ي برادري در ميان اين عزيزان هستي !!با صزف نظر از معاني قران و احاديث ،وگفته هاي علما بيا يك نسخه از اشعار كاك احمد دست گرفته و با ميل و رغبت فراوان با گريه و لذتهاي بسيارش به تفسير و تعمق در آن بپرداز .— ناجي =چو بنمود آينه عيب تو راست خود شكن آينه شكستن خطاست

 53. عبدا لله سپتامبر 24, 2007 در 9:45 ق.ظ. #

  سلام علیکم براردان ایمانی توحید ما را به وحدانیت و وحدت دعوت می کند درحالیکه کردستان را عقاید کفری و انکار الله و رسولش فرا گرفته ما مسلمین جاهلانه به سرو صورت هم بکوبیم هر عقیده و باوری که موجب تفرقه امت اسلامی شود در خدمت جاهلیت خواهد بود

 54. عبدالله سپتامبر 24, 2007 در 10:04 ق.ظ. #

  شما فرمودید کاک احمد حزب ایجاد نکردند اماژیراون مکتب تما خصوصیات و ویژگیهای یک حزب را دارند از قبیل رهبری -افراد -دستور کار و برنامه و….ممکن است یک تشکل خود را حزب نداند اما کار حزبی انجام دهد ولی جای تجب اینجاست که مکتب حزب و تشکلی درون گرا تشکیل داده اما نام ان را حرب نمی داند مهم اسما نیستند بلکه مسمیات هست .افرادی که فقط با هم رفت و آمد دارند و مسلمان دیگر را لایق روابط ایمانی نمی دانند آیا تعصب حزبی و گروهی ندارند؟

 55. ناجی کرد به برادر گرامی اصلاحی سپتامبر 24, 2007 در 10:51 ق.ظ. #

  با سلام خدمت شما دوست و برادر گرامی
  سخنان شما کاملا شیوا و متین بود
  در رابطه با این سخن کاک ناصر ( رحمه الله ) فرمودید
  در این رابطه باید گفت که این نشان دهنده ی نهایت تواضع و فروتنی کاک ناصر می باشد و این چیزی نیست که بخواهد شما را خدای نکرده ناراحت کند
  در رابطه با کاری که گفتید باید گفت که ( همان طور که در این پست هم گفتم ) این کار را خواهم کرد و در پستی جامع به آن خواهم پرداخت
  البته نظر علمای شناخته شده در رابطه با کاک احمد ( با سند یا شخنرانی)
  علی ای حال از تذکر به جایتان صمیمانه سپاس گذاری می کنم و جزاک الله خیرا
  و من الله توفیق

 56. ناجی کرد به برادر گرامی هیوا سپتامبر 24, 2007 در 10:54 ق.ظ. #

  با سلام خدمت شما دوست و برادر گرامی
  از این که به راحتی از بحث فرار می کنید هم خوشحالیم و هم ناراحت
  خوشحالی بدان جهت که ظاهرا پاسخی ندارید و ناراحتی از آن جهت که چون پاسخی ندارید از بحث فرار می کنید که این شایسته نیست
  علی ای حال از بحث نمی خواهم خارج شوم تمرکز فعلا روی بحث پیش آمده است
  شما هم اگر در این رابطه نظری دارید ( نه توهین و تهمت و تحقیر) ما مایل به شنیدن آن هستیم
  و من الله توفیق

 57. از خدا بترسیم! سپتامبر 24, 2007 در 1:00 ب.ظ. #

  آفرین بر شما که‌ با این سخنان پوچ و بی‌مایه‌ بیش از پیش دشمنان اهل سنت و جماعت ایران را خوشحال می‌کنید. بزرگانی همچون مفتی‌زاده‌، ابن‌تیمیه‌ نیازمند دفاع ناشیانه‌ی ما نیستند، از فحوای کلام بر می‌آید که‌ شما هیچکدام طالب حقیقت نیستید.بل در چنبره‌ی اهداف فرقه‌ای و حزبی خود به‌ سختی گرفتار آمده‌اید. کل حزب بما لدیهم فرحون مخصوصا به‌ اصطلاح سلفی‌های جماعت محمد شریعتی و محی‌الدین رحمتی معلوم الحال!
  پیاوی ئازا قه‌ت نه‌نازیوه‌ به‌ که‌س کاتێ مه‌ردی پێت بڵێن کوڕی خۆتی

 58. اهل سنت(فاتح) سپتامبر 26, 2007 در 7:32 ق.ظ. #

  السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
  وبلاگ فاتح با مطلب (به عمل کار برآید به سخندانی نیست) نوشته کاک جلیل بهرامی نیا بروز شد.

 59. ای همه سنی ها برید به درک !!!
  تو جهنم جواب همه گزافه گویی هاتون رو میگیرید …
  خدا کند با همون امیر الزنای خود عمر و دیگر حرامیان محشور شوید …
  ما که در زمان امیر المومنین مسلمانی جز تعداد قابل شمارش ندیدیم …
  شما هم مثل همانها …

  دینی از طرف خداوند بر مردم نازل نشد مگر آنکه بعد از مرگ رسولش منحرف شده و کار به بدان آن واگذار شد !!!
  و امید به آن روز که مولایم همه شما رو با دست خود و یارانش به درک بفرسته !!!
  ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب
  علی مع الحق و الحق مع علی …

 60. محمد صدیق حسنی سپتامبر 26, 2007 در 11:01 ب.ظ. #

  با سلام
  هر انسانی در زندگی دارای باورهایی صحیح و خطا میباشد. از اینکه به صورت علمی
  به مسائل میپردازید از شما بسیار سپاسگذارم .
  من بر این باورم که حضرت معاویه انسانی نیک سرشت بوده و اگر هم میان ایشان
  و حضرت علی اختلافی موجود بوده است به زمانه ان بزرگواران مربوط میگردد و قضاوت
  در باره انان با خداوند است زیرا هرگونه قضاوتی در این مورد و حتی در مورد حسین و
  یزید و دیگر کسانی که در ان زمان میزیسته اندو احتمالا میانشان اختلافی موجود بوده باشد منجر به نفاق و چند دستگی میان مسلمانان میگردد و این امر با کلام خداوند که در قران میفرماید به زنجیر الاهی متوصل شوید و پراکنده نگردید و با هم متحد شوید در تضاد است. از این رو بر این باورم که بسیاری از شخصیت های امروزی
  دچار خطایی غیر عمد شده اند و میبایست این خطا ها را از اثار ایشان پاک نماییم
  مخصوصا کسانی همچون نویسندگان وبسایت ( ایمان ) و بسیاری دیگر که به نوعی
  میخواهند خود را به شیعیان نزدیک کنند و میپندارند که کارشان صحیح است .
  سعی کنید با تعصب به شخصیت های بزرگ ننگرید زیرا هر انسانی جایز الخطاست
  سعی کنیم مانند مسیحیانی که در زمان گالیله زمین را تخت میدیدند و در گفتارشان
  تعصب میورزیدند نباشیم .

 61. محمد علی سپتامبر 27, 2007 در 8:02 ق.ظ. #

  با سلام خواهش می کنم به وبلاگ ما هم یه سری بزنید و با دقت تا آخر نامه را بخوانید و بعد نظر خود را اعلام کنید

 62. جواب به‌ گزافه‌گویی "ولایت علی بن ابیطال سپتامبر 27, 2007 در 11:21 ب.ظ. #

  عزیز دل برادر !
  برید با نام خدا و رسول خدا زنا کنید همین برای گمراهی شما کافی است.شما که‌ به‌ قرآن موجود ایمان ندارید! شما که‌ با جبرئیل امین- مانند یهود- دشمنی می‌کنید چراکه‌ معتقدید وحی را اشتباها به‌ محمد داده‌ باید به‌ علی می‌داد!
  شما که‌ خلاف آیات قران همه‌ی صحابه‌ی کرام را مرتد می‌دانید و شما که‌ 1200سال است گمراهید چرا که‌ مصحف فاطمه‌ نزد «مهدی خیالی و مزعوم» است.شما که‌ تمتع جنسی را از نوزادان شیرخوار هم جایز بل عین ثواب می‌دانید و دهها مسئله‌ی دیگر دم از هرچی بزنید از مسلمانی مزنید. هرچند بنا نداشتم به‌ این مزخرفات پاسخ گویم اما اهانت به‌ صحابه‌ را نمی‌توان پذیرفت ،بنابه‌ فرموده‌ی پیامبر -ص-: من سب أصحابی فعلیه‌ لعنه‌ الله‌- و دهها آیه‌ی دیگر از قرآن که‌ اصحاب و همین امیر مؤمنان عمر فاروق از مبشرین به‌ جنة بوده‌ است و خدا از وی راضی وی نیز از خدا راضی»رضی الله‌ عنهم و رضوا عنه‌»
  برو اندگی در خود نگر تا کیستی ای شیعه‌ی نفهم!

 63. اهل سنت سپتامبر 28, 2007 در 2:34 ق.ظ. #

  با سلام با مطلبیدر مورد علامه استاد کاک احمد به روز شدم

 64. محمد سپتامبر 28, 2007 در 7:11 ب.ظ. #

  سلام .ازکلمه مناظره خوشم نمیایدوازاینکه می بینم این بین بعضی دوستان باب شده باعث ناراحتی است بگوییدبیاییدباهم گفتمان کنیم تابه حقیقت برسیم سعی می کنم دراین ارتباط مطلب داشته باشم.ممنون ازاینکه به فکرپاسخ دادن به سئوالات من هستیدوازاینکه به خاطرمن ازوقت خودمی گذاریداجرتان باخدای پاک.

 65. محمد سپتامبر 28, 2007 در 7:12 ب.ظ. #

  سلام.ازاینکه مشکلتان به خیروخوبی حل شدخوشحالم امامن درحال آمادگی مطلبی هستم بااین عنوان نقدوبررسی اهل سنت جنوب وبه نظرمن هم نمی توان گفت که اهل سنت جنوب(منظورم وبلاگ اهل سنت جنوب نیست بلکه مناطق اهل سنت جنوب که شامل استان های بوشهروفارس وهرمزگان می شود) منافق هستندامامعمولاعادت براین دارندنظرخودراواضح وروشن اعلام نکنندوموضوعگیری خوب ندارندمنظورم افرادی که ادعای دینداری ورهبری دارندنه عام جامعه.

 66. فاروق احمد سپتامبر 29, 2007 در 11:07 ق.ظ. #

  وبلاگ بدی راه انداختید . تبت یداکم کما قال الله تعالی : تبت یدا ابی لهب …
  شما مزدوران وهابی ها از جان مسمانان و شیعیان به پا خاسته ایران چه می خواهید ؟
  در این چند سالی که در ایران حکومت اسلامی برقرار شد بجای استقبال ‘ به وحشت افتاده و شمشیرتان را از جلو بستید . آمریکا و اسراییل با ما دشمنی می کنند شما چرا ؟ آیا بین دشمنی آنان و دشمنی شما رابطه ای است ؟ راستی آن بیست میلیون دلاری که عموسام هر سال به طور علنی خرج مبارزه با جمهوری اسلامی می کند چه قدر به این وبلاگ می رسد ؟ علاوه بر آن ‘ از همدست امریکایی ها جناب سرگرد بن لادن و عواملش چه مقدار به شما می رسد ؟ ماه مبارک رمضان است نمی توانید دروغ بگویید . راستش را بگویید ناقلاها!

 67. أمة الله سپتامبر 30, 2007 در 11:12 ب.ظ. #

  السلام عليكم

  تقبل الله طاعاتكم

  اميدوارم ما را از دعاهاى خوبتان محروم نسازيد.

  سخنتان كاملاً صحيح است كه در هر مسئله ى خلافى بايستى به قرآن رجوع كرد .

 68. هاشم اکتبر 1, 2007 در 4:52 ب.ظ. #

  با سلام.با کاک احمد از قبل آشنایم. کرد نیستم اما به او همانند دیگر اندیشه وران سنت احترام میگذارم.با مطلبی در مورد مولانا تحت عنوان (نا آشنا در میان آشنایان) بروزم. نظرات سازنده ی تان را چشم در راهم.

 69. هیوا اکتبر 5, 2007 در 7:04 ق.ظ. #

  اینهمه وعده دادی جواب مدم همین بود حالا تو منتظر باش. ضمنا آیات ومستنداتی که عنوان کردی مرا یاد این فرموده امام علی رضی الله عنه انداخت که میفرماید (کلمه الحق یراد به الباطل).

 70. ۲۰ تن از اعضای مکتب قرآن ساعتی قبل (پنجشنبه‌ شب)در بوکان بازداشت شدند.

  کێله‌شین، بوکان- بنا به‌ خبری که‌ چند لحظه‌ی قبل به‌ کێله‌شین رسیده‌ است، ساعتی قبل حدود ۲۰ نفر از اعضای وابسته‌ به‌ مکتب قرآن به‌ وسیله‌ی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. علت اصلی بازداشت این افراد مشخص نیست و گمان می‌رود در پی بازداشت‌های چند روز پیش سقز، این امر صورت گرفته‌ است. به‌ محض دریافت اطلاعات بیشتر شما خوانندگان عزیز را در جریان جزئیات خبر قرار خواهیم داد.

  شایان ذکر است که‌ تمامی افرادی که‌ در طی چند روز گذشته در سقز ‌ بازداشت شده‌ بودند، دیروز و امروز(پنج‌شنبه‌) آزاد شده‌اند.

 71. ۲۰ تن از اعضای مکتب قرآن ساعتی قبل (پنجشنبه‌ شب)در بوکان بازداشت شدند.

  کێله‌شین، بوکان- بنا به‌ خبری که‌ چند لحظه‌ی قبل به‌ کێله‌شین رسیده‌ است، ساعتی قبل حدود ۲۰ نفر از اعضای وابسته‌ به‌ مکتب قرآن به‌ وسیله‌ی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. علت اصلی بازداشت این افراد مشخص نیست و گمان می‌رود در پی بازداشت‌های چند روز پیش سقز، این امر صورت گرفته‌ است. به‌ محض دریافت اطلاعات بیشتر شما خوانندگان عزیز را در جریان جزئیات خبر قرار خواهیم داد.

  شایان ذکر است که‌ تمامی افرادی که‌ در طی چند روز گذشته در سقز ‌ بازداشت شده‌ بودند، دیروز و امروز(پنج‌شنبه‌) آزاد شده‌اند.

 72. ۲۰ تن از اعضای مکتب قرآن ساعتی قبل (پنجشنبه‌ شب)در بوکان بازداشت شدند.

  کێله‌شین، بوکان- بنا به‌ خبری که‌ چند لحظه‌ی قبل به‌ کێله‌شین رسیده‌ است، ساعتی قبل حدود ۲۰ نفر از اعضای وابسته‌ به‌ مکتب قرآن به‌ وسیله‌ی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. علت اصلی بازداشت این افراد مشخص نیست و گمان می‌رود در پی بازداشت‌های چند روز پیش سقز، این امر صورت گرفته‌ است. به‌ محض دریافت اطلاعات بیشتر شما خوانندگان عزیز را در جریان جزئیات خبر قرار خواهیم داد.

  شایان ذکر است که‌ تمامی افرادی که‌ در طی چند روز گذشته در سقز ‌ بازداشت شده‌ بودند، دیروز و امروز(پنج‌شنبه‌) آزاد شده‌اند.

 73. دلسوز اکتبر 19, 2007 در 1:43 ق.ظ. #

  در قفس شدن این جانوران وحشی را به سایر جنگلیهای دیگر تسلیت میگوییم.
  این ننه من غریبم بازیها چیست؟ شما نام گنده میخواهید و برای آن داد و بیداد سر میدهید که گاها تو دهنی نوش میفرمائید.ضمناآنرا به عبادت فرمضان و شب قدر ربط ندهید که دیگر حنایتان رنگی ندارد.

 74. عبدالرحمن سلطانی ژانویه 14, 2008 در 11:59 ق.ظ. #

  هدف شما از منتسب كردن خود به مكتب قرآن چيست و چرا اين راه را برگزيديد؟
  و آيا چنين چيزي باعث تفرقه بين جماعت اهل سنت نمي شود با آنكه من خود نمونه هايي از اين تفرقه را ديده ام و
  تا مي خواهم از دين براي مردم بگويم به من نسبت مكتبي را مي دهند؟
  و آيا بدون استفاده از نظرات و آراي آقاي مفتي زاده نمي توان دين را به مردم فهماند با آنكه شما خود مي دانيد كه
  در نظرات آقاي مفتي زاده بدون خطا نمي باشد.
  به نظر شما تبليغ دين با منهج پيامبر بدون منتسب بودن به هيچ مكتبي كم و كاستي دارد يا ما از آن چيزي نميدانيم
  و جز اين است كه باعث تفرقه نمي شود .
  در آخر نصيحت به برادر عزيزم :
  بهتر نيست كه ما حقانيت قرآن را ااز روي قرآن بفهميم نه از روي مردان قرآن.

 75. منم کشاورز اکتبر 31, 2009 در 7:51 ب.ظ. #

  سلام –
  این پستت جالبتر از بقیه است
  در صورت علاقه یکی از لینکهای زیر را در وبلاگ خود قرار دهید سپس به وبلاگ منم کشاورز اطلاع دهید تا لینک شما را در وبلاگ بگذاریم.
  / با تشکر منم کشاورز
  موفق باشید
  ——————————————————————————————————–
  • پرورش تمساح و کروکودیل
  http://imfarmer.ir/cat-200.aspx

  • پرورش کرم خاکی
  http://imfarmer.ir/cat-204.aspx

  • پرورش شترمر غ
  http://imfarmer.ir/cat-208.aspx

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: